in Lesmethoden, Ondernemend gedrag

Met ingang van dit schooljaar krijgt elke student een bindend studieadvies, ook op het mbo. Bij dit studieadvies gaat het om de vraag of de student de opleiding aan kan, en of de opleiding en het toekomstig beroep bij hem passen. Voor mbo-opleidingen is het bindend studieadvies een nieuw instrument. Hoe bereid je je studenten hierop voor?

Met ingang van dit schooljaar krijgen ook mbo-studenten een bindend studie advies. Dit advies moet in het eerste schooljaar gegeven worden. Het advies heeft betrekking op de resultaten, de BPV, generieke eisen en persoonlijke vaardigheden.

Centraal staat de vraag of de student de opleiding met goed gevolg kan afronden. Een advies kan zowel positief als negatief zijn. In dat laatste geval moet de student met de opleiding stoppen.

Vooruit kijken

Een bindend studieadvies is de ideale mogelijkheid voor de student en de opleiding om vooruit te kijken. Past de opleiding bij me? Kan ik het aan, zowel theoretisch als praktisch? Past mijn toekomstig beroep bij me? Een goed gesprek over deze onderwerpen kan motiverend werken, en kan teleurstelling voorkomen.

Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk deze vragen zijn. Na de mavo heb ik twee jaar MTS-bouwkunde gevolgd. Pas aan het einde van het tweede jaar werd me duidelijk wat ik kon verwachten van mijn werk na het afronden van de MTS. Dat paste simpelweg niet bij mij. Ik heb de opleiding gestopt en kon naar het havo.

Een stage in het eerste jaar en een studieadvies hadden mij een jaar studievertraging bespaard. Daarom ben ik enthousiast over een bindend studieadvies.

Draaipunt

Een bindend studieadvies is een draaipunt. In het voortgezet onderwijs krijgen de leerlingen algemeen vormende onderwerpen aangeboden. Tijdens de opleiding aan het mbo bereiden de studenten zich voor op een beroep. Kennis, vaardigheden en beroepshouding zijn daarbij de belangrijke onderwerpen.

In die zin is een beroepsopleiding een draaipunt: van algemene kennis naar specifieke beroepsvaardigheden.

Voorbereiding op het bindende advies

Voor opleidingen is een bindend studieadvies een nieuw instrument. Hoe bereid je je studenten hier op voor? Het advies mag voor de student geen verrassing zijn. Hij moet er dus actief bij betrokken zijn. Maar als opleiding moet je de student natuurlijk wel de vaardigheden bijbrengen.

Het keuzedeel Ondernemend Gedrag biedt de studenten houvast bij het ontwikkelen van hun loopbaanvaardigheden. Aan de hand van dit keuzedeel ontwikkelt de student zijn vaardigheden om een ondernemende medewerker te zijn. Dit keuzedeel kan je in de tweede en derde periode van leerjaar 1 aanbieden. In de vierde periode kan je vervolgens het advies geven.

Op deze manier maakt de student al in een vroeg stadium kennis met vaardigheden op het gebied van zijn loopbaan. Hij weet wat hij kan verwachten, en wat hij daarvoor moet doen.

Valkuil

Ondernemend gedrag is een veel gekozen keuzedeel. De praktische invulling ervan blijkt in de praktijk van het onderwijs heel divers. Sommige opleidingen stellen persoonlijke vaardigheden centraal, zonder relatie met de beroepspraktijk. Het keuzedeel is dan een uitbreiding of slechts een herhaling van Loopbaan en Burgerschap. Dit is makkelijk, maar voegt niets toe.

Juist de verbinding van vaardigheden aan het toekomstig beroep maakt het keuzedeel zinvol.

Om een zinvol studieadvies te geven moet het keuzedeel in relatie staan tot het toekomstig beroep. Een simpele en makkelijke invulling zonder inbedding in het toekomstig beroep is daarbij een valkuil.

Recente berichten
3 Reacties
 • Booij S.
  Beantwoorden

  Moet dit ook al gelden voor niveau 2?
  Ik heb namelijk veel studenten die zich aanmelden bij de opleiding Verkoper, maar het zien als opstap naar een niveau 3/4 opleiding. Zij weten vaak nog niet exact wat ze willen en hebben op het VMBO de handel of EO stroming gevolgd of zijn bewust vanuit hun gekozen VO-richting overgestapt naar ‘even iets anders’.

  Deze beweegredenen om aan mijn opleiding deel te nemen zou ik allemaal kunnen beschouwen als ‘niet genoeg’. Ten slotte heeft het soms echt zijn weerslag op de motivatie van de student.
  OVerigens lees ik over dit bindend studieadvies MBO uberhaupt voor het eerst nu?

  • Gerard Dwvdo
   Beantwoorden

   Ja, het bindend studieadvies binnen het mbo is vanaf dit schooljaar voor het eerst.
   Het geldt voor alle niveaus, dus ook voor niveau 2.

   Motivatie is inderdaad een lastig punt.
   Als ze niet gemotiveerd zijn, gaan ze de opleiding wel succesvol afronden?
   Nog principieler: als ze niet gemotiveerd zijn, moet je ze dan in de opleiding willen? Wat is het efect van minder of niet gemotiveerde studenten op studenten die wel willen?
   Daar maakt ieder zijn eigen afweging. Ik zou motivatie toch wel zwaar laten meewegen.

 • Joost Jong
  Beantwoorden

  Vanuit mijn ervaring als docent op het mbo weet ik dat heel veel studenten in het eerste jaar echt hun pad na het mbo nog niet in beeld hebben. Ik heb tientallen studenten na hun commerciële niveau 4 opleiding een totaal andere hbo opleiding zien kiezen. Sterker nog; meer dan 40% koos een vervolgopleiding die niet commercieel was. Dat er een zinvol gesprek komt over de studievoortgang lijkt me niet meer dan logisch, het bindend adviseren over stoppen met een opleiding ook nog wel, maar bindend adviseren over welke richting de student op zou moeten gaat mij echt veel te ver. We zoeken juist flexibiliteit op de arbeidsmarkt. En om iemand op zijn 16e of 17e al dwingend te adviseren gaat mij te ver. Geef de jeugd ‘gewoon’ de tijd om zichzelf te leren kennen en om keuzes te maken. En is het nou echt zo slecht om eens een verkeerde keuze te maken?

Laat een reactie achter

zeven − vier =

0