werken met ondernemende projecten

Doe mee aan dit onderzoek over ondernemende projecten!

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil blijvend aandacht voor ondernemend gedrag en ondernemerschap in het onderwijs stimuleren. Dit kan onder andere door het vergroten van de kwaliteit en het succes van ondernemende projecten. De Stichting Welzowijs en DWvdO zijn daarom gevraagd hiernaar een onderzoek uit te voeren.

Met het onderzoek “Leren van ondernemende projecten” wordt in kaart gebracht welke factoren de kwaliteit en succes van een ondernemend project bepalen, en welke verbetermogelijkheden er zijn. Wat werkt wel? Wat werkt niet? En waarom eigenlijk? Wat moet er gedaan worden om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven voor alle partijen te verbeteren?

Uw bijdrage maakt het resultaat van dit onderzoek nog waardevoller. De verkregen gegevens zullen niet worden herleid naar specifieke scholen, bedrijven of personen. Alle bijdragen worden vertrouwelijk behandeld. Anonimiteit is dus gegarandeerd.

De bijdrage van deelnemers vanuit zowel opleidingen als vanuit (stage) bedrijven wordt gewaardeerd!

Resultaten van het onderzoek

Als deelnemer aan dit onderzoek ontvangt u de samenvatting van de resultaten van het onderzoek. De resultaten zullen we in september 2020 presenteren en bespreken in een expertmeeting.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Wilt u uw ervaringen delen in een interview of tijdens een bijeenkomst? Dat kan!

Stuur een bericht naar info@dwvdo.nl. U kunt ook bellen met Gerard Aaftink via 06 10618646 of met Joffrey Bieleman via 06-53831372.

Leren van ondernemende projecten

0