in Keuzedelen

Door keuzedelen als configuratie aan te bieden kunnen studenten én docenten effectiever  werken. Rond de examinering kan tijd gewonnen worden. Misschien nog belangrijker: studenten kunnen dieper op een onderwerp ingaan. Op die manier bieden de keuzedelen een verrijking bovenop de kwalificatie. In deze blog geef ik een voorbeeld van de configuratie Ondernemend Gedrag, Inspelen op Innovaties en Duurzaamheid in je Beroep. Bijkomend voordeel is dat subsidie mogelijk is!

Sommige opleidingen vinden het programmeren van keuzedelen lastig. Hoe houd je het aanbod aantrekkelijk voor de student en toch uitvoerbaar? Opleidingen moeten voor elk keuzedeel het onderwijs verzorgen en vanzelfsprekend moeten de vorderingen van de studenten geëxamineerd worden. Zoals gezegd: sommige opleidingen vinden dit lastig.

Maar er zijn mogelijkheden om keuzedelen zodanig te programmeren dat de belasting ervan beperkt blijft. Dat kan in de vorm van een configuratie. Dat gaat als volgt:

  • Zoek keuzedelen die enige onderlinge samenhang hebben,
  • Zoek waar de overlap ligt, en
  • Maak een samenhangend lesprogramma.

Door op deze manier te focussen kan je tijd en moeite besparen. Door de combinatie kunnen studenten dieper op een onderwerp ingaan.

Een praktisch voorbeeld

Tot zover de opbouw van een configuratie. Hoe kan je dit nu concreet doen?

Een voorbeeld is de combinatie van Ondernemend Gedrag, Inspelen op Innovaties en Duurzaamheid in je beroep. Deze drie keuzedelen:

  • hebben als samenhang dat de student gevraagd wordt te reflecteren op veranderingen en een verbetering in de beroepspraktijk uit te werken.
  • overlappen elkaar in een project dat tegemoet komt aan de eisen van alle drie de keuzedelen. Bijvoorbeeld een project om een innovatie te bedenken op het gebied van duurzaamheid waarbij ondernemend gedrag getoond moet worden.
  • kunnen geprogrammeerd worden rond het uitvoeren van een project. De theoretische kennis kan er omheen worden aangeboden.

Samenhangend lesprogramma

De uitdaging hierbij is om een samenhangend lesprogramma aan te bieden. Hierbij is het handig om projecten centraal te zetten. Projecten die voldoen aan het bedenken, uitwerken, realiseren én reflecteren op een innovatie voor een bedrijf die duurzaam is voldoen aan de vaardigheidseisen van de keuzedelen innovatie, duurzaamheid en ondernemend gedrag.

De kenniseisen van de keuzedelen worden verantwoord in theorielessen. De programmering van de theorielessen vraagt natuurlijk wel afstemming met de fase van het project.

Examinering en de winst

De examens van elk keuzedeel bestaan uit een schriftelijk deel en een proeve. Het schriftelijk examen rond de begrippen van de theorielessen kan na afloop van de lessencyclus worden afgenomen. De proeves van de drie keuzedelen kunnen gecombineerd worden afgenomen op één moment. Hierbij worden dan de beoordelingsformulieren van alle drie de keuzedelen betrokken en ingevuld.

De winst van deze aanpak bestaat uit tijdwinst bij de opzet en uitvoering van de projecten, en uit de tijdwinst bij het examineren. Je hoeft immers nog maar één proeve te organiseren, in plaats van drie.

Subsidie is mogelijk

Tot eind mei aanstaande is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor extra aantrekkelijke invulling van de keuzedelen. De subsidie is mogelijk vanuit het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) van ZonMw.

De subsidie is mogelijk met de ondernemende keuzedelen:

Door de keuzedelen die je als opleiding al aanbiedt te verrijken met MDT krijgt het keuzedeel extra betekenis voor de student.

Wil je meer weten?
Stuur dan een bericht naar info@dwvdo.nl.

Het aantal studenten dat deel kan nemen is beperkt.
Neem daarom snel contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Recente berichten

Laat een reactie achter

1 + acht =

0