in Examinering

Het voelt misschien als een open deur, maar toch: een goed examen is helder opgesteld en de eisen zijn duidelijk en begrijpelijk geformuleerd. Examens worden echter in toenemende mate dikke pakketten, tot soms wel 40 pagina’s! Deze juridisering werkt in het nadeel van de student. Houd het examen daarom simpel.

De grote omvang van examens wordt veroorzaakt doordat verantwoording een steeds groter onderdeel gaat uitmaken van het examen. Gestreefd wordt naar volledige verantwoording; aspecten vanuit alle gezichtspunten zoals docent, student, assessor etc. worden erbij betrokken.

Maar deze juridisering werkt in het nadeel van de student. Het doornemen van het examen kost meer tijd, het examen wordt minder duidelijk en soms is het examen zelfs niet meer zelfstandig te lezen.

Het voelt misschien als een open deur, maar toch: een goed examen is helder opgesteld en de eisen zijn duidelijk en begrijpelijk geformuleerd. Het moet overzichtelijk zijn zodat de student begrijpt wat hij moet doen. En wat de student niet gebruikt moet je weglaten!

Inkopen of zelf ontwikkelen?

Opleidingen vragen zich nu af wat te doen: het examen voor het keuzedeel zelf ontwikkelen of inkopen?  Zelf ontwikkelen heeft het voordeel van maatwerk, maar is erg tijdrovend. Zeker voor kleinere studentengroepen is het relatief een grote inspanning. Het ontbreekt scholen ook vaak aan kennis om een goed examen te ontwikkelen.

Het inkopen van examens ligt daarom voor de hand. Het inkopen van examens heeft inmiddels de nadrukkelijke voorkeur van de minister.

Examens voor ondernemende keuzedelen

Voor de keuzedelen rond ondernemend gedrag en ondernemerschap zijn inmiddels examens beschikbaar.

Ondernemend gedrag
Ondernemend gedrag kent twee versies: voor niveau 1-2 en voor niveau 3-4. De opzet van het examen is voor beide niveaus identiek.

Het basisexamen is een proeve, in de vorm van een presentatie, waarin de student laat zien dat hij kan reflecteren op zijn ondernemende gedrag. Een schriftelijk examen over de theorie en de begrippen is optioneel en kan ook ontwikkelingsgericht ingezet worden.

Van de examens zijn previews beschikbaar. Over de opzet van het examen ondernemend gedrag is een uitgebreide Powerpoint-presentatie beschikbaar.
Previews en Powerpoint kan je hier aanvragen.

Oriëntatie op ondernemerschap
Het basisexamen is een proeve, in de vorm van een presentatie, waarin de student laat zien dat hij kan reflecteren op zijn ondernemerschapsvaardigheden. Een schriftelijk examen over de theorie en de begrippen is optioneel en kan ook ontwikkelingsgericht ingezet worden.

Over de opzet van het examen oriëntatie op ondernemerschap is een uitgebreide Powerpoint-presentatie beschikbaar.
Preview en Powerpoint kan je hier aanvragen.

Ondernemerschap mbo
Het examen ondernemerschap bestaat uit een ondernemingsplan, aangevuld met een promotieplan, inkoopplan, verkooppitch en een theorietoets financiële administratie. Een SWOT-analyse is optioneel.

Het examen is omvangrijker dan de andere examens, omdat dit keuzedeel 480 SBU omvat, in plaats van 240 SBU.

Van de examens zijn previews beschikbaar. Over de opzet van het examen ondernemerschap mbo is een uitgebreide PowerPoint-presentatie beschikbaar.
Previews en Powerpoint kan je hier aanvragen.

Inspelen op innovaties
Het basisexamen is een proeve, in de vorm van een presentatie, waarin de student reflecteert op zijn gedrag ten aanzien van innovaties. Een schriftelijk examen over de theorie en de begrippen is optioneel en kan ook ontwikkelingsgericht ingezet worden.

Van de examens zijn previews beschikbaar. Over de opzet van het examen inspelen op innovaties is een uitgebreide Powerpoint-presentatie beschikbaar.
Previews en Powerpoint kan je hier aanvragen.

Recente berichten

Laat een reactie achter

een + zeven =

0