in Inspiratie

Deze week is De Week van de Ondernemer. Je zou het bijna vergeten, met al die aandacht voor Covid-19. Of toch ook weer niet. Want Covid-19 maakt het belang van ondernemen op de economie, qua omzet, werkgelegenheid en innovatie, meer dan duidelijk. De sfeer rond economie en ondernemerschap is nu verre van positief. Ondernemerschap is nodig om er economisch weer bovenop te komen. Alle reden voor het onderwijs om nog meer aandacht te besteden aan ondernemerschap.

Al ruim 20 jaar wordt jaarlijks De Week van de Ondernemer gevierd. Het doel is ondernemerschap te stimuleren. In de loop van de tijd is het uitgegroeid tot het grootste ondernemersevent in Nederland. De laatste jaren deden ook steeds meer opleidingen mee, met workshop en andere activiteiten op school en bij bedrijven. Studenten en docenten vinden het leuk om ook een bijdrage te kunnen leveren, zo blijkt.

Dit jaar is alles anders, vanwege de Covid-19. Klassikaal onderwijs is al erg lastig, laat staan dat stages en grotere bijeenkomsten mogelijk zijn. Veel ondernemers zien omzet wegvallen en hebben daarom weinig aanleiding om ondernemerschap te ‘vieren’. De media berichten van ontslagen, van ZZP-ers met te weinig omzet, van bedrijven die op subsidie overeind blijven en over faillissementen. Het ondernemen staat onder druk.

Kansen en innovatie

Nu er zo veel problemen op het gebied van ondernemen zijn zou het animo om te gaan ondernemen kunnen afnemen. In werkelijkheid blijkt het aantal mensen dat zich als ondernemer vestigt juist toe te nemen, zo blijkt uit informatie van de Kamer van Koophandel! Mensen zien blijkbaar wel kansen om te starten. Natuurlijk zijn daar ook mensen bij voor wie het een wilde gok is, maar de trend is duidelijk. Covid stimuleert ook ondernemerschap.

Misschien gaan studenten wel twijfelen aan het nut van ondernemerschap in hun opleiding. Voor de korte termijn is dit begrijpelijk omdat er zoveel problemen zijn. Maar om er economisch weer bovenop te komen zijn ondernemerschap, innovatie en ondernemend gedrag juist nodig. Voor het onderwijs is dit een stimulans om studenten bij ondernemerschap en innovatie te betrekken en er extra aandacht aan te besteden.

Duurzaamheid is de motor

Meer aandacht voor innovatie en ondernemerschap dus. Waar moet je als opleiding dan mee beginnen? Het antwoord is: duurzaamheid.

Je zou het misschien niet verwachten maar voor veel bedrijven is duurzaamheid de motor achter nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Toenemende vragen van klanten, nieuwe technische mogelijkheden, nieuwe concurrenten en wet- en regelgeving stimuleren ondernemers om aandacht te besteden aan duurzaamheid in hun ontwikkeling en productie.

Als je als opleiding een bijdrage wilt leveren dan is duurzaamheid het meest kansrijke aangrijpingspunt.

Vaak wordt duurzaamheid in het onderwijs te eenvoudig benaderd, met eenvoudige huis, tuin en keukenonderwerpen. Als je als opleiding van betekenis wilt zijn moet je duurzaamheid in de volle omvang en met de juiste basiskennis aanbieden, gericht op de beroepspraktijk. Dan zorg je voor aansluiting tussen opleiding en bedrijf, en dan zorg je voor de student als toegevoegde waarde.

Aanbieding, alleen tijdens De Week van de Ondernemer

Wil je kennis maken met een methode die aansluit op de beroepspraktijk?
Tijdens De Week van de Ondernemer doen we je een aantrekkelijk aanbod.

Bestel vóór 25 november een of meerdere exemplaren van Duurzaamheid in je beroep.
Inclusief verzendkosten betaalt u € 25, =.

Bestel hier uw exemplaren.

Recente berichten

Laat een reactie achter

zes − 3 =

0