in Ondernemend gedrag

Wat moeten studenten van nu leren om de uitdagingen van de komende jaren aan te kunnen gaan? Enige jaren geleden werden de zogenaamde 21th Century Skills gepresenteerd. Deze vaardigheden hebben echter een belangrijk nadeel: ze gaan “naar binnen”, ze gaan vooral over opstelling, houding en oriëntatie. Om deze vaardigheden in de praktijk te ontwikkelen zijn is meer nodig. Drie keuzedelen bieden daarvoor handvatten.

shutterstock_259018124

Wat moeten studenten leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Daarvoor bestaan verschillende modellen. Kennisnet heeft deze modellen vertaald naar de specifieke Nederlandse situatie. Het zijn acht competenties, waaronder communicatie, creativiteit en samenwerken. Deze vaardigheden staan sindsdien bekend als de 21th Century Skills. Deze worden in het onderwijs vaak gehanteerd.

Wat mij betreft mag ICT-geletterdheid zwaarder worden aangezet, als technologie-geletterdheid. Maar deze skills hebben een belangrijk nadeel: ze staan op een grote afstand van praktische toepassing. Hoe benut je deze vaardigheden in de beroepspraktijk? Hoe zet je ze om in een praktisch resultaat, een succes?

Ondernemende vaardigheden

Naar mijn mening vormen de 21th Century skills de bouwstenen voor vier praktische ondernemende vaardigheden:

Waarde toevoegen. Het gaat steeds minder om wat je doet, om welke handelingen en acties je uitvoert. Het gaat steeds nadrukkelijker om de wáárde die jouw inzet heeft voor je klant. Welke waarde voeg je als vakman toe? Daarbij is het niet belangrijk of het gaat om een klant in je rol als ondernemer, of om een klant in je rol als ondernemende medewerker.

Verdienmodel. Hoe vertaalt jouw toegevoegde waarde zich in een opbrengst? Of de opbrengst nu wordt uitgedrukt in geld, bitcoins of in bartering; je acties moeten zich wel vertalen in een opbrengst.

Leiderschap. Bij leiderschap denken veel mensen vooral aan leiders van grote bedrijven, organisaties of landen. In de 21e eeuw worden mensen steeds meer aangesproken op eigen verantwoordelijkheid. Leiderschap, aan het stuur van je eigen leven, is essentieel. Was het ooit anders?

Kostenbewustzijn. Met kostenbewustzijn is iets geks aan de hand. Veel mensen zijn zich in hun privé-situatie bewust van het belang van geld en van kosten. Zodra ze op hun werk zijn speelt dit minder. Daar is een logische reden voor: veel bedrijven hebben een afdeling die verantwoordelijk is voor financiën. De relatie tussen je activiteiten en de financiën is daarmee doorgesneden. In deze tijd kan dat niet meer, kostenbewustzijn is een essentiële vaardigheid.

Vertaling naar het onderwijs

De uitdaging is om studenten te begeleiden bij het ontwikkelen van deze vaardigheden in hun toekomstige beroepspraktijk. Als docent, manager en school ben je daarbij rolmodel voor je studenten. Je werkzaamheden moeten congruent zijn met je boodschap. Ruimte bieden, laten experimenteren, begeleiden, fouten laten maken, op het juiste moment kennis toevoegen.

Voor het mbo helpen drie nieuwe keuzedelen bij de invulling van ondernemend onderwijs:

1.     Ondernemend gedrag

Met het keuzedeel “Ondernemend gedrag” gaat de student aan de slag met zijn ondernemende vaardigheden en zijn ondernemend gedrag. Hierbij is het niet van belang of hij zelf ook echt ondernemer wil worden. Want ook in loondienst is het belangrijk ondernemend te zijn. De werkgevers vragen om ondernemende medewerkers!

Hiervoor bestaat de methode Ondernemend Gedrag.
Op 11 mei organiseren wij een informatiebijeenkomst. Meld je hier aan.

2.     Oriëntatie op ondernemen

Met het keuzedeel “Oriëntatie op ondernemerschap” oriënteert de student zich op zijn mogelijkheden als zelfstandig ondernemer. Hij proeft van ondernemerschap en onderzoekt wat ondernemerschap voor hem betekent. Hierna kan de student kiezen hoe hij doorgaat met ondernemerschap.

Hiervoor bestaat de methode Proeven van Ondernemerschap.
Op 18 mei organiseren wij een informatiebijeenkomst. Meld je hier aan.

3.      Ondernemerschap

Met het keuzedeel “Ondernemerschap” bereidt de student zich voor op een eigen bedrijf. Stap voor stap werkt hij aan zijn ondernemerschap: doen, ervaren en voelen.

Onze methode is De Kern van Ondernemen.
Op 25 mei organiseren wij een informatiebijeenkomst. Meld je hier aan.

Recente berichten

Laat een reactie achter

2 × 4 =

0