in Ondernemerschap, Oriëntatie op ondernemerschap

De begrippen ondernemer en manager worden vaak door elkaar gebruikt. Het verschil tussen deze twee begrippen wordt vaak niet duidelijk. Als je studenten wilt introduceren in de wereld van de ondernemer leidt dat tot foute beelden en tot misverstanden. Daarom zet ik de verschillen tussen een manager en een ondernemer voor je op een rijtje. En je krijgt drie tips om tijdens de les te gebruiken. Want een ondernemer is een manager maar een manager is geen ondernemer, beslist niet.

Veel opleidingen beginnen de lessenreeks over ondernemerschap met een gast in de les. Medewerkers van een bank of van de Kamer van Koophandel zijn dan graag geziene gasten, net als (voormalige) managers van grote bedrijven. Aan de hand van hun verhalen en op basis van hun antwoorden op vragen vormen de studenten zich een beeld. Zonder twijfel krijgen de studenten zinvolle informatie. Maar krijgen ze een realistisch beeld over ondernemen?

Dat is nog maar de vraag. En om die vraag te beantwoorden plaats ik het model van De Wereld van de Ondernemer hierbij.

basismodel

Het basismodel van DWvdO toont de gehele bedrijfsvoering van een bedrijf. Het bevat de onderwerpen product, markt, financiën en organisatie. De ondernemer staat centraal; hij verbindt al deze deelaspecten. De verschillen tussen een ondernemer en en manager zijn hiermee ook duidelijk te maken.

Een ondernemer is een manager, een manager is geen ondernemer

Ik heb de belangrijkste verschillen tussen een manager en een ondernemer in het volgende overzicht geplaatst.

[table id=2 /]

Op zich is dat niet vreemd als je terug gaat naar de definities van de begrippen. Ondernemerschap wordt meestal beschreven als het zien en het benutten van kansen, en het creëeren van waarde. Managen wordt beschreven als organiseren, controleren en beheersen.Uit het overzicht blijkt dat de verschillen nogal groot zijn, en ook fundamenteel van aard.

Vanuit de definities wordt in een klap duidelijk dat deze begrippen niet uitwisselbaar zijn. De activiteiten verschillen, waarbij het takenpakket van de ondernemer die van de manager omvat maar daarnaast andere taken bevat. Maar bovenal is de onderliggende attitude verschillend. De ondernemer gaat op zoek naar de kansen en loopt bewust risico’s. De manager beheerst en wil de risico’s juist verkleinen.

Drie tips

In het dagelijks spraakgebruik worden de begrippen door elkaar gehaald. Daardoor krijgen de studenten geen juist beeld. Het is dus belangrijk om hen aan het begin van de lessen over ondernemerschap de begrippen duidelijk te maken.

Om het verschil goed duidelijk te maken heb ik de volgende drie tips voor je:

1) Nodig een kleine zelfstandig ondernemer of ZZP-er uit om een gastles te verzorgen. Laat hem zijn eigen verhaal vertellen. Misschien is dat minder gelikt als dat van een bankier, medewerker van de Kamer van koophandel of van een bankier, maar het is wel levendiger en correcter.

2) Laat studenten een ondernemer in hun omgeving interviewen. Introduceeer eerst het basismodel van De Wereld van de Ondernemer. Laat hen “hun” ondernemer ondervragen aan de hand van dit model. En vraag vervolgens om een verslag op basis van dit model.

3) Als je werkt met studentondernemingen, mini-ondernemingen of soortgelijk: vraag een lokale zelfstandige ondernemer om de studenten te begeleiden. Zij staan in de ondernemende praktijk! Dus: geen (ex) managers of bankmedewerkers. Vaak is dit nog goedkoper ook.

Wil jij ook dat studenten beter begrijpen wat een ondernemende houding is? Vind je het nodig dat ze de beginselen van ondernemen kennen en begrijpen? Begeleid je studentbedrijven? Dan is De Wereld van de Ondernemer Online echt iets voor jou!

Als je het belangrijk vind dat studenten ondernemend gedrag aanleren dan is de cursus “Proeven van Ondernemerschap” echt iets voor jou. De cursus “Ondernemerschap” helpt studenten die zich voorbereiden op een eigen bedrijf.

Wil je meer weten? Vraag via de button hiernaast een gastaccount aan. En als je meer wilt weten dan horen we graag van je!

Recente berichten
3 Reacties
 • Jouke Dijkstra
  Beantwoorden

  Ik onderschrijf het model van de wereld van de ondernemer, maar de stelling dat een ondernemer wel een manager is maar een manager geen ondernemer onderschrijf ik niet. Een van de belangrijkste kenmerken van een manager is dat hij personeel aanstuurt. Anders heb je geen manager nodig. Er zijn veel ondernemers zonder personeel. Sterker, veel ondernemers struikelen als ze groeien en er na een paar jaar achter komen dat ze niet alleen ondernemer maar juist ook manager zijn geworden. Waarbij ze zich steeds meer met andere zaken bezig moeten zijn dan het echte werk waarom ze ondernemer zijn geworden.

 • Reyer Brons
  Beantwoorden

  In zijn commentaar op het brondocument heeft Jouke Dijkstra gelijk.
  Een ondernemer zou wel een manager moeten zijn, maar sommige ondernemers kunnen of doen dat niet goed.
  Dat een manager zich vooral begeeft aan de rechterkant van de figuur van het DWvdO lijkt me ook aanvechtbaar.
  Ik vrees dat de tips de wereld op de verkeerde manier versimpelen!

 • L.J. Lekkerkerk
  Beantwoorden

  Voor educatieve doeleinden mag je de wereld wat mij betreft wel wat versimpelen. Maar in plaats van schijnbare tegenstellingen te creëren, kan je ook spreken van 2 rollen die gekoppeld zijn aan de twee kwaliteiten van een ‘ambidextrous organisation’: exploratie (verkennend, radicaler innoverend) en exploitatie (incrementeler verbeteren om bestaande PMDC’s beter uit te nutten). In een jong bedrijf kan de nadruk op exploratie en ondernemen liggen, maar een gevestigd bedrijf met enige stabiliteit in product/dienst is daarnaast een manager nodig. En daarbij dient er als geheel balans te zijn in de innovatieportfolio

Laat een reactie achter

20 + 4 =

0