in Examinering

Hoe examineer je ondernemend gedrag? Dat is de vraag die veel opleidingen zich stellen nu ze zijn begonnen met het keuzedeel Ondernemend Gedrag. In contact met veel docenten die nu het onderwijs voor de keuzedelen op niveau 1-2 en 3-4 verzorgen is een praktische manier van examinering ontwikkeld.

Ondernemend gedrag

Ondernemend gedrag is één van de meest populaire keuzedelen in het mbo. Iedereen is er inmiddels van overtuigd dat het noodzakelijk is om studenten te scholen in ondernemend gedrag. Op die manier kunnen studenten beter inspelen op een veranderende arbeidsmarkt waar zekerheid niet meer bestaat.

Ondernemend gedrag gaat over, de naam zegt het al, de manier waarop je je in je werkomgeving gedraagt. Hoe bereid je de studenten daar op voor? Hoe beoordeel je of ze op de goede weg zijn? Hoe examineer je ondernemend gedrag?

Opzet van het examineren

In contact met veel docenten hebben wij een methode ontwikkeld om ondernemend gedrag te examineren. Examineren doen we vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Het vertrekpunt van ondernemend gedrag is “doen”. Daarbij sluiten we zo veel mogelijk aan op de praktijk.
 • ondernemend gedrag is een proces. Daarom maakt de student portfolioopdrachten ter voorbereiding van het examen.
 • Het examen gaat uit van een bewust bekwame student. De student moet zijn ondernemende gedrag onderbouwen met onderliggende kennis.

De keuzedelen Ondernemend Gedrag

Ik merk dat veel opleidingen nog worstelen met het positioneren van het keuzedeel Ondernemend Gedrag. Is het een onderdeel van loopbaan en burgerschap? Of is het een aanloop naar een eigen bedrijf en moeten studenten een bedrijfje starten?

Voor alle duidelijkheid: Ondernemend Gedrag staat 100% los van het starten van een eigen bedrijf! Het gaat over het gedrag dat je als moderne werknemer moet vertonen. Voor het werken als ZZP-er of voor het starten van een eigen bedrijf zijn de keuzedelen Oriëntatie op Ondernemerschap en Ondernemerschap MBO geschikt.

De keuzedelen Ondernemend Gedrag worden beschreven als: (D1-K1) Toont ondernemend gedrag voor innovatie in beroepsuitoefening en werkomgeving.

 • D1-K1-W1: Onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden
 • D1-K1-W2: Signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie
 • D1-K1-W3: Neemt initiatieven in en voor zijn werk

Dit maakt ook het grote verschil met Loopbaan en Burgerschap duidelijk!

Examinering niveau 3 – 4

De examinering is als volgt opgezet:

 • Een examen Praktijkopdrachten òf een beoordeling van een Ondernemend Project.
 • Optioneel kan daar een schriftelijk examen theorie Ondernemend Gedrag aan toegevoegd worden.
 • Optioneel kan een examen Creativiteit worden toegevoegd. Dit examen is onderdeel van de methode Ondernemend Gedrag.

Het examen wordt ondersteund door beoordelingsformulieren, antwoordmodellen en een toetsmatrijs.

Ondernemend gedrag niveau 1 - 2

Examinering niveau 1 – 2

De examinering is van niveau 1 – 2 is vergelijkbaar met dat van niveau 3 – 4:

 • Een examen Praktijkopdrachten òf een beoordeling van een Ondernemend Project.
 • Optioneel kan daar een schriftelijk examen theorie Ondernemend Gedrag aan toegevoegd worden.
 • Optioneel kan een examen Creativiteit worden toegevoegd. Dit examen is onderdeel van de methode Ondernemend Gedrag.

Ondernemend Gedrag voor niveau 1 – 2 heeft examens die aansluiten op dit niveau. Ook dit examen wordt ondersteund door beoordelingsformulieren, antwoordmodellen en een toetsmatrijs.

Meer informatie

Het proces van examinering is uitgewerkt in een PowerPointPresentatie, deze kan je hier downloaden.

De preview van methodes Ondernemend Gedrag niveau 1 – 2 en Ondernemend Gedrag niveau 3 – 4 kan je hier vinden.

De examens voor beide niveaus zijn verkrijgbaar. Hier kan je ze bestellen.

Heb je vragen over het examineren van de keuzedelen Ondernemend Gedrag? Bel of mail ons.

Recente berichten

Laat een reactie achter

drie × twee =

0