Wij helpen docenten bij ondernemend onderwijs, op een inspirerende en moderne manier, tegen lage kosten. Daarbij gaat het om docenten in het mbo- en hbo-onderwijs, en steeds vaker ook in het voorbereidend onderwijs.

Sinds 2003 begeleiden wij ondernemers bij het opzetten en verbeteren van hun onderneming. Sinds 2007 zijn we actief in het onderwijs. Wat we leren van de ondernemers vertalen we naar het onderwijs. En omgekeerd geldt ook: wat we leren in het onderwijs gebruiken we bij de begeleiding van ondernemers!

Onze visie

Ondernemend gedrag en ondernemerschap: daarbij gaat het om bevlogenheid, proactief handelen en verantwoordelijkheid nemen. Ondernemerschap is een weg naar ontwikkeling en succes. Met een ondernemende houding sta je sterk in een sterk veranderende samenleving.

Niet iedereen hoeft en kan zelfstandig ondernemer worden. Een ondernemende houding is echter juist nu voor iedereen belangrijk. De praktijk laat zien dat iedereen zich daarin kan ontwikkelen!

Onze missie

Wij willen zoveel mogelijk mensen laten proeven van ondernemerschap.

Daarom helpen wij opleidingen bij het verzorgen van onderwijs op gebied van ondernemend gedrag en ondernemerschap. Wij trainen, coachen en begeleiden docenten en management bij het realiseren en verankeren van ondernemend onderwijs in het curriculum.

Inspirerend, modern en lage kosten

Dat zijn onze uitgangspunten. Zo helpen wij studenten en docenten bij ondernemend onderwijs; door te doen, te ervaren en door te voelen.

Onze klanten

0