in Lesmethoden

Hoe motiveer je studenten bij projecten? Hoe stimuleer je ze om meer resultaat uit hun activiteiten te halen? Veel onderwerpen zijn breed en omvangrijk. Het is dan moeilijk om te zien waar je moet beginnen. Waar moet je wel aandacht aan besteden en wat kun je buiten beschouwing laten? Deze vragen werpen een drempel op om echt aan de slag te gaan. Door de cirkel van invloed toe te passen kan je deze drempel verlagen.

Je hebt een goed idee, een leuk project, een langverwachte verbetering, een duurzame oplossing of een baanbrekend idee voor een eigen bedrijf. Je gaat aan de slag. Maar al doende loop je tegen obstakels of grenzen aan. Wat je kunt doen is soms beperkt. Op sommige dingen heb je invloed, maar op nog veel meer dingen heb je nauwelijks of geen invloed. Veel problemen zijn te groot en kan je niet alleen oplossen.

Wat moet je doen? Moet je je goede idee dan maar wegleggen? Waar heb je invloed op? Hoe kan je je invloed vergroten, zodat je wel iets kunt veranderen? De cirkel van invloed kan je helpen.

De cirkel van invloed

De cirkel van invloed is een model om te onderzoeken waar je invloed op hebt, en waarop niet. Deze aanpak is ontwikkeld door Stephen Covey. Het model kan je toepassen bij het uitwerken van ideeën, projecten en bij het opzetten van een bedrijf. Maar ook op veel dingen die gebeuren in je leven. In de volgende figuur staat het model van Covey afgebeeld.

Het model beschrijft de omgeving waarin je leeft als twee cirkels: een grote cirkel van betrokkenheid en daarbinnen een kleinere cirkel van invloed.

De cirkel van betrokkenheid
In deze cirkel spelen zich zaken en dingen af die je bezighouden en die ook invloed op je hebben. Je bent er misschien wel emotioneel bij betrokken. Maar omgekeerd heb jij geen invloed op die zaken of dingen! Het is dus eenrichtingsverkeer. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de zorgen die jij je maakt over de plastic soep in de oceanen en de opwarming van het klimaat.

De cirkel van invloed
In deze cirkel bevinden zich de zaken en dingen die je bezig houden en waar je wél invloed op hebt. Je kunt hierbij denken aan afvalscheiding en aan duurzaam voedsel. Het scheiden van afval en de keuze voor wél of geen vlees maak je zelf. Je hebt hier wel invloed op.

Waar ligt je aandacht?

Het bijzondere is dat je gewend bent om vooral aandacht te besteden aan zaken en dingen in je cirkel van betrokkenheid, terwijl je daar geen invloed op hebt! Omgekeerd besteed je weinig aandacht aan de onderwerpen binnen je cirkel van invloed, want die zijn bijna vanzelfsprekend. Dat je je afval scheidt bijvoorbeeld, dat doe je achteloos.

Het advies van Covey is om je acties te richten op dingen waar je daadwerkelijk invloed op hebt. Je richt je dus op jouw cirkel van invloed.

Immers, als je veel energie steekt in zaken waar je géén invloed op hebt kost dat veel energie en aandacht, maar je haalt er geen resultaat mee. Het resultaat is dat je teleurgesteld of zelfs gefrustreerd raakt. Aan het uitsterven van ijsberen kun je in je eentje niets doen. Maar op het verminderen van plastic afval heb je wél invloed.

Als je positief en met ondernemend gedrag de dingen oppakt waar je wel invloed op hebt kan je jouw cirkel van invloed zelfs vergroten. Dat doe je meestal niet alleen, maar samen met anderen die jouw betrokkenheid delen.

De cirkel van invloed toepassen in je lessen

Met de cirkel van invloed richt je je aandacht op zaken waarmee je resultaat kan halen. Dat vergroot de betrokkenheid van je studenten. Je kunt de cirkel van invloed eenvoudig toepassen in je lessen. In Duurzaamheid in je beroep staat de praktische uitwerking beschreven vanaf pagina 129.

Recente berichten

Laat een reactie achter

19 − 5 =

0