in Inspiratie

Als docent wil je dat je studenten op een zinvolle en leuke manier leren wat ondernemen is. Het is leuk als ze resultaten halen! Maar hoe begeleid je de studenten daarbij? Hoe doe je het op een manier die voor de studenten succesvol is? In deze blog tien praktische tips om studenten en studentbedrijven te begeleiden.

De uitdaging bij lessen in ondernemen is om studenten écht te laten proeven van ondernemen: om ze een product te laten ontwikkelen, om relaties met klanten aan te gaan en om resultaat te halen. Veel plannen komen niet verder dan een ondernemingsplan. Nuttig, maar dat is niet voldoende om te leren ondernemen.

Ondernemen is actie. Het is kennis toepassen, het is het onderhouden van relaties met klanten en het is resultaat halen. In deze blog tien praktische tips hoe je hier als docent aan bij kunt dragen.

1. Kennis is de basis

Kennis is de basis van succesvol ondernemen. Hoe beter de ondernemer is voorbereid hoe succesvoller zijn bedrijf is. Kennis van zijn product, zijn markt en natuurlijk hoe hij er geld mee gaat verdienen! Het omgekeerde is ook waar: hoe minder de ondernemer is voorbereid, hoe groter zijn faalkans is.

Wat voor ondernemers geldt, is natuurlijk ook voor studenten belangrijk. Studenten zijn jong en onervaren. Daarom is het essentieel een goede kennisbasis te leggen.

2. Faseer

Bij het voorbereiden en starten van een bedrijf komt veel kijken. Hak het proces daarom op in hapklare brokken. Zo hebben de studenten een kortere spanningsboog. Daarbij is het veruit het handigst om het proces van een ondernemer te volgen:
• Idee,
• Plan,
• Voorbereiding,
• Uitvoering.
Bepaal vooraf wat je per fase wilt bereiken, en meet na elke fase wat er bereikt is.

3. Fouten mogen

Binnen onderwijs is dit een open deur. Maar toch: vaak wordt dit vergeten. De waarde van fouten ligt bij de analyse ervan. Neem daarom de tijd om fouten en misvattingen te bespreken en te evalueren.

4. Het gaat om de uitvoering

Vaak staat het ondernemingsplan centraal bij studentbedrijven. Nuttig, maar niet het belangrijkste. Want bij ondernemen gaat het om de uitvoering. Hóé ga je het doen? Waarmee ga je het doen? Wie doet wat? Om resultaat te halen is gerichte uitvoering het belangrijkst.

5. Omgaan met klanten

Ondernemen is mensenwerk: contacten leggen, relaties onderhouden, klanten leveren wat zij willen. Veel onderwijs over ondernemen staat in het teken van de financiën. Ook hier: nuttig, maar niet het belangrijkste.

Een kostprijs bereken je een enkele keer, relaties met klanten onderhoud je dagelijks, keer op keer. Leer je studenten daarom hoe je relaties opbouwt met bijvoorbeeld netwerken.

6. Stel vragen

Studenten stellen veel vragen bij het uitwerken van hun plannen. Het is verleidelijk om als docent antwoorden te geven en om suggesties te doen. Maar als ze zelf hun antwoorden zoeken leren ze meer!

Je bent hun coach. Stel vragen om hun vraag helder te krijgen: hoe ga je het doen, waar mee, leg uit! Vermijd de “waarom”-vraag. Deze vraag roept op om je te verantwoorden en is te confronterend.

7. Externe begeleiders

De grootste valkuil van begeleiders is om het over te nemen van de studenten. Zeker voor externe begeleiders zoals ondernemers en managers is dit belangrijk. Overnemen is juist niet de bedoeling! Geef geen antwoorden maar geef wel richtingen van de oplossing.

De beste oplossing is om externe begeleiders in te zetten als opdrachtgever of klant. Dat maakt het spannender en echter voor de studenten.

8. Verwacht resultaten

Resultaat maakt het studentbedrijf echter voor de studenten. Maar wat versta je onder resultaat? Het gaat niet alleen om de omzet die het bedrijf haalt. Ook het opzetten een planning is een resultaat.

Het aangaan van klantrelaties is het belangrijkste voor ondernemers. Focus daarom op klantrelaties. Hoe hebben zij hun doelgroep in kaart gebracht? Wat zijn de koopargumenten van de klanten? Hoe hebben zij hun netwerk uitgebreid? Welke promotiemiddelen hebben ze ingezet? Wat zijn de reacties van (potentiële) klanten? Deze resultaten zijn het belangrijkste!

9. Je wordt het door het te zijn

Deze Cruijfiaanse uitspraak geldt beslist voor ( student)ondernemers. Je wordt ondernemer door vanaf het begin in de huid van een succesvolle ondernemer te kruipen, door zo te praten en zo te handelen. Benader je studenten daarom als ondernemer: kritisch en beoordeel hem op zijn resultaten.

10. Begin opnieuw

Veel studenten haken af als hun eerste poging niet meteen slaagt. Meteen een succesvol bedrijf dat “het” gat in de markt vult is een mythe. Om een voorbeeld te geven: Apple was 10 jaar een zieltogend bedrijf in een achterkamer voordat het succesvol werd.

Lukt het niet, begin dan opnieuw en gebruik wat je geleerd hebt.

Recente berichten

Laat een reactie achter

10 − vier =

0