in Algemeen

Het woord duurzaamheid maakt veel los. Voor velen is het vanzelfsprekend en noodzakelijk. Voor sommigen werkt het begrip als een rode lap op een stier. Iedereen lijkt er wel van overtuigd dat “we er iets mee moeten”, al is dat “iets” nog niet uitgekristalliseerd. Helaas blijft het belangrijke economische aspect onderbelicht: duurzaamheid is een belangrijke trigger van ondernemerschap. Voor onze studenten een belangrijk gegeven voor hun toekomstige beroep.

Bij elk besluit dat we maatschappelijk nemen speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Voor veel nieuwe producten en diensten is duurzaamheid de trigger. Voor veel consumenten is duurzaamheid een reden om een product wel, of juist niet te kopen. Duurzaamheid is definitief een belangrijk argument geworden in ons dagelijks leven.

We lopen er warm voor

Het belang van duurzaamheid en de mogelijke acties in het kader daarvan roepen veel reacties op. De reacties zijn vaak te verdelen in voor of tegen. Bij jongeren leeft het belang van duurzaamheid gemiddeld genomen sterk. Veel jongeren zijn betrokken en lopen zich in diverse klimaatmarsen letterlijk warm voor duurzaamheid. Anderen zijn niet overtuigd en maken zich vooral zorgen over de kosten.

Gek genoeg hoor je weinig over het economische belang van duurzaamheid. Omdat we moeten nadenken over nieuwe energiebronnen bijvoorbeeld, ontstaan er nieuwe ideeën en nieuwe mogelijkheden. Met deze innovaties is ook weer geld te verdienen. Op die manier is duurzaamheid een impuls voor innovatie, en een trigger voor ondernemerschap.

Je moet er maar even opkomen

Een mooi voorbeeld is het Cowtoilet van agrarisch innovatiebedrijf Hanskamp. Zij ontwikkelden een manier om de urine en de stront van koeien gescheiden op te vangen. Hierdoor ontstaat minder ammoniak en wordt de milieubelasting minder. Een aardige bijkomstigheid is dat deze methode veel goedkoper is dan het toepassen van luchtwassers.

Het Cowtoilet is een nieuwe ontwikkeling, een echte innovatie. Maar het komt niet uit de lucht vallen, het is gebaseerd op gedegen kennis van de veehouderij. Het Cowtoilet veroorzaakt een plasreflex bij de koe, door een bepaalde plek aan te raken. Zonder deze kennis en het bijbehorende vakmanschap was de innovatie niet mogelijk geweest.

Zonder verdienmodel gebeurt er niets

Goede beroepkennis en slimme ideeën zijn belangrijke ingrediënten voor duurzame innovaties. Maar als het alleen maar geld kost en niets oplevert zal de innovatie niet aanslaan. Een overheid kan natuurlijk wel zaken verplicht stellen, maar dat roept vaak negatieve reacties en weerstand op.

Een goed verdienmodel is noodzakelijk om innovaties op het gebied van duurzaamheid te laten slagen. Om bij het voorbeeld van het Cowtoilet te blijven: natuurlijk leidt de aanschaf van één Cowtoilet per 20 koeien tot extra kosten. Maar de voordelen van besparing op luchtwassers en de mogelijkheid om gerichter te bemesten zijn veel groter dan de aanschafkosten.

Maak gebruik van de motivatie van studenten

Duurzaamheid wordt vaak uitgedrukt in de drie P’s van People, Planet en Profit. De discussie over duurzaamheid gaat vooral over People en Planet. Het aspect Profit wordt nauwelijks genoemd, zelfs door mensen die er voordeel van kunnen hebben!

Duurzaamheid is een stimulans voor innovatie en ondernemerschap. Er is geld mee te verdienen. Veel studenten zijn gemotiveerd om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Door ze dat op een ondernemende manier te laten doen, bijvoorbeeld in het keuzedeel Ondernemerschap mbo, kunnen ze vorm geven aan hun motivatie.

Recente berichten

Laat een reactie achter

4 × 2 =

0