in Keuzedelen

Door keuzedelen handig te combineren kunnen studenten èn docenten effectiever werken. Vooral rond de examinering kan tijd gewonnen worden. In deze blog geef ik een voorbeeld van de combinatie Ondernemend Gedrag, Inspelen op Innovaties en Duurzaamheid in je Beroep.

Sommige opleidingen vinden het programmeren van keuzedelen lastig. Studenten hebben de mogelijkheid om uit een, soms beperkt, aanbod te kiezen. Opleidingen moeten voor elk keuzedeel het onderwijs verzorgen en vanzelfsprekend moeten de vorderingen van de studenten geëxamineerd worden. Zoals gezegd: sommige opleidingen vinden dit lastig.

Maar er zijn mogelijkheden om keuzedelen zodanig te programmeren dat de belasting ervan gering is! De “truc” daarvoor is de volgende:

  • Zoek keuzedelen die enige onderlinge samenhang hebben,
  • Zoek waar de overlap ligt, en
  • Maak een samenhangend lesprogramma.

Door op deze manier te focussen kan je tijd en moeite besparen.

Een praktisch voorbeeld

Ondernemend gedrag 3-4inspelen op innovatiesduurzaamheid-in-je-beroep

Het voorgaande is abstract beschreven. Hoe kan je dit nu concreet doen?

Een voorbeeld is de combinatie van Ondernemend Gedrag, Inspelen op Innovaties en Duurzaamheid in je beroep. Deze drie keuzedelen

  • hebben als samenhang dat de student gevraagd wordt te reflecteren op veranderingen en een verbetering in de beroepspraktijk uit te werken.
  • overlappen elkaar in een project dat tegemoet komt aan de eisen van alle drie de keuzedelen. Bijvoorbeeld een project om een innovatie te bedenken op het gebied van duurzaamheid waarbij ondernemend gedrag getoond moet worden.
  • kunnen geprogrammeerd worden rond het uitvoeren van een project. De theoretische kennis kan er omheen worden aangeboden.

Samenhangend lesprogramma

De uitdaging hierbij is om een samenhangend lesprogramma aan te bieden. Hierbij is het handig om de projecten centraal te zetten. Projecten die voldoen aan het bedenken, uitwerken, realiseren én reflecteren op een innovatie voor een bedrijf die duurzaam is voldoen aan de vaardigheidseisen van de keuzedelen innovatie, duurzaamheid en ondernemend gedrag.

De kenniseisen van de keuzedelen worden verantwoord in theorielessen, waarbij de programmering van de theorielessen natuurlijk wel afstemming vraagt met de fase van het project.

Examinering en de winst

De examens van elk keuzedeel bestaan uit een schriftelijk deel en een proeve. Het schriftelijk examen rond de begrippen van de theorielessen kan na afloop van de lessencyclus worden afgenomen. De proeves van de drie keuzedelen kunnen gecombineerd worden afgenomen in een enkele proeve. Hierbij worden dan de beoordelingsformulieren van alle drie de keuzedelen betrokken en ingevuld.

De winst van deze aanpak bestaat uit tijdwinst bij de opzet en uitvoering van de projecten, en uit de tijdwinst bij het examineren. Je hoeft immers nog maar één proeve af te nemen, in plaats van drie.

Voordelig voor je studenten

Wil je deze mogelijkheid onderzoeken? Om de kosten voor de studenten te beperken bieden wij de boeken Ondernemend Gedrag, Inspelen op Innovaties en Duurzaamheid in je beroep gecombineerd aan. En dat doen we tegen een aantrekkelijk tarief: € 100,= voor deze drie boeken, inclusief verzendkosten.

Wil je hier gebruik van maken? Dat kan je hier doen!

Recente berichten

Laat een reactie achter

veertien − zes =

0