in Ondernemend gedrag

Steeds meer opleidingen besteden aandacht aan ondernemend gedrag. Binnen het MBO is dit vanaf het schooljaar 2016 -2017 geformaliseerd in onder meer het keuzedeel “Ondernemend Gedrag”. Binnen het VO is het geformaliseerd via de eindtermen. Nu de betekenis van ondernemend gedrag erkend wordt is de volgende vraag: hoe geef je les in ondernemend gedrag? De tweede helft van het schooljaar breekt aan. Een mooie gelegenheid om te experimenteren!

Ondernemend gedrag is een vaardigheid die elke student zich tegenwoordig moet eigen maken, of hij nu in loondienst gaat werken, als ZZP-er aan de slag gaat of een eigen bedrijf start. Het is een basisvaardigheid geworden. Daarom besteden steeds meer scholen al in het eerste leerjaar aandacht aan dit thema.

21st  Century skills vormen de basis

De 21st Century skills geven uitdrukking aan wat ondernemend gedrag is. We hebben de vaardigheden zo samengevat:

 • Ondernemend gedrag,
 • Creativiteit,
 • Organisatiegevoel,
 • Gevoel voor ethiek en integer handelen,
 • Communicatief,
 • Argumenteren en discussiëren,
 • Reflectie en zelfonderzoek, en
 • Samenwerken.

Het nadeel van de 21st Century skills is dat je de vaardigheden van een persoon beschrijft los van de beroepscontext. De vaardigheden zijn als het ware persoonlijke en intellectuele vaardigheden, los van de praktijk. Maar ondernemend gedrag is de manier waarop je handelt in een omgeving en in een bepaalde situatie.

Dat staat dus niet los van de context maar wordt er juist door beïnvloed of bepaald!

Ondernemend gedrag is vooral: doen!

Het woord zegt het al: gedrag is doen! Ondernemend gedrag leer je door te doen, door te ervaren en door vervolgens te voelen. Onderwijs over ondernemend gedrag moet dus ook de leerlingen activeren en daarmee de gelegenheid bieden om ervaringen op te doen en deze ervaringen ook te analyseren. Ondernemend gedrag leer je niet alleen uit een boek.

Wij kiezen voor een ondernemend project als drager van het doen. Het doel van een ondernemend project is dat de student zijn ondernemende vaardigheden verkent, oefent en toepast in samenwerking met anderen. Niet alle studenten hoeven ondernemer te worden. Maar ze moeten wel weten wat hun ondernemende vaardigheden zijn. En dan is een project voor een student een perfecte manier om zich ondernemend gedrag eigen te maken!

Experimenteren met ondernemend gedrag

De tweede helft van het schooljaar is perfect om te experimenteren met lessen over ondernemend gedrag. Als je hier mee begint is het handig gebruik te maken van de ervaringen van anderen. Dan kan je sneller starten en je vermijdt valkuilen. Veilig en zeker!

Dit ondersteunen wij met:

 • ons boek Ondernemend Gedrag. Dit boek biedt een solide theoretische basis over de begrippen rond ondernemend gedrag.  En door zelf een ondernemende activiteit of een project op te zetten maken de leerlingen zich het onderwerp ook eigen.
 • Een docentenhandleiding is erg handig als je start met het thema ondernemend gedrag. Deze bouwt voort op de ervaring van anderen en bespaart je veel fouten, tijd en dus veel geld. Onze docentenhandleiding “Ondernemend Gedrag” is gratis verkrijgbaar bij afname van tenminste 25 exemplaren van ons boek Ondernemend Gedrag.
 • Ons examen. Dit bestaat uit twee onderdelen: een schriftelijke toets over de theorie en een studentbeoordeling op inzet, reflectie en behaald resultaat bij het project. Hiervoor zijn diverse beoordelingsmodellen beschikbaar. Het examen voldoet aan de kerntaak en onderliggende werkprocessen van het keuzedeel Ondernemend Gedrag.
 • Het begeleiden van een ondernemend project vraagt ook veel van de begeleidende docent. Speciaal voor docenten die een ondernemend project begeleiden bieden wij de workshop “Een Ondernemend Project”.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Recente berichten

Laat een reactie achter

20 − negen =

0