in Ondernemerschap

Bij de invulling van het vak ondernemerschap wordt meestal gekozen voor het ondernemingsplan. Het opzetten van een studentbedrijf is regelmatig onderdeel van de lessen, soms in combinatie met een ondernemingsplan. Maar het kan ook anders: inspirerender en realistischer!

 

Wat zegt een ondernemer als je hem vraagt naar zijn tijdsbesteding? Zeker 60% van zijn tijd gaat naar contact met zijn klanten: marketing, netwerken en verkopen. De financiën doet hij met 5% op hoofdlijnen, het overige doet zijn boekhouder. Organisatorische zaken vergen zo’n 10% van zijn aandacht. De rest van zijn tijd gaat naar productie en productontwikkeling.

Alternatief

Het gekke is dat binnen de lessen over ondernemen bijna altijd veruit de meeste tijd wordt besteed aan financiën en organisatie! Waarom zoveel aandacht voor het inschrijven bij de Kamer van Koophandel? Dat doe je online, hooguit een paar keer, en is een fluitje van een cent. Waarom zoveel aandacht voor financiën, terwijl de boekhouder dat veel beter kan?

Ondernemerschap werd voorheen gegeven binnen het handelsonderwijs: inkopen, verkopen en winst maken. Gedetailleerd beheer van financiën en organisatie zoals logistiek zijn binnen die context essentieel. Maar modern ondernemerschap is veel breder dan handel. Bij de nieuwe ondernemers is een gerichte klantbenadering nog meer van levensbelang.

Succesvolle ondernemers focussen daarom op marketing, netwerken en verkopen.

Wat wil de klant?

Om studenten zinvol voor te bereiden op een carrière als ondernemer is het verstandig te doen wat succesvolle ondernemers doen. Lessen over ondernemerschap moeten daarom gebaseerd zijn op twee uitgangspunten:

  1. Een leerweg die aansluit bij de praktijk van ondernemers, en
  2. Focus op markering, netwerken en verkopen.

Vertrekpunt bij dit alles is de vraag: wat wil de klant? Welke vraag heeft hij, wat zijn zijn koopargumenten? Als ondernemer moet je het antwoord op die vraag kennen. Pas dan kan je een aanbod bieden dat aansluit op die behoeften en resultaat halen.

Campagne

“Het zevende contact met je klant leidt tot een transactie”, is een belangrijk uitgangspunt bij het opbouwen van een klantengroep. Een eerste klantcontact leidt zelden tot verkoop, je moet je beoogde klanten verleiden. Ondernemen is een proces van lange adem, van systematisch handelen. En daar hoort een plan bij: geen ondernemingsplan maar een campagneplan.

Een campagneplan bevat de vertrekpunten: de beoogde groep klanten en de koopargumenten van die doelgroep. Dit vormt de input voor het plan om de doelgroep gestructureerd te benaderen zonder hen tegen de haren in te strijken. Een campagneplan bevat ten minste:

  • Opzet en inhoud van de website, geen enkele ondernemer kan meer zonder,
  • Het opbouwen van een netwerk,
  • Keuze en inzet van social media,
  • Nieuwsbrieven, en
  • Salesfunnel

Verdieping van Ondernemerschap mbo

Het campagneplan is een moderne, praktische en vooral inspirerende manier om invulling te geven aan het vak ondernemerschap! Het is daardoor een perfect alternatief voor het traditionele ondernemingsplan en het gebruikelijke studentbedrijf.

Het kan ook ingezet worden als verdieping op het keuzedeel ondernemerschap mbo, en voor vakman ondernemerschap.

Door aan de slag te gaan met een campagneplan worden studenten meer gegrepen door ondernemerschap dan met een ondernemingsplan, is mijn ervaring.

Meer informatie

Meer informatie over het vak ondernemen vind je in De Kern van Ondernemen.

Wie niet kiest wordt niet gekozen beschrijft de basis, opzet en invulling van een campagneplan.

Recente berichten
Reacties

Laat een reactie achter

veertien − zes =

0