in Keuzedelen

Deze uitspraak zou van Johan Cruijff kunnen zijn. Het betekent dat je eerst helemaal in de huid van je nieuwe rol moet kruipen, en dat je op die manier leert terwijl je invulling geeft aan je nieuwe rol. In de sport is dit vanzelfsprekend maar in het onderwijs nog niet. Om de ondernemende keuzedelen tot een succes te maken is het noodzakelijk om te werken vanuit dit uitgangspunt.

 

Binnen de sport is het vanzelfsprekend dat jonge spelers zo snel mogelijk “gebracht” worden. Talenten worden, weliswaar op een beheerste manier, betrokken bij het echte werk. Ze mogen meetrainen, mee op trainingskamp, op de reservebank zitten en oefenwedstrijden spelen. Als de omstandigheden het toelaten krijgen ze enige speeltijd.

De bedoeling hiervan is dat de jonge spelers zo snel mogelijk kennis maken met hun uiteindelijke rol. Daar leren ze van! Maar bij de ondernemende keuzedelen is dat niet het geval.

Ondernemend gedrag

Het onderwijs rond Ondernemend gedrag beweegt zich tussen twee uitersten.

Het ene uiterste is dat van de jonge leerling, eigenlijk nog puber. Het onderwijs over ondernemend gedrag wordt aangeboden met korte stukjes tekst en veel afbeeldingen, met games, challenges en, in geval van succes, badges.

Het andere uiterste is dat van de student, de jonge beroepsbeoefenaar. Hij leert het jargon van zijn beroep, het bijbehorende gedrag én de verantwoordelijkheden. Begeleid wordt hij in het diepe gegooid.

De bedoeling van het keuzedeel is nu juist dat studenten zich inleven in hun toekomstige beroep! Daarom is de benadering van de jonge beroepsbeoefenaar de beste optie. Je wordt het door het te zijn.

Ondernemerschap

In het kader van Oriëntatie op ondernemerschap en Ondernemerschap mbo zijn dezelfde uitersten herkenbaar.

Daar komt bij dat ondernemerschap regelmatig wordt benaderd vanuit de handels- of retail-invalshoek. Economie, logistiek en organisatie staan daarbij centraal.

Maar veel opleidingen zijn niet inkoop- en winstgedreven maar eerder klant- en zorggedreven. Het onderwijs moet dus niet alleen maar gaan over financiën en logistiek maar juist over klantrelaties, marketing en netwerken.

Voor beide benaderingen geldt dat de ondernemer zich sterk moet inleven in zijn klantengroep om succes te veroveren. Dat geldt dus beslist ook voor de student. Hij wordt het door het te zijn.

Inspelen op Innovaties

Het keuzedeel Inspelen op innovaties wordt vaak ingezet bij opleidingen met een technisch tintje, en bij zogenaamde cross-overs. Een leuk keuzedeel waarbij de student zich moet afvragen welke innovaties voor zijn toekomstig beroep van invloed zullen zijn, en wat het effect daarvan zal zijn.

De student moet hierbij dus volledig redeneren vanuit zijn gewenste beroep. Inderdaad…hij wordt het door het te zijn.

Zet de student centraal!

Uit het onderzoek “Keuzen Delen” blijkt dat de ondernemende keuzedelen erg populair zijn. Zowel studenten als docenten vinden dit een goede en gewenste invulling van de opleiding.

Toch blijken er ook problemen voor te komen. Teveel studenten voelen zich als een jonge leerling benaderd, en te weinig als een jonge professional. Gebruikte methodes hebben te weinig inhoud en zijn daardoor (te) simpel. Dit leidt tot weinig inzet en een gevoel van onderbenutting bij de student. Deze klacht komt voor bij niveau 3 en vooral bij niveau 4. Bij BBL-studenten is dit een veel gehoorde klacht.

Om de ondernemende keuzedelen succesvol in te vullen is het nodig om de student te benaderen alsof hij het beroep al bekleed. Daarbij gaat het om houding, gedrag, kennis en begrippen. Benader hem als een professional. Als docent vervul je dan meer de rol van de ervaren collega. Ook voor de docent geldt: je wordt het door het te zijn.

Recente berichten

Laat een reactie achter

9 − 7 =

0