in Algemeen

Op welke functies bereiden wij onze studenten voor? Deze vraag stelt elke opleiding zich, en ze blijkt lastig te beantwoorden. Vaak worden grote bedrijven als leidend gezien, zij hebben immers veel werknemers. Maar net zo vaak blijkt dit niet de beste weg. Het is beter om groeiende bedrijven als ijkpunt te nemen. Drie dingen kenmerken de behoeften van deze potentiele werkgevers.

Het lijkt zo logisch: vraag grote bedrijven wat onze studenten moeten kennen en kunnen. Dan leiden wij hen op en daarna krijgen onze studenten een baan. Maar de praktijk is weerbarstig. Neem bijvoorbeeld de toeristenbranche. De verkoop van reizen neemt elk jaar toe. Toch neemt de werkgelegenheid bij de grote bedrijven eerder af dan toe. Dat komt door hun focus.

Grote bedrijven rationaliseren

Grote bedrijven willen hun marktaandeel behouden en hun bedrijfsvoering optimaliseren. Systemen zijn leidend, medewerkers hebben nauw-omschreven functies. Veel taken worden geautomatiseerd. De taken die nu nog door medewerkers worden uitgevoerd staan op de nominatie om geautomatiseerd te worden.

Het aanbod van deze bedrijven is afgebakend. Optimalisatie van processen en het behalen van maximaal rendement zijn het doel. Daar is natuurlijk niets mis mee. Maar hun focus ligt niet bij de ontwikkeling van personeel. Daarom zijn ze niet geschikt als baken voor de ontwikkeling van opleidingen.

Groeiende bedrijven investeren in mensen

Groeiende bedrijven verkeren in een totaal andere situatie. Zij bouwen marktaandeel op. Op een creatieve manier spelen ze in op de behoefte van klanten, bouwen klantrelaties op en vergroten zo hun marktaandeel. Ook zij zetten (computer)systemen in, vooral met het oog op vergroting van de markt en groei van het bedrijf. Maar goed personeel is het belangrijkste.

Bedrijven in deze fase hebben behoefte aan goed gekwalificeerd personeel. Omdat ze actief groeien hebben ze zicht op ontwikkelingen in de markt en weten ze hoe ze in moeten spelen op die ontwikkelingen. Van personeel wordt verlangd dat ze in die ontwikkeling mee kunnen groeien.

Drie eisen van groeiende bedrijven

Daarom zijn groeiende bedrijven goede voorbeelden voor het actualiseren van opleidingen.
Voor deze groep bedrijven zijn drie dingen belangrijk:

1. Vakmanschap.
Van werknemers wordt verwacht dat ze hun vak goed beheersen. Dat geldt dus ook voor studenten die net van school komen. De vuistregel is dat naar mate het vakmanschap beter ontwikkeld is de kans op werk groter is. Focus op vakmanschap blijft op plaats 1 staan!

2. Begrijp de klant.
Van werknemers wordt verwacht dat zij de klant begrijpen, en dat ze op een passende manier kunnen reageren. Om een praktisch voorbeeld te geven: een timmerman in een verzorgingsflat met veel oudere dames moet anders reageren dan op een werkplaats in de bouw.

3. Zie het werk.
Met andere woorden: vertoon ondernemend gedrag. Het gaat er niet om dat je alleen het werk uitvoert zoals dat wordt gevraagd, maar dat je ook ziet wat er meer, beter of anders kan. Op die manier lever je toegevoegde waarde. Voor groeiende bedrijven is dit van levensbelang om te blijven groeien.

De eisen van de groeiende bedrijven vormen een prima leidraad voor de optimalisatie van opleidingen. Probeer daarom vooral groeiende bedrijven te betrekken bij het vaststellen van het curriculum.

Recente berichten

Laat een reactie achter

veertien + twaalf =

0