Werken met de innovatieladder

Innovatie is een modewoord. Dat was het al en tijdens de huidige crisis is dat nog sterker geworden. Van innovatie wordt veel verwacht, op zowel economisch gebied als op gebied van duurzaamheid. Meestal wordt innovatie benaderd als een vast gegeven, het ís er gewoon. Maar dat is niet zo. [...]

Let op het examineren!

Over het examineren van keuzedelen circuleren veel verhalen. De een vind het lastig, de ander vindt het te veel tijd kosten, weer een ander vraagt zich af waar hij de examens vandaan moet halen. Er zijn ook opleidingen die helemaal niet examineren. Regelmatig wordt Corona als argument gebruikt [...]

Hoe ga jij om met motivatie?

Gebrek aan motivatie is een serieus onderwerp in deze tijd. Het is lastig om grip te krijgen op motivatie. Te weinig motivatie is slecht voor je resultaten. Te veel motivatie heeft ook nadelen, het kan bijvoorbeeld leiden tot tunnelvisie. Grip krijgen op je eigen motivatie is soms lastig, [...]

Waar voor je geld

Ondernemers verliezen vaak onnodig klanten. Niet omdat hun product niet goed is. Maar wel omdat ze de waarde van hun product voor hun klant niet goed inschatten. Terwijl het product goed is, is de klant toch niet tevreden. Heb ik wel waar voor mijn geld gehad? is dan de vraag. Als ondernemer is [...]

0