Waarop selecteer je een keuzedeel?

“Welke keuzedelen bieden wij onze studenten aan?” Veel opleidingen hebben deze vraag al beantwoord, maar veel scholen moeten deze keuze nog maken. Waarop selecteer je de keuzedelen die je aan je studenten aanbiedt? Het antwoord op die vraag hangt af van de vraag waaróm je een bepaald keuzedeel [...]

Inspelen op innovaties 2021 – 2022

Misschien bereidt u zich ook al voor op het nieuwe schooljaar 2021 – 2022, op de invulling van het lesprogramma? Het lijkt nog ver weg, maar de komende weken moeten er al besluiten voor volgend jaar genomen worden. Wat willen we meer, wat kan er beter en wat moet beslist anders? Hoe gaan we om [...]

Ondernemend Gedrag 2021 – 2022

Het nieuwe schooljaar is misschien nog ver weg. Maar veel docenten bereiden zich al voor op het schooljaar 2021 – 2022, op de invulling van het lesprogramma. Wat willen we meer, wat kan er beter en wat moet beslist anders? Hoe gaan we om met de gevolgen in ons onderwijs als nasleep van de [...]

Keuzedelen als configuratie

Door keuzedelen als configuratie aan te bieden kunnen studenten én docenten effectiever  werken. Rond de examinering kan tijd gewonnen worden. Misschien nog belangrijker: studenten kunnen dieper op een onderwerp ingaan. Op die manier bieden de keuzedelen een verrijking bovenop de kwalificatie. [...]

0