in Marketing en promotie

Tot 29 juni aanstaande is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de scholing van docenten. Professionalisering van docenten en teams in het kader van ondernemend onderwijs is een van de mogelijkheden.
Het gezamenlijk ontwerpen van lessen bijvoorbeeld in het kader van de keuzedelen Ondernemend gedrag en Ondernemerschap, en ten behoeve van de nieuwe KD’s is een van mogelijke toepassingen. Wil je meer weten neem dan contact op.

Goed ondernemend onderwijs in het Mbo vraagt om een professionele samenwerking binnen de teams: docenten en managers met visie en ambitie, die van elkaar leren en die samen het ondernemend onderwijs willen verbeteren.  Die samenwerking verbeteren is niet makkelijk: dat vergt ambitie en overtuiging, initiatieven, contacten met het beroepenveld maar ook tijd, nieuwe deskundigheden en begeleiding.

Over de noodzaak van ondernemend onderwijs is iedereen het inmiddels wel eens. De studenten vragen er om. En de samenleving verwacht van het onderwijs dat zij hun studenten voorbereidt om als ondernemende medewerker verantwoordelijkheid te nemen. De docent is rolmodel. Tegelijkertijd geven veel studenten èn docenten aan dat op dat gebied nog veel verbetering mogelijk en nodig is.

Subsidie

In het Nationaal Onderwijs Akkoord zijn in 2014 middelen beschikbaar gesteld voor docenten binnen het Mbo. Deze middelen worden beheerd door de stichting SOM. Met het inzetten van de SOM-gelden kunnen docententeams binnen het Mbo hun ondernemend onderwijs verder vormgeven in de schooljaren 2015 – 2016 en 20-16 – 2017.

Voorwaarden

De aanvraag van een team moet omschrijven dat:

 • iedereen in een onderwijsteam meedoet, dus zowel docenten en overige onderwijsgevenden als teamleiders/leidinggevenden;
 • activiteiten leiden tot een substantiële en duurzame verbetering van de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs;
 • teamleden als professionals wekelijks samenwerken en leren van elkaars professioneel handelen via bijvoorbeeld gezamenlijk lesontwerp, onderling lesbezoek en feedback;
 • doelen én werkwijze door de teams zelf benoemd worden;
 • het project ter bestendiging minimaal twee schooljaren duurt, om het proces te verankeren in het team en organisatie;
 • teamleden gestimuleerd worden om studentgerichte doelen te analyseren en samen verbeteracties in te zetten;
 • er ruimte is voor betrokkenheid van studenten bij kwaliteitsverbetering van het onderwijs;
 • er niet alleen binnen de instelling zelf maar ook daarbuiten wordt gewerkt aan kennisdeling;
 • de instelling het proces faciliteert door tijd vrij te roosteren voor teamleden en eventuele begeleiders van de teams.

Financiële bijdrage

De aanvragende Mbo-instelling moet een uitgewerkte begroting meesturen met het projectvoorstel. Er is per onderwijsteam een maximaal budget beschikbaar, afhankelijk van de grootte van de teams. Voor een onderwijsteam van 20 personen bedraagt de cofinanciering ca. € 33.000. Uit deze begroting moet duidelijk blijken welke kostenposten de Mbo-instelling heeft en waarover (co)financiering via SOM wordt gevraagd. De gevraagde bijdrage per teamlid wordt onderbouwd. Duidelijk moet zijn dat de mbo-instellingen een eigen significante bijdrage doet in het project, zowel in tijd als middelen.

SOM geeft 50% cofinanciering, alleen voor het eerste jaar van het project. De overige 50% financiert de Mbo-instelling zelf. SOM streeft naar zo min mogelijk administratieve lasten in de verantwoording van dit project. Daarom streeft SOM ernaar om bedragen als lumpsum bedragen uit te keren, mits deze in de begroting goed en aantoonbaar zijn onderbouwd.

Indien een ingediende aanvraag niet voldoet aan de bovenstaande criteria dan zal de aanvraag worden afgewezen door het SOM bestuur.

Procedure

SOM organiseert dit project voor de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017. Aanvragen kunnen door de school worden ingediend bij SOM. Het bestuur van SOM beoordeelt de binnengekomen aanvragen van de Mbo-instellingen. De aanvragen kunnen alleen door mbo-instellingen zelf worden ingediend.

De aanvragen voor het schooljaar 2015-2016 kunnen uiterlijk tot en met 29 juni 2015 12.00 uur worden ingediend t.a.v. het bestuur SOM. Aanvragen die ná deze datum en tijdstip worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.

Voor het schooljaar 2016-2017 zal medio 2016 weer een nieuwe aanvraagronde worden opengesteld voor de Mbo-instellingen.

Ondersteuning en informatie

Wil je je onderwijs op gebied van ondernemend gedrag en ondernemerschap verbeteren? Wij helpen je graag met het opzetten van een programma dat toeleidt naar de nieuwe kwalificatiedossiers en keuzedelen. En wil je deze subsidie inzetten ter dekking van een gedeelte van de kosten? Neem dan contact met ons op.

Recente berichten
4 Reacties
 • frederique de Beaufort
  Beantwoorden

  Binnen de plusklassen van Het Fort werken we reeds enkele jaren actief met ondernemen. Dit doen we zonder lesmethode maar op eigen inzicht. Kan Het Fort subsidie aanvragen?

  Met vriendelijke groet,

  Frederique de Beaufort
  Het Fort Plusonderwijs

  • Gerard Aaftink
   Beantwoorden

   Deze subsidie is gericht op docententeams in het MBO.
   Als ik het goed begrijp is Het Fort geen MBO, dus helaas is subsidie niet mogelijk.

   De subsidie is gericht op activiteiten in de komende twee schooljaren, dus niet op activiteiten uit het verleden.

 • Karel Goris
  Beantwoorden

  Goed initiatief! Ben altijd voorstander geweest van gericht onderwijs met korte lijnen naar het bedrijfsleven.

 • Elian Lalieu
  Beantwoorden

  Ook wij (vmbo-t+) zijn actief bezig met het invlechten van een ondernemersroute en proberen samen met het bedrijfsleven en het mbo (verkorte) doorlopende leerlijnen te ontwikkelen. Dus dit is inderdaad een heel goed initiatief.
  Alleen jammer dat de landelijke politieke keuzes (subsidies) zich voornamelijk richten op het mbo terwijl de omslag al op het vmbo moet worden ingezet.

Laat een reactie achter

twaalf + twee =

0