in Inspiratie

Hollands ondernemen is het thema van ons nieuwe boek dat in oktober verschijnt. Sociale en culturele invloeden spelen een grote rol bij ondernemen. Wat is typisch Hollands ondernemen? Welke Nederlandse sociale en culturele aspecten zijn van invloed? Wat maakt Hollands ondernemen speciaal? Uw bijdrage is van harte welkom!

Ondernemend gedrag en ondernemerschap worden meestal gepresenteerd als universele grootheden. Wat ondernemend gedrag behelst wordt onder meer beschreven door de 21st Century Skills. Ondernemend gedrag wordt uitgedrukt in veel parameters. Cultuur en sociale aspecten maken er geen deel van uit.

Toch zijn cultuur en sociale verhoudingen, belevingen en waarden van invloed. Sterker nog: ze zijn van groot belang. Mijn ogen werden geopend tijdens een Europees project.

IJsland

In 2009 en 2010 was ik betrokken bij een Europees project over onderwijs en ondernemerschap. Het waren de jaren van economische crisis. Wij Nederlanders spraken van de bankencrisis. De crisis hadden wij afgebakend tot de bankenwereld: een beheersbaar en technisch probleem dat opgelost moest worden.

In die periode gingen veel banken in IJsland over de kop wegens te grote financiële verplichtingen, meestal aan mensen en organisaties van buiten IJsland. De vertegenwoordigers uit IJsland spraken over de ondernemerscrisis. Het waren immers de ondernemers die hun geld bij ondernemende banken stalden.

Dezelfde gebeurtenis leidde tot twee totaal verschillende belevingen en conclusies!

Culturele verschillen

De Nederlanders zien ondernemend gedrag en ondernemerschap als een belangrijke positieve waarde: de VOC-mentaliteit van Balkenende. Die problemen met de banken waren vervelend, maar dat lossen we met elkaar wel op. De IJslanders spraken vanuit een negatief gevoel over ondernemen; ondernemen staat in een kwaad daglicht.

De verschillende beleving en conclusies vonden hun oorsprong in de culturele verschillen.

Binnen het project was spraakverwarring het gevolg van deze tegenstelling. Deelnemers, en niet alleen de Nederlandse en IJslandse deelnemers, hadden verschillende culturele en sociale beelden bij ondernemend gedrag en ondernemerschap.

Meningen en ervaringen werden uitgewisseld, maar er ontstond geen gemeenschappelijk beeld. De culturele en sociale verschillen werden niet overbrugd. Het project is, mede daardoor denk ik, ook niet succesvol geweest.

Hollands ondernemen

Pas na enige tijd werd mij duidelijk wat er speelde. Ik herkende eerst simpelweg niet wat de onderliggende ervaringen, beelden en waarden waren.

Nadien werd mij pas duidelijk hoe “Hollands” ik dacht en handelde. Daarin ben ik niet alleen. Steeds vaker herken ik de typische Nederlandse aspecten van ondernemen. Niet alleen bij startende en groeiende ondernemers, maar ook, en misschien wel vooral, in het onderwijs!

Het boek “Hollands Ondernemen”

Op dit moment werk ik aan mijn volgende boek “Hollands Ondernemen”, dat in oktober verschijnt. In dit boek beschrijf ik wat verstaan kan worden onder Hollands ondernemen. Wat zijn voorbeelden, wat maakt het typisch Hollands, welke waarden liggen er aan ten grondslag?

Uw bijdrage is van harte welkom!

Ik ben op zoek naar voorbeelden van typisch “Hollandse” bedrijven. Ervaringen, positief en negatief, met typisch Nederlands ondernemend gedrag en ondernemerschap zijn van harte welkom. Hoe kijken bijvoorbeeld mensen met wortels in andere culturen naar Nederlands ondernemerschap?

Heeft u een mening, een ervaring, interessante tips of kritisch commentaar? Heeft u voorbeelden van bedrijven en organisaties die volgens u typisch Hollands zijn?

Bel of mail me, uw bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd!

Recente berichten
Reacties
  • Rebecca de Boer
    Beantwoorden

    Hollands ondernemen is rekening houden met heeeeeeel veel regelgeving,beperkende factoren en moordende concurrentie. Alleen pioniers,krijg lustige creatieve doorzetters met kapitaal redden het. Mooier kunnen we het niet maken is daarna de slogan

Laat een reactie achter

3 × 2 =

0