in Ondernemend gedrag

Hoe geef jij les over ondernemend gedrag? Hoe zorg je dat je studenten leren wat ondernemend gedrag is, en dat ze zich dat gedrag eigen maken? Voor veel docenten is dat een lastige vraag. En die vraag wordt steeds urgenter vanwege de keuzedelen in het MBO. Lees hoe andere scholen hier invulling aan geven. Het scheelt veel moeite en bespaart kosten.

Ondernemend gedrag is de basis van ondernemend onderwijs. Evenzo vormt het de basis van ondernemerschap. Van elke moderne medewerker wordt immers verwacht dat hij of zij tenminste ondernemend gedrag vertoont. En van het onderwijs wordt verwacht dat gericht aandacht besteed wordt aan het ontwikkelen van ondernemend gedrag.

Ondernemende vaardigheden zijn van belang om als medewerker toegevoegde waarde te hebben voor de werkgever. En ondernemende vaardigheden zijn van belang voor de student zelf, om zijn loopbaan vorm te kunnen geven en eruit te halen wat erin zit.

Via het keuzedeel “Ondernemend Gedrag” wordt ondernemend gedrag in het MBO vanaf het schooljaar 2016 – 2017 een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs. Veel scholen denken na over de invulling van dit keuzedeel. Diverse scholen bieden dit onderwerp dit jaar al aan, bij wijze van pilot. De eerste ervaringen op een rijtje.

Lesmateriaal

Ondernemend gedrag is een combinatie van denken en doen. Ondernemend gedrag is gefundeerd op ondernemende vaardigheden, de zogenaamde 21st Century skills. Van deze vaardigheden moet de student kennis hebben, een bewustzijn ontwikkelen. En hij moet ze kunnen toepassen: denken en doen. Deze combinatie vinden wij de enige juiste.

Kennis van de theorie achter deze vaardigheden kweekt begrip en herkenning. Studenten ontwikkelen een bewustzijn van wat de vaardigheden inhouden. Het oefenen en toepassen van deze vaardigheden leidt tot persoonlijke groei en erkenning van het belang ervan. Theorie en praktische toepassing kan gecombineerd worden in bijvoorbeeld een project. Een project is de geëigende manier om ondernemende activiteiten gericht in te zetten en resultaatgericht te werken.

De rol van de docent bij een project

Bij een project heeft de docent meerdere rollen. De ene keer is hij de opdrachtgeven die hoge eisen stelt aan het resultaat, de andere keer is hij de instructeur die de student helpt bij het begrijpen van de opdracht. En de volgende keer is hij de coach die de studenten opjut en stimuleert. De student is aan zet en de docent is volgend. Als docent begeleidt en ondersteun je, reactief en op vraag van de student.

Deze rolwisseling vraagt veel van de docent. Het projectresultaat hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van zijn begeleiding. Om docenten bij te staan hebben wij een docentenhandleiding gemaakt.

Deze handleiding is erg handig als je start met het thema ondernemend gedrag. Het bouwt voort op de ervaring van anderen en bespaart je veel fouten, tijd en dus veel geld. Onze docentenhandleiding “Ondernemend Gedrag” is gratis verkrijgbaar bij afname van tenminste 25 exemplaren van ons boek Ondernemend Gedrag.

Beoordeling en examinering

Hoe beoordeel je ondernemend gedrag? Van goed tegenover fout is geen sprake, er is geen zwart/wit. De beste beoordeling bestaat uit twee aspecten: een toetsing van de theoretische kennis en een toetsing van de praktische toepassing ervan. Vanuit deze visie hebben wij een examen gemaakt voor het keuzedeel Ondernemend Gedrag.

Ons examen voor het keuzedeel Ondernemend Gedrag bestaat uit twee onderdelen: een schriftelijke toets over de theorie en een studentbeoordeling op inzet, reflectie en behaald resultaat bij het project. Hiervoor zijn diverse beoordelingsmodellen beschikbaar. Het examen voldoet aan de kerntaak en onderliggende werkprocessen van het keuzedeel Ondernemend Gedrag.

Wil je dit examen inzetten in jouw onderwijs over ondernemend gedrag? Neem dan contact met ons op.

Wat zijn jouw ervaringen met ondernemend onderwijs? Wat werkt wel, en wat werkt niet? Geef hieronder jouw tips!

Recente berichten

Laat een reactie achter

een + vier =

0