Meer ruimte voor motivatie

Het aantal studenten bij de pabo’s en de zorgopleidingen is met 9,5 resp. 8 procent gestegen. Terwijl dagelijks wordt gesproken over de grote problemen binnen het onderwijs en binnen de zorg nemen het aantal studenten in die sectoren niet af, maar juist toe. De problemen motiveren studenten om [...]

Leren van ondernemende projecten

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil blijvend aandacht voor ondernemend gedrag en ondernemerschap in het onderwijs stimuleren. Dit kan onder andere door het vergroten van de kwaliteit en het succes van ondernemende projecten. De Stichting WelZoWijs en DWvdO zijn daarom gevraagd [...]

Hoe zet je een risicoanalyse op?

Ondernemers nemen risico’s. Dat klinkt spannend en uitdagend! Maar geen enkele ondernemer neemt zomaar een risico: hij denkt er vooraf goed over na, en neemt maatregelen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Ook voor studenten is een risicoanalyse belangrijk, maar hóe moet je beginnen? [...]

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen is “in”. Steeds meer ondernemers zien in dat er meer is dan alleen maar winst maken. Inmiddels zijn er een aantal aansprekende voorbeelden van sociaal ondernemen. Ook binnen het onderwijs groeit de belangstelling voor sociaal ondernemen. Welke mogelijkheden biedt sociaal [...]

0