in Keuzedelen

“Welke keuzedelen bieden wij onze studenten aan?” Veel opleidingen hebben deze vraag al beantwoord, maar zeer veel scholen moeten deze keuze nog maken. Waar let je op bij het bepalen van de keuzedelen? Wat maakt jouw selectie tot een goed aanbod? In deze managementspecial geef ik je vijf praktische tips voor succesvolle keuzedelen.

Keuzedelen zijn anders dan de oude keuzevakken. Met 240 uur of in geval van ondernemerschap 480 uur vormen de keuzedelen een substantieel onderdeel van het schooljaar. De inhoudelijke eisen zijn stevig. Examinering is verplicht, ook al telt het resultaat dit en volgend schooljaar nog niet mee in het eindoordeel.Dit schooljaar is het eerste jaar dat scholen aan de slag moeten gaan met keuzedelen. Voor veel scholen is het nog een proces van onderzoeken. Welke keuzedelen bieden wij aan, en waarom? Hoe gaan we het organiseren? Om deze zoektocht te ondersteunen geef ik vijf praktische tips.

Opleiding profileren

Een keuzedeel biedt de mogelijkheid om de opleiding te profileren. Een keuzedeel kan, als je de juiste keuzes maakt, ervoor zorgen dat je opleiding zich onderscheidt van het gemiddelde.

Daartoe liggen grofweg twee routes open. De ene route loopt in de richting van de inhoudelijke verdieping. Het keuzedeel biedt de student de mogelijkheid zich boven de minimale eisen te ontwikkelen.

De andere route wijst naar de regio: keuzedelen die aansluiten bij de specialisaties in de regio. Voorbeelden daarvan: luchtvaart in de regio Amsterdam/Hoofddorp, marine in Rotterdam en Vlissingen, voedsel in de regio Wageningen/Veenendaal.

Begin met het examen

Het lijkt vreemd om bij aanvang te beginnen met de laatste fase van het keuzedeel: het examen. Maar het is minder gek dan het lijkt. Aan de keuzedelen zijn stevige inhoudelijke eisen verbonden. Om aan die eisen te voldoen is het belangrijk om vanaf het begin te redeneren vanuit die eisen. Dit geeft richting aan het lesprogramma, en voorkomt verrassingen bij de examinering.

Ga daarom in geval van samenwerking in zee met organisaties die examens aanbieden.

Aansluitend lesmateriaal

Het lesmateriaal moet volledig aansluiten bij de eisen van het keuzedeel, en moet voorbereiden op het examen. Misschien lijkt dit een open deur, maar dat is het niet. Veel lesmateriaal dat wordt aangeboden voor de keuzedelen is afgeleid van bestaande opleidingen en voldoen niet (volledig) aan de keuzedelen.

In het geval van het populaire keuzedeel ondernemend gedrag wordt vaak geput uit loopbaan en burgerschap. Bij ondernemerschap wordt vaak teruggegrepen uit opleidingen detailhandel. Dit sluit niet (altijd) goed aan bij de eisen. Houding, voorbeelden en theorie vanuit de retail sluiten niet goed aan op de wensen van studenten in bijvoorbeeld de zorg of vormgeving..

Kies daarom voor lesmateriaal dat de eisen volledig afdekt, en niet branche specifiek is. Als docent kan je de beroepsmatige inkleuring en specialisatie zelf verzorgen. Kan je leverancier zowel de lesmethodes als de examens nu al leveren?

Toegevoegde waarde voor de student!

Biedt toegevoegde waarde voor de student, zorg dat het hem of haar ook echt iets extra’s biedt!

De valkuil van de keuzedelen is om het als extra en “daarom” niet zo belangrijk te vinden. Dat leidt tot uitstelgedrag of een minimale invulling. Dat het examen de komende twee jaar nog niet meetelt kan dit gevoel versterken.

Gebruik de keuzedelen om de studenten iets extra’s mee te geven!

Last but never least: de kosten

Onvermijdelijk zijn aan de keuzedelen kosten verbonden. De aanschaf van lesmethode en examens zijn zichtbare kosten. Zorg dat de docenten goed voorbereid starten met de invulling van hun keuzedeel. Een workshop bij de start kan helpen.

Let op de onzichtbare kosten!
Het zelf ontwikkelen van methodes en/of examens is een tijdrovende klus. Dit wordt bijna altijd onderschat, wat regelmatig tot kwaliteitsverlies van het onderwijs leidt. Maak gebruik van goede methodes, en zet de docenten in om de vertaling naar het beroep te maken.

Maak gebruik van de onzichtbare baten!
Goede partners komen bij veel opleidingen over de vloer. Zij ervaren de praktijk bij anderen en verbeteren de methodes en examens waar nodig. Op die manier hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Tips of meer weten?

Heb je praktische tips aan collega’s die je wilt delen of wil je meer weten?

Op 16 november organiseren wij een workshop over de keuzedelen, en zoomen in op de examinering daarvan.

Je bent van harte welkom!

Recente berichten

Laat een reactie achter

19 + 12 =

0