in Inspiratie

Het aantal studenten bij de pabo’s en de zorgopleidingen is met 9,5 resp. 8 procent gestegen. Terwijl dagelijks wordt gesproken over de grote problemen binnen het onderwijs en binnen de zorg nemen het aantal studenten in die sectoren niet af, maar juist toe. De problemen motiveren studenten om een bijdrage te leveren aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Is dit het begin van een nieuwe trend op de arbeidsmarkt?

452 Nieuwe studenten aan de pabo’s in Nederland leidde tot een stijging van 9,5% van het aantal nieuwe aanmeldingen. Bij de zorgopleidingen was de groei dit schooljaar 8%. Het aandeel mannen dat met de opleiding begint was opvallend hoog.

Natuurlijk kan je schamperen: maar liefst 452 extra aanmeldingen op de pabo en een stuk of duizend extra studenten in de zorgopleidingen. Dat lage aantal op jaarlijks meer dan 100.000 nieuwe studenten, wat stelt dat nu voor? Wie zo denkt onderschat wat er aan de hand is.

Studenten kunnen kiezen

Studenten hebben na afronding van hun studie uit een groot aantal banen te kiezen. Er is een groot banenoverschot. In bijna de meeste sectoren is er een schreeuwend tekort aan personeel. Werkgevers klagen er zelfs over dat ze opdrachten mislopen omdat ze te weinig personeel hebben.

In publieke sectoren stapelen de problemen zich op. Te weinig handen aan het bed, kunnen we de ouderenzorg nog draaiende houden, geen docenten meer voor de klas. Het idee is dat in die sectoren de salarissen laag zijn, en dat daarom de belangstelling laag is. Waarom kiezen meer jonge mensen om dan toch een opleiding in die richting te starten?

Motivatie wordt een belangrijker argument

Motivatie is het antwoord op deze vraag. De zekerheid op een baan is groot. Anders dan perioden in het verleden hoef je niet na te denken óf je wel een baan krijgt. Die krijg je toch wel. Daardoor verschuift de vraag naar: wát voor functie wil ik eigenlijk vervullen?

Steeds meer studenten willen achter hun beroep kunnen staan. Alleen het werk dat bij je past, waar je enthousiast over bent en waar je trots op kunt zijn leidt ertoe dat je gemotiveerd kunt blijven werken.

De Golden Circle

Simon Sinek heeft dit in beeld gebracht met de Golden Circle. De Golden Circle bestaat uit drie cirkels. De buitenste cirkel is het ‘wat’. Dat zijn dingen die je kunt beschrijven, zoals kleur, gewicht of afmetingen. De middelste cirkel beschrijft het ‘hoe’, de manier waarop. De binnenste cirkel beschrijft ‘waarom’, de basis van je motivatie.

Veel mensen werken vanuit het ‘wat’, deze werkzaamheden voer ik uit in zoveel uur, en daar krijg ik voor betaald. Maar steeds meer mensen werken, of ondernemen, vanuit hun “why”, hun intrinsieke motivatie. Zeker bij dienstverlenende beroepen is de “why” van de werknemer van doorslaggevend belang.

Motivatie in plaats van zekerheid

Omdat de baanzekerheid groter is veroorloven steeds meer (jonge) mensen zich om niet alleen naar baanzekerheid en financiën te kijken. Er ontstaat daardoor meer ruimte om vanuit intrinsieke motivatie te werken. Nu is dat het geval bij de zorg en het onderwijs.

Gezien de maatschappelijke aandacht voor problemen op het gebied van duurzaamheid kan dit een volgende trend zijn. De eerste signalen zijn er al: de belangstelling voor de keuzedelen over duurzaamheid is enorm groot.

Recente berichten

Laat een reactie achter

zestien + dertien =

0