in Algemeen

De boekenlijsten voor volgend schooljaar moeten weer worden vastgesteld. Hoewel: boeken? De keuze is een digitale methode of een methode in boekvorm. Beide varianten hebben hun voor- en nadelen. Welke opties zijn er voor ondernemerschap en ondernemend gedrag? Welke aanpak stimuleert het ontwikkelen van vaardigheden het beste?  In deze blog een vergelijking, en een aantal waardevolle toepassingen.

Bij de selectie van de lesmethoden bestaat de keuze uit digitaal, boek of een combinatie van beide. In de afgelopen jaren kende de digitale methode een grote opmars. Wij bieden onze methodes nu voor het zevende jaar zowel in boekvorm als in digitale vorm aan. Daardoor hebben we een goed beeld van de mogelijkheden én de beste toepassingen van beide vormen.

Voordelen

Digitaal
Hét grote voordeel van digitale lesmethoden is dat theorie, vragen, opdrachten en resultaten altijd bereikbaar zijn, onafhankelijk van tijd en plaats. Studenten kunnen er mee werken waar en wanneer hen het uitkomt, docenten kunnen dat natuurlijk ook. Het maakt het delen van informatie en de communicatie daarover erg makkelijk.

Boek
Het traditionele boek biedt structuur en overzicht aan de studenten. Een boek fungeert ook als naslagwerk, wat een groot voordeel boven de digitale variant is. En een boek is niet afhankelijk van techniek en WiFi-netwerken, wat soms een groot voordeel is.

Toegevoegde waarde?

De keuze tussen een boek of een digitale methode is de keuze voor structuur en overzicht of de keuze voor opslag van informatie en communicatie.

De afgelopen jaren is geprobeerd nieuwe functies aan digitale methoden toe te voegen. Het digitaal leren van rekenen werkt erg goed, evenals het digitaal leren van woorden in een vreemde taal. Dat komt doordat eenduidig te bepalen is of een antwoord goed of fout is.

Met name in het mbo maar ook binnen het hbo moeten studenten zich vaardigheden eigen maken. Deze vaardigheden zijn genuanceerd en complex van aard, en laten zich moeilijk in een goed of fout schema vangen. Hier wordt het belang van begeleiding, interactie en uitleg van de docent zichtbaar.

Om dit te compenseren maken veel methoden gebruik van films. Steeds meer studenten geven echter aan film-moe te zijn. Zij geven voorkeur aan “echte” les, met begeleiding en feedback van een docent.

Waardevolle toepassingen

De keuze voor een lesmethode in boekvorm of als digitale methode is dus de keuze voor structuur en overzicht of de keuze voor opslag van informatie en communicatie daarover. Beide vormen hebben specifieke voordelen. Waar komen die specifieke voordelen het beste tot zijn recht?

BOL
Bij het BOL-onderwijs leren de studenten hoofdzakelijk in de klas. Als docent bied je uitleg, is er interactie en de mogelijkheid om studenten individueel uitleg te geven. Dat doe je op dát moment zodat er geen noodzaak is om digitaal te werken. In dit geval is een boek de beste optie.
Dit geldt beslist voor ondernemend gedrag en ondernemerschap, omdat daarbij het ontwikkelen van vaardigheden centraal staat. Interactie, sparren en feedback zijn nodig.

BBL
Bij het BBL-onderwijs leren studenten hoofdzakelijk op de werkvloer, en slechts gedeeltelijk in de klas. Als docent ben je niet ter plaatse om les en uitleg te geven. Bij BBL is werken met een digitale methode een praktische uitkomst.
De afgelopen jaren hebben we wel gemerkt dat BBL-studenten het fijn vinden om naast een digitaal account ook een boek te hebben. De structuur en het overzicht daarvan vinden ze erg fijn: “dan weet ik waar ik ben”.

Docentmateriaal
Voor docenten is een digitale methode handig voor het beheer van ondersteunend materiaal, zoals presentaties en een lesprogramma.

De docent blijft het belangrijkst

Digitaal of boek: het zijn slechts manieren om lesstof aan te bieden. De student moet zich de stof aanleren en laten zien dat hij over de gewenste kennis en vaardigheden beschikt. Dat leren is maatwerk, en daarbij blijft de rol van de docent het belangrijkst.

Recente berichten

Laat een reactie achter

3 − 2 =

0