in Algemeen, Innovatie

Innovatie is een populair onderwerp, ook binnen het onderwijs. Het vormt de basis van ondernemerschap en dus ook van het onderwijs over ondernemerschap. Er is zelfs een keuzedeel “Inspelen op Innovaties” beschikbaar. Het eigendom van innovaties is een belangrijk onderwerp dat meestal niet aan bod komt bij het onderwijs. Het Octrooicentrum Nederland heeft daarvoor een aanbod.

Steeds meer studenten van hbo- en mbo-niveau krijgen te maken met innovaties: binnen de opleiding, binnen het werk of bij het starten van een eigen bedrijf. Innovatie is niet voorbehouden aan de techniek. Ook kunstenaars, vormgevers en tekstschrijvers hebben te maken met innovaties.

Innovatie is niet alleen iets voor mensen met een hoge opleiding, ook vanuit het mbo komen steeds meer patentaanvragen. Kennis van innovaties en hoe er mee om te gaan is daarom belangrijk.

Innovatie

Een innovatie is niet zomaar een aanpassing of verbetering. Het is écht iets nieuws, een doorbraak en/of bijzonder onderscheidend. Het is niet alleen maar een idee. Het is het praktisch uitwerken van een idee naar een product, een goed of een dienst, dat mensen willen aanschaffen.

Kort samengevat is de definitie van innovatie: innovatie is een creatief idee dat leidt tot een nieuw product of dienst waarvoor een klant bereid is om te betalen.

Inspelen op innovaties is mensenwerk

Niet iedereen bedenkt innovaties. Integendeel, het aantal echte innovaties is beperkt. Maar de gevolgen van een innovatie ervaart meestal wel iedereen. Of het nu de social media betreft, de computer, een medicijn of de tefal-pan, innovaties beïnvloeden ieders werk. Innovaties zorgen ervoor dat werkzaamheden anders verlopen of dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan. De zorg-robot is hiervan een mooi voorbeeld.

Innovatie is vooral mensenwerk. Een innovatie bestaat gemiddeld uit één kwart techniek en driekwart uit de bijdragen van medewerkers. Hieruit blijkt het belang om de creativiteit van medewerkers te benutten. Het keuzedeel “Inspelen op Innovaties” biedt mbo-opleidingen de mogelijkheid studenten hierop voor te bereiden.

Intellectueel eigendom

Het bedenken van een creatief idee en het uitwerken ervan tot een praktische toepassing kost veel tijd en geld. Sommige creatieve ideeën mislukken of blijken niet geschikt voor klanten. Aan innovaties zijn vaak hoge kosten verbonden. Daarom is het logisch je creatieve idee en je producten te beschermen zodat niet iedereen ze kan gebruiken of namaken.

Een innovatie kan je beschermen door het intellectueel eigendom ervan aan te vragen. Dat gebeurt steeds meer, soms ook vanuit het onderwijs. Het aanvragen van een patent is een voorbeeld van het beschermen van intellectueel eigendom. Een toegekend patent is een erkenning van en beloning voor creativiteit en marktgerichtheid.

Aanbod voor het onderwijs

Naast het patent zijn er meer mogelijkheden om innovaties te beschermen, ook van merk, van beeld en van geluid.
Het Octrooicentrum Nederland is actief met voorlichting over intellectueel eigendom. Om studenten snel en effectief wegwijs te maken in intellectuele eigendomsrechten heeft het Octrooicentrum Nederland een e-learning module ontwikkeld: www.ThatsIP.nl.

In www.That’sIP.nl komen verschillende rechten op het gebied van intellectueel eigendom aan bod maar ook zaken als geheimhouding en registratie van domeinnamen. De module bestaat uit theorie, praktijkvoorbeelden en een quiz.

Deze digitale lesmodule is vrij te gebruiken in het onderwijs.
Er is ook een introductiefilmpje beschikbaar: http://bit.ly/ThatsIP-intro.

Innovaties beïnvloeden ieders werk in een hoog tempo.

Recente berichten

Laat een reactie achter

14 − 5 =

0