in Algemeen

Het is de “week van het geld”. Alle reden om aandacht te besteden aan de belangrijkste vraag van ondernemers: wat is mijn uurtarief? Hoe bereken je een uurtarief? Het tarief mag niet te hoog, maar ook niet te laag zijn. Wat is een realistisch tarief? Deze vragen zijn belangrijk voor iedere ondernemer. Maar zeker ook voor studenten die zich voorbereiden op ondernemerschap. In deze blog aandacht voor het berekenen van een uurtarief. Ben je ook benieuwd naar wat jouw uurtarief zou zijn, als “ZZP-docent”?

Het tarief van ZZP-ers wordt veel besproken. Vaak zijn er uitgesproken meningen. ZZP-ers zouden te láge tarieven hanteren en daarmee de solidariteit uithollen. Bijvoorbeeld postbestellers krijgen maar een paar dubbeltjes per bezorgd pakje. Anderen vinden: ZZP-ers hanteren juist te hóge tarieven. Daardoor rijzen de kosten de pan uit. En omdat ze maar een beperkt aantal organisatietaken vervullen holt ook dat de solidariteit uit.

Maar wat zijn nu de feiten? Hoe bepaal je of een uurtarief realistisch is? Wat zou jouw uurtarief zijn? Hoe verhoudt jouw tarief zich met het uurtarief van medewerkers in loondienst?

Vergelijking met loondienst

Een praktische manier is om uit te gaan van het netto-inkomen van vergelijkbare functies in loondienst. Stel: je bent per jaar 1.200 uur declarabel. Je wilt daarmee per jaar minimaal een inkomen van € 21.000 netto verdienen. Dit is ongeveer het minimumloon dat in Nederland geldt.

Wat moet dan je uurtarief zijn? Om dit te bepalen deel je het bedrag door het aantal gewerkte uren. Je uurtarief lijkt dan € 21.000 / 1.200 = € 17,50 per uur.

Maar om € 21.000 netto te verdienen moet je rekening houden met alle kosten voor je bedrijf, je investeringen, je belastingen en je sociale lasten. Je bedrijfskosten bedragen bijvoorbeeld € 5.600 per jaar. In ons voorbeeld betekent € 21.000 netto, vermeerderd met € 5.600 bedrijfskosten, € 27.600 bruto. Dit leidt tot een uurtarief van € 27.600 / 1.200 = € 23 excl. btw.

Dan ben je er nog niet. Je hebt ook te maken met de inkomensafhankelijke zorgverzekering. Daar moet je ruim € 2.000 voor reserveren. Daarnaast is het verstandig te reserveren voor je pensioen. Samengevat is een minimaal uurtarief tussen € 30 en € 35 realistisch. Dit minimumtarief wordt daarom geadviseerd in het sociaal akkoord van bonden en werkgevers.

Voorbeelden

In onderstaande tabel heb ik een paar voorbeelden uitgewerkt. Om het te laten leven heb ik de berekening ook uitgevoerd voor docenten binnen het mbo-onderwijs.

Bij alle berekeningen ben ik uitgegaan van cao-lonen, zonder 13e maand en emolumenten. Ook ben ik uitgegaan van 1.200 declarabele uren en € 5.000 bedrijfskosten als vervoer, boekhouder en verzekeringen. Elke situatie is anders, dus in jouw situatie kan het bedrag afwijken. Aan de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleed.

 Werknemer 

 ZZP-er

 Voorbeeld

Brutoloon/ maand Nettoloon/ maand Uurtarief ex 21% BTW
€ 2.100 € 1.750 € 23 Minimum loon
€ 2.855 € 2.160 € 28 Modaal inkomen
€ 3.000 € 2.250 € 29 Helpende in de zorg

Vrachtwagenchauffeur

€ 4.000 € 2.750 € 39 Verpleegkundige niveau 4

LB – docent

€ 4.670 € 3.085 € 45 LC – docent
€ 5.000 € 3.250 € 48
€ 5.300 € 3.400 € 51 LD – docent
€ 65 Journalist
€ 75 ICT-consultant

Risico’s

Voor een werkgever betekent het werken met ZZP-ers dat hij in geval van ziekte geen kosten heeft. Bij langdurige ziekte hoeft hij geen rekening te houden met de eisen van de wet Poortwachter. Mede daarom streven veel werkgevers naar flexibele ZZP-ers in plaats van werknemers in vaste dienst.

In de berekening van het uurtarief in bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met:

  • De tijd dat je geen klanten hebt
  • Ziektekosten
  • Pensioenopbouw
  • Werkloosheid
  • Arbeidsongeschiktheid

Daarvoor moet je aanvullende verzekeringen afsluiten. Voor elke € 1.200 daarvan komt  € 1 bovenop de bovengenoemde uurtarieven.

Wat betekent dit?

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Een uurtarief onder € 23 betekent werken onder het minimumloon.
  • Een uurtarief rond € 40 is realistisch voor functies net boven modaal niveau.
  • Als ZZP-er ben je niet standaard verzekerd en sta je veel meer bloot aan risico’s. Ook moet je geld opzij leggen voor je pensioen. In de praktijk doen veel ZZP-ers dit niet, waardoor ze meer risico’s lopen dan werknemers.
  • Een leuk uurtarief is niet zaligmakend. Pas bij uurtarieven ruim boven de € 50 en een goed gevulde agenda ga je substantieel meer verdienen dan in loondienst. Daar staat de inspanning om klanten te werven en een groter risico tegenover.

Onderwijs over ondernemen

Het berekenen van een tarief is een belangrijk onderdeel van ondernemerschap. Het is belangrijk bovenstaande met je studenten te behandelen. In de keuzedelen Oriëntatie op Ondernemerschap en Ondernemerschap mbo vind je hier meer over.

Recente berichten

Laat een reactie achter

3 × 1 =

0