in Ondernemerschap, Oriëntatie op ondernemerschap

Scholen staan voor de keuze: bieden we oriëntatie op ondernemerschap aan als keuzedeel, of gaan we voor ondernemerschap? Waarop baseer je je keuze? Hierbij een overzicht van beide keuzedelen gericht op de toepassingen en de verschillen. Wil je meer weten dan geven onze informatiebijeenkomsten duidelijke antwoorden.

Scholen die les willen geven op het gebied van ondernemerschap kunnen kiezen uit twee keuzedelen: oriëntatie op ondernemerschap en ondernemerschap. Beide keuzedelen richten zich op studenten die meer willen weten over hun mogelijkheden als ondernemer.

shutterstock_300369128

Deze keuzedelen lijken erg op elkaar. Waar moet je nu voor kiezen? Om duidelijkheid te bieden zet ik beide keuzedelen naast elkaar.

Doel van de keuzedelen

Het keuzedeel oriëntatie op ondernemerschap heeft als doel dat studenten op niveau 2 en 3 inzicht krijgt in zelfstandig ondernemerschap. Op basis van dit inzicht kan hij een beredeneerde keuze maken of hij zich verder wil ontwikkelen tot ondernemer. Deze keuze, dit besluit, is daarmee het eindresultaat van dit keuzedeel.

Het keuzedeel ondernemerschap heeft als doel dat studenten op niveau 4 zich alle kennis en vaardigheden eigen maakt om een bedrijf te starten en daarna succesvol te voeren. De student heeft dus al de keuze gemaakt om zich te bekwamen in zijn rol als ondernemer. Dit keuzedeel is inhoudelijk lichter dan het CEO.

Waar het besluit om ondernemer te worden bij oriëntatie op ondernemerschap het resultaat is, is dit besluit bij ondernemerschap het vertrekpunt. In die zin vullen de keuzedelen elkaar aan.

Werkprocessen van de keuzedelen

De werkprocessen van het keuzedeel oriëntatie op ondernemerschap zijn:

  1. Oriënteert zich op het starten van een onderneming.
  2. Oriënteert zich op het runnen van een onderneming.
  3. Besluit of ondernemen (als toekomstperspectief) bij hem past.

Voor het keuzedeel ondernemerschap gelden deze werkprocessen:

  1. Bepaalt het (toekomst)beeld van de onderneming.
  2. Geeft de zpp-onderneming/eenmanszaak vorm.
  3. Regelt het financiële gedeelte (van het opstarten) van de onderneming.
  4. Bewaakt, registreert en verantwoordt de financiële situatie.
  5. Presenteert en promoot de onderneming.
  6. Koopt in voor de onderneming (producten en/of diensten).
  7. Verwerft opdrachten/bindt klanten.

De werkprocessen van de twee keuzedelen geven de doelstelling duidelijk weer. Dat ondernemerschap 7 in plaats van 3 werkprocessen kent komt ook tot uiting in de studiebelasting: 480 SBU in plaats van 240 SBU.

De inhoud

Wat betreft doelstelling en werkprocessen is het onderscheid tussen beide keuzedelen helder. Op het niveau van de inhoud is er veel gemeenschappelijk. Kort gezegd kan je zeggen dat ondernemerschap dieper op de onderwerpen product, marketing en financiën in gaat.

Daarnaast kent ondernemerschap onderwerpen over het voeren van een bedrijf, onderwerpen die bij oriëntatie niet van toepassing zijn.

Welk keuzedeel bied ik mijn studenten?

Beide keuzedelen geven studenten een beeld wat ondernemerschap inhoud. Het verschil tussen beide is het doel dat je met je studenten wilt bereiken: wil je eindigen met een besluit “ja het is wat voor me, neen het is niets voor me” dan is oriëntatie een goede oplossing. Door dit keuzedeel vooraf te laten gaan door het keuzedeel ondernemend gedrag wordt het resultaat erg sterk.

In sommige beroepen is de kans zeer groot dat studenten zich gaan vestigen als zelfstandige. Voor die beroepen ligt de keuze voor het keuzedeel ondernemerschap voor de hand. Ook hier geldt dat het resultaat sterker wordt als je het vooraf laat gaan door het keuzedeel ondernemend gedrag.

Wat zou mijn keuze zijn?

Mijn afweging zou zijn: wat is het beroepsperspectief van mijn opleiding? Als zelfstandigheid of ZZP-schap waarschijnlijk is dan zou ik kiezen voor het keuzedeel ondernemerschap.

Daarbij zou ik geen onderscheid maken tussen niveau 4, 3 of 2. Het niveauverschil dat genoemd wordt staat ver van de praktijk. Ook ondernemers van niveau 2 en 3, en dat zijn er heel veel!, moeten weten wat ondernemen inhoud. Misschien wel juíst ondernemers van niveau 2 en 3.

Ondernemen is immers niet afhankelijk van het opleidingsniveau van de ondernemer!

Meet weten?

Wil je meer weten over de keuzedelen? We organiseren een aantal bijeenkomsten om de keuzedelen te bespreken en om te bespreken hoe je er invulling aan geeft:

18 mei            Oriëntatie op ondernemerschap,

25 mei            Ondernemerschap,

1 juni              Ondernemend gedrag.

Deelname is gratis, dus meld je gewoon aan.

Recente berichten

Laat een reactie achter

16 − acht =

0