in Keuzedelen

 BBL-studenten volgen vaak slechts één dag in de week onderwijs op school. Alle onderwerpen van de studie concurreren om aandacht op die ene dag. Hoe geef je dan inhoud aan keuzedelen? Veel opleidingen ervaren dit als een lastig op te lossen probleem. In deze blog een paar handreikingen om die spanning te verminderen.

BBL-studenten hebben slechts één dag contact met de docenten, en moeten zich de vereiste kennis en vaardigheden eigen maken tijdens hun werk. Op die ene dag op school concurreren alle vakspecifieke én algemene vakken om aandacht, binnen de beschikbare beperkte tijd. Daar horen ook de keuzedelen bij.

Uitgangspunt: sluit aan op de praktijk

Uitgangspunt van de keuzedelen is dat studenten een onderwerp kunnen kiezen wat aansluit bij hun beroepspraktijk en waarmee zij zich kunnen onderscheiden.

De beste manier om keuzedelen ook voor BBL’ers succesvol te maken is door aan te sluiten op de dagelijks werkzaamheden van de student. Hanteer daarbij als uitgangspunt dat bij elke opdracht die de student moet doen, wordt gezocht naar mogelijkheden om dit binnen het leerbedrijf uit te voeren. Dat kan door gerichte, praktische opdrachten te geven. Deze opdrachten zijn daarmee leidend.

De begrippen en de theorie zijn dan volgend. Je biedt de theorie aan op het moment dat de student daar in zijn praktijkopdracht aan toe is. Dit kan tijdens de schaarse contacturen op school. Door de theorie in brokken aan te bieden wordt dit ook voor een BBL’er behapbaar.

Uitvoering

Een goede studiewijzer met de verdeling van de opdrachten, theorie en de verdeling in de tijd is daarbij belangrijk. Voor de ondernemende keuzedelen bieden wij handleidingen. De studiewijzer is daar een onderdeel van. Als je belangstelling hebt kan je deze hier aanvragen.

Vanwege de beperkte hoeveelheid contacturen moet een BBL-student veel zelfstandig doen.
Structuur helpt BBL-studenten om grip te krijgen op de opdrachten.
Een format kan hierbij helpen. Voor bijvoorbeeld Ondernemend Gedrag 3-4 is een format voor praktijkopdracht te vinden op pagina 155, voor niveau 1-2 op pagina 131. Een planning voor praktijkopdrachten bij Inspelen op Innovaties vind je op pagina 105. Bij ondernemerschap bieden de examenportfolio’s houvast.

De rol van de docent verschuift hiermee, van instructie naar begeleiding en coaching. Bij keuzedelen als ondernemend gedrag, oriëntatie op ondernemerschap, innovatie en ondernemerschap spelen onderwerpen als samenwerken, communicatie en feedback een belangrijke rol. Docenten vervullen daarbij een voorbeeldrol.

Een elektronische leeromgeving is erg handig bij de BBL en bij leren op afstand. Een elo kan als basis en als verzamelplaats dienen voor het aanbieden van de noodzakelijke kennis, de opdrachten, om werk en resultaten te delen, als portfolio en voor de docent om het onderwijsproces te sturen.

Tijdbesteding

De keuzedelen zijn omvangrijk qua urenbelasting. Voor de keuzedelen ondernemend gedrag, inspelen op innovatie en oriëntatie op ondernemerschap gelden 240 SBU. Voor ondernemerschap geldt zelfs 480 SBU. Om de noodzakelijke kennis eigen te maken is ongeveer de helft van de tijd voor het keuzedeel nodig. De andere helft van de tijd is nodig om de vaardigheden eigen te maken.

Bij deze getallen past wel een relativering. Deze getallen zijn niet heilig. Voor de keuzedelen gelden geen verplichtingen ten aanzien van uren begeleide onderwijstijd, er is dan ook geen minimum. De kwaliteit van het resultaat is leidend. Als er goed resultaat wordt afgeleverd met bijvoorbeeld 50 uur begeleide onderwijstijd dan is dat prima. Hier ligt dus geen druk!

Recente berichten

Laat een reactie achter

negen + 7 =

0