in Algemeen

Met de invoering van de keuzedelen in 2016 is ook de verplichting ontstaan om deze te examineren. Er is gekozen voor een aanloopfase, waarin keuzedelen wel geëxamineerd worden, maar waarbij de resultaten niet meetellen in de zak/slaag-beslissing. Dit gaat binnenkort veranderen. Wat gaat er precies veranderen, en wanneer?

De invoering van keuzedelen in 20016 leidt tot veel discussie. Bij de invoering is er voor gekozen om van meet af aan wél te examineren, maar de resultaten níet mee te laten tellen bij de zak/slaagbeslissing. Daarbij is aangekondigd dat dit op een later moment zal veranderen. Dit leidt tot veel vragen over wat er nu wel en wat er nu niet verandert.

Inmiddels is er ervaring opgebouwd met het examineren van keuzedelen. Deze ervaring betreft onder meer de uitvoerbaarheid en de examendruk. Daarom heeft OCW aangekondigd een verkenning te gaan uitvoeren. Resultaten daarvan zijn vanaf begin 2021 te verwachten.

Wat gaat er precies veranderen, en wanneer? Hierna volgt een overzicht voor de drie komende schooljaren.

Schooljaar 2019 – 2020

Dit schooljaar verandert er niets ten opzichte van het vorige schooljaar:

 • Opleidingen zijn verplicht om de keuzedelen te examineren,
 • De resultaten van het examen tellen niet mee bij de zak/slaagbeslissing,
 • Het huidige beoordelingskader van de Inspectie blijft van toepassing,
 • Of de examens inhoudelijk voldoen wordt niet onderzocht.

Schooljaar 2020 – 2021

In het volgend schooljaar verandert er iets belangrijks:

 • Opleidingen zijn verplicht om de keuzedelen te examineren,
 • De resultaten van het examen tellen wel mee bij de zak/slaagbeslissing, vanaf cohort 2020 -2021. Voor voorgaande cohorten verandert er echter niets.
 • Het huidige beoordelingskader van de Inspectie blijft van toepassing,
 • Of de examens inhoudelijk voldoen wordt niet onderzocht.

Schooljaar 2021 -2022

In het schooljaar 2021 – 2022 wordt het beoordelingskader van de Inspectie mogelijk wel, maar mogelijk ook niet veranderd. Dat wordt naar verwachting in het begin van 2022 pas duidelijk. Vanaf dan worden de examens ook inhoudelijk onderzocht.

Samengevat:

 •  Opleidingen zijn verplicht om de keuzedelen te examineren,
 • De resultaten van het examen tellen wel mee bij de zak/slaagbeslissing, vanaf cohort 2020 -2021. Voor voorgaande cohorten verandert er echter niets.
 • Het beoordelingskader van de Inspectie wordt mogelijk wel, maar mogelijk ook niet veranderd.

Deze blog is gebaseerd op informatie van de onderwijsinspectie. Meer informatie kan je vinden via onderwijsinspectie.nl, onder de noemer Kwaliteitsgebied Examinering en diplomering.

Recente berichten

Laat een reactie achter

3 − 2 =

0