in Ondernemend gedrag

Veel mbo-studenten stromen door naar het hbo. Om de stap te verkleinen oriënteren studenten zich op de vervolgopleiding. Desondanks stopt maar liefst 38% van de mbo-studenten in het eerste jaar met de hbo-opleiding. De overstap van mbo naar hbo blijkt moeilijker dan gedacht. In deze blog aandacht voor de valkuilen bij de overstap van mbo naar hbo. Wat maakt het keuzedeel Ondernemend Gedrag tot een betere voorbereiding?

Voor veel mbo-studenten is het mbo niet hun eindopleiding. Ongeveer 40% van de studenten met een mbo-4 opleiding stroomt door naar het hbo. Bijna de helft van hen, 45%, rondt de hbo-opleiding binnen vijf jaar met succes af. In het eerst studiejaar stopt 38% van de studenten met de hbo-opleiding. Dit zijn de cijfers van 2016.

Ondernemend gedrag

Valkuilen

De overstap van mbo naar hbo blijkt in de praktijk moeilijker te zijn dan gedacht. De overstap kent een aantal valkuilen waarmee rekening moet worden gehouden. Dit zijn:

Minder vaardigheden en meer theorie
Het hbo biedt minder onderwijs in de vorm van stage, en veel meer in de vorm van college.

Het tempo op het hbo is hoger
De hoeveelheid lesstof is groter dan op het mbo. Er is minder aandacht voor herhaling ervan.

Meer diepgang
Op het hbo wordt dieper ingegaan op de begrippen. Dat vereist van studenten grotere leesvaardigheid en meer abstractievermogen.

Zelfstandigheid
Van hbo-studenten wordt verwacht dat ze zelfstandig het onderwijs plannen en volgen. Er is veel minder begeleiding en zorg dan op het mbo.

Samenwerken
Binnen het hbo wordt veel intensiever samengewerkt om de lesstof eigen te maken.

De voormalige mbo-student moet zich dus enerzijds in een hoog tempo veel meer kennis eigen maken en anderzijds wordt hij aangesproken op communicatieve en ondernemende vaardigheden. Uit het grote aantal afvallers blijkt dat de stap voor veel studenten te groot is en dat de voorbereiding op kennis en vooral op vaardigheden beter kan.

De rol van ondernemend gedrag

Veel mbo-opleidingen bieden op dit moment hun studenten al de mogelijkheid zich voor te bereiden op de overstap van mbo naar hbo. Dat kan met het keuzedeel “Voorbereiding hbo”. Hierin wordt aandacht besteed aan vaardigheden die van belang zijn voor het hbo. Maar in de praktijk blijkt dat er ruimte is voor verbetering van de voorbereiding.

Het keuzedeel “Ondernemend Gedrag” zou wel eens een betere voorbereiding op het hbo kunnen zijn. In dit keuzedeel reflecteert de student op en oefent hij belangrijke vaardigheden rond samenwerken en het ontwikkelen van abstractievermogen. In Ondernemend Gedrag gaat de student aan het werk met vaardigheden zoals communicatie, samenwerken en argumenteren en discussiëren. Deze vaardigheden heeft een student nodig om op hbo-niveau te kunnen functioneren.

Ondernemend Gedrag in het laatste jaar

Ondernemend Gedrag wordt vaak gekozen en wordt veel in het eerste leerjaar aangeboden. Regelmatig wordt het als onderdeel van LOB aangeboden. Dit is voor opleidingen de makkelijkste optie.

Maar studenten halen het meeste uit dit keuzedeel als het in het laatste studiejaar wordt aangeboden. Ze zijn volwassener, hun reflectievermogen is groter en ze hebben een beter beeld van hun toekomstige beroepspraktijk. Bij het keuzedeel Ondernemend Gedrag staat de beroepspraktijk centraal. Zo krijgen studenten een beter beeld van hun vaardigheden en kunnen ze een goed gewogen besluit nemen om te gaan werken of om door te studeren.

Studenten halen het meeste uit het keuzedeel Ondernemend Gedrag als het tempo hoog is en als er een concreet resultaat verwacht wordt. Het hoge tempo is een van de belangrijkste struikelblokken op het hbo, en zo wennen de studenten er vast aan. Door te sturen op resultaat wennen studenten aan meer zelfstandigheid en aan samenwerken op een volwassen niveau.

Ondernemend Gedrag is een betere voorbereiding op een hbo-opleiding.

Recente berichten
Reacties
 • Erwin Sengers
  Beantwoorden

  Aandacht voor ondernemend gedrag, in het HBO onderwijs, kan een logisch gevolg te zijn op de door Aaftink gesuggereerde invoering in het MBO.
  Focus op houdingsaspecten zijn, in het kader van de doorlopende leerlijn, een heel goede suggestie om het huidige HBO curriculum te verrijken. De 21ste eeuwse wereldburger kan met zijn (ondernemende) houding
  (= attitude) het verschil maken. Aandacht voor houding appelleert aan de aloude triade van het leren: kennis, houding en vaardigheden. Het kennisaspect en het aanleren van vaardigheden is veel gemakkelijker als de houding op uitwisseling (lees dialoog) staat.
  Belangrijk aandachtspunt is wel dat de docent de exponent dient te zijn wat hij/zij bij de student terug wil zien, met andere woorden ondernemendheid begint bij het voorbeeld stellend gedrag van de docent.

  (Sengers is docent – ondernemende – houding & vaardigheden)

Laat een reactie achter

zeven + zes =

0