Keuzedelen als configuratie

Door keuzedelen als configuratie aan te bieden kunnen studenten én docenten effectiever  werken. Rond de examinering kan tijd gewonnen worden. Misschien nog belangrijker: studenten kunnen dieper op een onderwerp ingaan. Op die manier bieden de keuzedelen een verrijking bovenop de kwalificatie. [...]

Subsidie keuzedelen aanvragen

Tot eind mei aanstaande is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor extra aantrekkelijke invulling van de keuzedelen. De subsidie is mogelijk vanuit het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) van ZonMw. Ontmoeten, talent ontwikkelen en maatschappelijke impact zijn de doelen van dit [...]

Vijf tips voor volgend schooljaar

Het volgend schooljaar werpt zijn schaduw vooruit. Opleidingen oriënteren zich op de invulling van het lesprogramma. Wat willen we meer, wat kan er beter en wat moet beslist anders? Volgend jaar zullen de acute problemen met corona waarschijnlijk over zijn. Hoe gaan we om met de gevolgen in ons [...]

Werken met de innovatieladder

Innovatie is een modewoord. Dat was het al en tijdens de huidige crisis is dat nog sterker geworden. Van innovatie wordt veel verwacht, op zowel economisch gebied als op gebied van duurzaamheid. Meestal wordt innovatie benaderd als een vast gegeven, het ís er gewoon. Maar dat is niet zo. [...]

0