in Lesmethoden

De belangstelling voor flap-swipen als activiteit in de les is erg groot. Flap-swipen is een actieve werkvorm die je perfect kan toepassen bij keuzedelen als Ondernemend Gedrag, Innovatie en Ondernemerschap, en voor studentbedrijven. Dat kan aan het begin van een project, maar ook tussentijds. Vanwege de grote belangstelling volgen hier meer suggesties over flap-swipen. Wie het zelf wil ervaren: neem deel aan de workshop op 4 april aanstaande!

Brainstormen, een SWOT opstellen, projectmatig werken, business model canvas: iedereen kent deze werkvormen. Deze worden binnen ondernemend onderwijs vaak gehanteerd, studenten moeten deze werkvormen kennen en kunnen toepassen.

Het toepassen van deze werkvormen blijkt vaak lastig. Brainstormen verzandt vaak, het maken van een projectvoorstel wordt vaak saai gevonden, het business model canvas is abstract en gaat vaak over de hoofden van de deelnemers heen. Flap-swipen is een speels alternatief.

Flap-swipen

Flap-swipen bestaat uit twee woorden. Allereerst “flap”. Hiermee worden vellen papier bedoeld. Omdat je werkt in groepen zijn grote vellen papier op A0-formaat het handigst. “Swipen” betekent het doorschuiven van een groot vel papier naar de volgende groep.

Flap-swipen doe je met tenminste vier groepen. Het minimaal aantal deelnemers is dus vier. Om het praktisch te houden heeft elke groep maximaal vijf deelnemers. Bij voorkeur is er één persoon die het proces begeleidt. Dat kan bijvoorbeeld de docent zijn.

Flap-swipen voer je uit in net zo veel ronden als er groepen zijn, dus minimaal vier. Per ronde beschrijft de groep het idee, de volgende groep vult aan met ideeën, dan een ronde met argumenten waarom het niet lukt en de vierde ronde is gericht op argumenten waarom het wel lukt. Na elke ronde swipe je je flap naar de volgende groep.

Aan het eind van de minimaal vierronden heeft elke groep zijn eigen flap weer terug. De groep werkt het idee verder uit en verwerkt alle reacties.

Voordeel in de les

Het brainstormen verzandt vaak, het maken van een projectvoorstel wordt vaak saai gevonden, het business model canvas is abstract en gaat vaak over de hoofden van de deelnemers heen. Het beoogde resultaat wordt vaak niet gehaald, het inspireert niet en de samenwerking loopt stroef. De energie vloeit weg.

Flap-swipen daarentegen is een speels en praktisch alternatief. De opzet van flap-swipen is flexibel. Doordat je werkt in groepen ontstaat energie: het is concreet en je hebt snel resultaat. Er zit ook concurrentie in, wat het spannender maakt. Deelnemers vinden het leuk.
Er zijn ook geen kosten aan verbonden!

Mogelijkheden

Flap-swipen kan je gebruiken bij projecten: aan het begin ervan, maar ook tussentijds om te bepalen of het goed gaat. Als studenten vastlopen is flap-swipen een goede manier om advies te vragen. Je kan het ook toepassen voor een SWOT-analyse. Bij elke ronde staat dan een SWOT-thema centraal.

Bij verschillende keuzedelen kan je het toepassen:

  • Bij Ondernemend Gedrag 3-4 is flap-swipen toepasbaar bij de praktijkopdracht nummer 4, deel B, of het ondernemende project, stap 3 van deel C.
  • Voor Ondernemend Gedrag 1-2 is flap-swipen toepasbaar; ook bij de praktijkopdracht nummer 4, deel B, of het ondernemende project, stap 3 van deel C. Denk niet dat studenten van niveau 1-2 dit niet zouden kunnen!
  • Bij Proeven van Ondernemerschap is flap-swipen toepasbaar bij hoofdstuk 3. Bij het examenportfolio van deel B kan je het inzetten ter verdieping.
  • De Kern van Ondernemen biedt mogelijkheden in het examenportfolio deel B. Door het toe te passen bij het ondernemingsplan, deel C, wordt het plan een stuk robuuster.
  • De praktijkopdrachten deel C van Inspelen op Innovaties bieden ook mogelijkheden voor het toepassen van flap-swipen.

Uitnodiging

Wil je weten hoe je flap-swipen in kunt zetten bij de les? Wil je weten wat je rol als docent daarbij is? Wil je zelf ervaren hoe flap-swipen werkt? Neem dan deel aan de gratis workshop op woensdag 4 april aanstaande.

Recente berichten
2 Reacties

Laat een reactie achter

1 × 4 =

0