in Algemeen

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil blijvend aandacht voor ondernemend gedrag en ondernemerschap in het onderwijs stimuleren. Dit kan onder andere door het vergroten van de kwaliteit en het succes van ondernemende projecten. De Stichting WelZoWijs en DWvdO zijn daarom gevraagd hiernaar een onderzoek uit te voeren.

Met het onderzoek “Leren van ondernemende projecten” wordt in kaart gebracht welke factoren de kwaliteit en succes van een ondernemend project bepalen, en welke verbetermogelijkheden er zijn. Wat werkt wel? Wat werkt niet? En waarom eigenlijk? Wat moet er gedaan worden om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven voor alle partijen te verbeteren?

Doe mee aan dit onderzoek over ondernemende projecten!

Graag nodigen wij u uit om mee te doen aan dit onderzoek. Uw bijdrage maakt het resultaat van dit onderzoek nog waardevoller.

Alle bijdragen worden vertrouwelijk behandeld. De verkregen gegevens zullen niet worden herleid naar specifieke scholen, bedrijven of personen. Anonimiteit is dus gegarandeerd.

De bijdrage van deelnemers vanuit zowel opleidingen als vanuit (stage) bedrijven wordt gewaardeerd!

Ik neem deel!

Resultaten van het onderzoek

Vanaf maart worden interviews gehouden om de onderwerpen verder uit te werken.
Daarnaast worden regionale bijeenkomsten over dit thema gehouden.

De resultaten van het onderzoek en aanbevelingen op basis daarvan worden in september 2020 gepubliceerd. In september wordt ook een expertmeeting georganiseerd om de resultaten en een mogelijk vervolg te bespreken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Wilt u uw ervaringen delen in een interview of tijdens een bijeenkomst?
Dat kan!

Stuur een bericht naar info@dwvdo.nl. U kunt ook bellen met Gerard Aaftink via 06 10618646 of met Joffrey Bieleman via 06-53831372.

Recente berichten

Laat een reactie achter

negentien − negentien =

0