in Lesmethoden

De vorige blog over het Business Model Canvas heeft erg veel losgemaakt. Ik heb veel bijval gekregen, suggesties ontvangen en ik heb veel vragen gekregen over de trainingen die we aanbieden. De mogelijkheden om het Business Model Canvas in te zetten in het lesprogramma blijken voor velen uitdagend en inspirerend.
De vraag die bleef hangen was de volgende: “wat kan ik er als manager in het onderwijs mee? Hoe kan ik het Business Model Canvas inzetten in mijn opleidingen?” Deze blog gaat in op de mogelijkheden voor de manager. De mogelijkheden: meer focus in de opleiding, minder bureaucratie voor de docent en lagere kosten.

Business-Model-Canvas-1024x477

Op veel ROC’s bestaan opleidingen die inhoudelijk gedeeltelijk overlappen, of die op de zelfde studentengroep gericht zijn. Bijvoorbeeld opleidingen als Leisure, Travel en Sport en bewegen. Waarom zijn dit verschillende, zelfstandige opleidingen? Een ander voorbeeld: is het verschil tussen bijvoorbeeld een manager carrosseriebedrijf fundamenteel echt ánders dan een manager schadeherstelbedrijf?

Een gemiddeld ROC heeft ongeveer 300 opleidingen. Sommige scholen, vakgroepen of colleges hebben wel tot 50 verschillende opleidingen. Veel van deze opleidingen overlappen gedeeltelijk, of liggen inhoudelijk dicht tegen elkaar aan. Sommige opleidingen hebben [veel] meer dan 1.000 studenten, andere opleidingen enkele honderden.

Omdat er 300 opleidingen zijn moet er 300 maal een studiegids gemaakt worden, moeten er 300 verschillende processen beschreven worden, 300 examenprocedures worden gemaakt en gehandhaafd. Voor elke nieuwe opleiding voor een nieuwe doelgroep studenten moet dit proces doorlopen worden. Een hoop bureaucratische drukte, met bijkomende hoge kosten. Kan het niet slimmer?

Het Business Model Canvas

Ja, het kan slimmer met het Business Model Canvas. Om het geheugen op te frissen: het Business Model Canvas is een canvas, een afbeelding. Het biedt een visuele opzet die geschikt is om op een interactieve, overzichtelijke en creatieve manier tot een zakelijk idee, een nieuw project of een nieuw plan te komen. Het canvas is overzichtelijk doordat het alle aspecten in samenhang afbeeldt. Het is een creatieve manier omdat de personen die er mee werken worden gestimuleerd en geprikkeld om alle aspecten te bespreken en uit te werken.

Bij het werken met het Business Model Canvas ga je uit van de toegevoegde waarde. Je product, goed of dienst, moet natuurlijk als eerste functioneel zijn. Maar tegelijkertijd moet het beter of uitgebreider zijn dan de diensten of producten van je concurrenten. Het product moet aantrekkelijk zijn in gebruik, financieel voordeel bieden en de klant dient er waarde aan te hechten, zodat het nogmaals wordt besteld. Een belangrijk onderdeel hierbij is de service die je biedt, het is een cruciale factor die bijdraagt aan klanttevredenheid.

De sleutel tot succes

De drijfveer om een nieuwe opleiding te starten is meestal een nieuwe ontwikkeling of doelgroep waar men op in wil spelen. Dat leidt tot extra studenten en dat leidt weer tot extra inkomsten, is althans de gedachte Maar elke nieuwe opleiding leidt ook tot (nieuwe) kosten: ontwikkelkosten, marketingkosten etc. Hoe weet u of de opbrengst van de nieuwe opleiding (en toestroom van studenten) hoger is dan de kosten?  Of snoept u alleen studenten af van andere bestaande opleidingen, tegen hogere kosten?

Het business Model Canvas gaat uit van de toegevoegde waarde. Dat klinkt abstract, maar dat kan je heel praktisch uitwerken in een opleidingsprogramma. Bijvoorbeeld: je leidt studenten op tot manager autobedrijf. Wat is de toegevoegde waarde van een manager bij een autobedrijf? Wat moet hij daar voor kennen en kunnen? Wat is generiek en wat is specifiek voor bijvoorbeeld een schadeherstelbedrijf?

Door de opleidingen te benaderen vanuit de waarde die ze voor de student in de beroeps-praktijk toevoegen kan je opleidingen clusteren en modulair inrichten. Het aanbod van de school wordt herkenbaar en overzichtelijk, de bureaucratische belasting is veel lager en daardoor zijn de kosten lager. Met recht een sleutel tot succes.

De uitdaging voor u als manager

Als manager ervaart u elke dag opnieuw de druk van het financieel beheer. Het perspectief van lagere bureaucratische belasting en dito kosten is aantrekkelijk. De komende tijd gaan de kwalificatiedossiers over de kop. Samen met uw team gaat u uw opleidingen anders inrichten. Door het Business Model Canvas te gebruiken bij dit proces haalt u beide voordelen!

Werken met het Business Model Canvas is inspirerend en leidt tot goed resultaten. Maar het is wel anders werken. Bestaande processen handhaven en op detailniveau verbeteren lijkt makkelijker. De opleidingen benaderen vanuit de toegevoegde waarde in plaats vanuit “wat we gewoon zijn” vergt een andere manier van denken. Het docententeam daarin meekrijgen is cruciaal maar ook een lastige opgave!

Ons aanbod aan u

Elke verandering begint met een eerste stap. Die eerste stap kan zijn dat u hier het e-boek over het Business Model Canvas downloadt, gratis. U kunt ook deelnemen aan een workshop over het praktisch toepassen van het Business Model Canvas. Een in-huistraining is een andere mogelijkheid. De eerst stap kan ook een gesprek met ons zijn. Een eerste  stap naar  meer focus, minder bureaucratie en lagere kosten.

Recente berichten

Laat een reactie achter

15 − 15 =

0