in Lesmethoden

Als studenten mogen kiezen dan valt de keuze op De Wereld van de Ondernemer. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van studenten van een MBO-school. Helaas niet unaniem: een jurylid zette ons op plaats twee……
Natuurlijk zijn wij trots op dat resultaat. Het is immers een bevestiging van onze visie op ondernemend onderwijs: doen, ervaren en voelen. Die visie willen wij graag met u delen.

“Als ondernemend gedrag een van onze kernwaarden is, laten we de studenten dan om een actieve bijdrage vragen. Laat hen verschillende methodes rond ondernemend gedrag en ondernemerschap beoordelen. Zij moeten er immers mee aan de slag!” Dat was de basis van het vergelijkend onderzoek.

Uit het aanbod zijn drie methoden getest. De eerste methode is op basis van een boek, de tweede methode is gebaseerd op een online ondernemingsplan en als derde methode De Wereld van de Ondernemer. Drie verschillende methoden met drie verschillende uitgangspunten. Hieronder staan de belangrijkste conclusies.

Structuur en overzicht

Of je nu aan een ondernemend project werkt of aan een eigen bedrijf: het is belangrijk om het overzicht te behouden. Waar sta je in het proces, wat zijn mogelijke volgende stappen? Overzicht maakt dat studenten zelfstandig een afweging kunnen maken. Een heldere structuur helpt bij het nemen van besluiten over de volgende stap.

Vrijlaten bij beslissingen

Besluiten nemen is een belangrijk onderdeel van ondernemend onderwijs. Het leerproces is van de student. Hij moet opties kunnen afwegen, fouten kunnen maken, leren van gemaakte keuzes. Een vast format als bijvoorbeeld een ondernemingsplan geeft wel structuur, maar wordt al gauw een invuloefening. Flexibiliteit in de methode is daarom belangrijk.

Bewust maken

De student bewust maken van wat hij doet is het leerdoel. Leren vanuit het doen, ervaren en vervolgens bewust worden, dat is een aanpak die ook in dit geval aanslaat. Veel methoden beginnen met theorie en komen daarna met oefeningen rond die theorie. Door aan de slag te gaan en de noodzakelijke theorie te bestuderen leert het effectiever, en prettiger.

Open opdrachten

Ruimte voor eigen initiatieven werd erg belangrijk gevonden. Open opdrachten binnen een structuur, en zeker geen invuloefeningen. Open opdrachten zonder een vast gedefinieerd einddoel inspireren de studenten. Daarbij is het wel belangrijk dat er verbinding gemaakt wordt met de beroepencontext.

Op basis van deze overwegingen viel de keuze van de studenten op De Wereld van de Ondernemer. Zoals gezegd zijn we daar blij mee. Wat ons opviel is dat de studenten redeneerden vanuit de persoonlijke vaardigheden. Het ontwikkelen daarvan vonden ze belangrijk, zonder dat ze deze formulering gebruikten.

Wat zijn uw ervaringen?

Wilt u uw ervaringen met uw methode over ondernemend onderwijs delen?
Vertel het ons.
Wilt u meer weten over de keuze van de studenten?
Neem dan contact met ons op.

Recente berichten

Laat een reactie achter

5 × 5 =

0