in Inspiratie

De trend naar specialisatie zet door. Producten worden steeds specifieker afgestemd op een nauwkeurig gedefinieerde groep klanten. Een algemeen aanbod is niet meer voldoende. Algemene promotie en marketing werken niet meer. Voor ondernemend gedrag, ondernemerschap en innovatie is dit van groot belang om rekening mee te houden.

“Mijn product is voor iedereen geschikt”. Veel studenten met een studentbedrijf maar ook veel startende ondernemers zeggen dit. Als beginnende ondernemer ben je natuurlijk vol van je nieuwe product, en natuurlijk denk je dat de hele wereld juist op jóuw product zit te wachten. Maar helaas klopt het steeds minder.

Deze uitspraak komt voort uit onvoldoende kennis van de markt, en onvoldoende kennis van de koopargumenten van potentiele klanten. Het is de belangrijkste reden waarom de helft van de startende ondernemers hun bedrijf binnen twee jaar al weer beëindigen. Het gaat er om dat je de klant weet te raken in zijn behoefte!

Specialisatie

Specialisatie is een maatschappelijke trend. Je ziet het in de retail: partijen die “alles” aanbieden zoals bijvoorbeeld V&D of Blokker vallen weg. Je ziet het ook bij de media: algemene zenders maken plaats voor specialistische zenders als Omroep Max.

Voor jongeren is dit niet voldoende: zij kijken op Youtube of bijvoorbeeld Netflix. Je ziet het zelfs in de politiek, waar thema-gerichte partijen als bijvoorbeeld de Dierenpartij of Denk de plaats innemen van grote verbindende partijen als CDA of PvdA.

Blijkbaar krijgen wij als samenleving steeds meer behoefte aan gerichte invulling van onze wensen. Aan bedrijven en organisaties is het de taak om op deze behoefte in te spelen.

Marketing

Deze trend wordt mogelijk gemaakt én versterkt door de social media. Traditionele reclame en advertenties richten zich op het grote, gemiddelde publiek. Het is eenrichtingsverkeer, in de hoop dat de boodschap wordt opgemerkt door het publiek. Bij de televisie wordt niet voor niet de term “zenders” gebruikt.

De social media maken twee extra dingen mogelijk: contact tot op individueel niveau en de mogelijkheid tot interactie en communicatie. Het is daardoor mogelijk om in te spelen op individuele koopargumenten en niet alleen op algemene koopargumenten.

Het contact met de klant wordt daardoor intensiever en rijker. De ondernemer en zijn medewerker hebben daardoor een extra taak: het opbouwen van een relatie met de gewenste kopende klant en een aanbod dat precies voldoet aan zijn specifieke wensen!

Ondernemend gedrag, ondernemerschap en innovatie

Veel onderwijs wordt nog vanuit de generieke gedachte aangeboden. Dat gebeurt ook bij keuzedelen op het gebied van ondernemend gedrag, ondernemerschap en innovatie. Meestal wordt er vanuit gegaan dat dit generieke onderwerpen zijn. Maar dat is beslist niet zo!

Ondernemend gedrag
De onderdelen van ondernemend gedrag zijn bekend. De uitwerking daarvan is echter sterk beroeps- en contextbepaald. Ondernemend gedrag in een verkooporganisatie verschilt in de uitwerking sterk van ondernemend gedrag in bijvoorbeeld een zorginstelling. Wat in de ene situatie gewenst gedrag is, kan in een andere situatie juist ongewenst zijn.

Ondernemend gedrag is dus context gebonden. Bij onderwijs op het gebied van ondernemend gedrag is het daarom belangrijk om te starten vanuit het beroepsperspectief. Van daaruit kunnen studenten werken aan de onderliggende onderwerpen en begrippen.

Ondernemerschap
Ondernemerschap wordt vaak vertaald naar een studentbedrijf: inkopen, verkopen en (hopelijk) winst maken. Niet alleen is deze vertaling van ondernemerschap erg beperkt, het sluit niet aan op de intrinsieke motivatie van 80% van de studenten.

Bij ondernemerschap staat de toegevoegde waarde centraal. Dit sluit exact aan op de trend tot specialisatie. Ondernemers stemmen hun aanbod optimaal af op de koopargumenten van hún klant. Daarbij zorgen zij ervoor dat hun product en klanten bij hen passen.

In die zin is zelfstandig ondernemerschap de manier om in je inkomen te voorzien, niet meer en ook niet minder.

Innovatie
Innovatie is de toepassing van nieuwe mogelijkheden in je product en de manier waarop je je klant bedient. Ook hier geldt dat specialisatie in relatie tot koopargumenten essentieel is.

Wie niet kiest wordt niet gekozen

De trend tot specialisatie dwingt tot het maken van keuzes, tot het inspelen op koopargumenten op een manier die geaccepteerd wordt door de klantengroep.

Veel startende ondernemers en studenten vinden kiezen lastig en vermijden het maken van een echte keuze. Hoe begrijpelijk ook, het is onverstandig. Zie het aantal ondernemers dat al weer snel zijn bedrijf opdoekt. Gaat het onverhoopt niet zoals gewenst dan pas je je keuze aan.

Alleen wie niet kiest wordt niet gekozen.

Recente berichten

Laat een reactie achter

drie × vier =

0