in Algemeen, Marketing en promotie

Hoe verzorg je op een moderne manier de promotie van een bedrijf? Op het gebied van promotie en communicatie vindt een revolutie plaats. Hoe zet je deze nieuwe mogelijkheden in bij de promotie van je bedrijf? Hoe leer je je studenten om internet en social media succesvol in te zetten bij hun bedrijf? Hoe bind je je klanten?

De nieuwe methode “Wie niet kiest wordt niet gekozen” geeft antwoorden op deze vragen. De methode is geschikt voor mbo, hbo en vo.

Op het gebied van communicatie en promotie vindt een revolutie plaats. Het internet en de social media vormen de basis van moderne promotie. Geen enkele ondernemer kan meer zonder. De traditionele vormen van promotie zijn ondersteunend geworden.

shutterstock_328714262

Internet en de social media vergroten het effect van promotie. Tegelijkertijd geeft het de klant veel meer invloed. Ouderwetse promotiestrategieën gebaseerd op eenzijdige communicatie werken niet meer. De klant heeft meer invloed op alle promotie die hij ervaart en hij bepaalt zelf zijn keuze.

De methode “Wie niet kiest wordt niet gekozen” helpt studenten en nieuwe ondernemers bij het toepassen van de nieuwe mogelijkheden. Internet en social media vormen de rode lijn van deze methode.

Denk vanuit de klant!

Twee belangrijke uitgangspunten vormen de basis. Het eerste uitgangspunt is dat je moet denken vanuit de klant. Het tweede uitgangspunt is dat promotie een proces is, dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd.

Bij het opzetten en uitvoeren van je promotieplan richt je al je activiteiten op je klantengroep. Je focus ligt op die klanten, en niet op mogelijke andere klanten.

Veel ondernemers vinden dat lastig. Velen willen alle opties openhouden, je weet immers maar nooit. Dan heb je in de ogen van de klant een algemeen en geen specifiek profiel. Waarom zou de klant dan voor jou kiezen? Er is immers zo veel aanbod!

Als ondernemer kies je voor jouw klantengroep. Voelt de klant dat jij voor hem kiest, dan kiest hij ook voor jou. Daarom is het gezegde: “Wie niet kiest wordt niet gekozen”!

Opbouw

De methode is als volgt opgebouwd:

  • Deel A gaat over denken als je klant.
  • In deel B komen de promotiemiddelen en het promotieplan aan de orde.
  • Deel C geeft handvatten om praktisch aan de slag te gaan.
  • Deel D beschrijft hoe je promotie vertaalt naar omzet en winst.
  • Deel E geeft aan hoe je aan de slag kan gaan met je eigen promotieplan.

Aan de hand van dit boek kan de student praktisch aan de slag en zijn eigen campagne opzetten. De methode helpt daarbij met vragen en opdrachten.

Voor docenten is een uitgebreide docentenhandleiding en een beoordelingsmodel beschikbaar.
Deze zijn op te vragen via een e-mail naar info@dwvdo.nl.

Preview

Hier kan je de methode bekijken.

Bestellen

Hier kan je het boek aanschaffen.

Recente berichten

Laat een reactie achter

5 − 1 =

0