in Keuzedelen

Mag je als opleiding studenten selecteren voor deelname aan een keuzedeel? Dat lijkt in tegenspraak met de doelstelling van een keuzedeel. Studenten mogen immers zelf bepalen aan welk keuzedeel ze deelnemen. Maar wat doe je als opleiding als je de vraag niet aan kunt? Of als je de student ongeschikt vindt? Mag je als opleiding selecteren wie aan een keuzedeel deelneemt? Wat vind jij?

In het gesprek dat ik had met een bestuurder van een ROC kwam het onderwerp selectie van studenten voorbij. Deze bestuurder is bezorgd over de vrije keuze van studenten om aan een keuzedeel deel te nemen. Niet het principe van het keuzedeel stond ter discussie. De toegevoegde waarde ervan staat buiten kijf. Maar is de kwaliteit wel geborgd?

Daarbij kwam de vraag naar voren of je studenten deelname kunt weigeren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen omdat de docenten van mening zijn dat de student niet over de benodigde kwaliteiten beschikt. De vraag is of je studenten aan de poort mag selecteren.

Mag je als opleiding selecteren?

Het uitgangspunt van de keuzedelen is dat studenten naar eigen smaak kunnen kiezen. Daar zijn argumenten tegenin te brengen. Hieronder staan een aantal argumenten. Let op: dit zijn niet de argumenten van de auteur!

 • Studenten kennen zichzelf nog niet. Het keuzedeel is juist bedoeld om studenten zichzelf te laten ontdekken. Dan is het handig als de opleiding selecteert.
 • Keuzedelen zijn bedoeld als verrijking voor het toekomstig beroep. Studenten kennen hun toekomstig beroep nog niet, dus het is beter als de opleiding selecteert.
 • Sommige keuzedelen zijn zo populair dat ze kwalitatief niet goed te programmeren zijn. Een maximum aantal deelnemers en selectie vooraf verhoogt de kwaliteit.
 • Docenten kunnen vanuit de inhoud beter beoordelen of een keuzedeel geschikt is voor een student met zijn persoonlijke kwaliteiten.
 • Studenten van nu vinden het heel normaal dat ze geselecteerd worden. Als je bij Ajax wilt voetballen word je toch ook geselecteerd?
 • Voor de opleiding is selectie nodig om de kwaliteit te handhaven.
 • Docenten juichen selectie toe omdat ze dan met beter gemotiveerde studenten kunnen werken.

Onderscheid tussen keuzedelen?

Selectie voor deelname aan keuzedelen hoeft misschien niet voor alle keuzedelen te gelden. Een aantal keuzedelen zijn breed inzetbaar. Denk hierbij aan Ondernemend Gedrag, Oriëntatie op ondernemerschap, Duurzaamheid in je beroep en aan Inspelen op innovaties. Dit zijn trouwens de keuzedelen die veruit het meest ingezet worden.

Misschien moet je selectie alleen toepassen voor specifieke keuzedelen. Ondernemerschap is zo’n keuzedeel. Een mogelijkheid om als opleiding studenten vooraf te selecteren is een soort “Dragens Den” opzet. Zo toets je ook de motivatie van studenten.

Wat vind jij?

Wat vind jij?
Mogen studenten geselecteerd worden of juist niet?
En nog veel belangrijker: wat zijn je onderliggende argumenten?
Deel je mening!

 

Recente berichten
Reacties
 • D, Jager
  Beantwoorden

  Aan gezien MBO onderwijs te weinig middelen krijgt om alle keuze delen aan te kunnen bieden, is selectie gerechtvaardigd.

Laat een reactie achter

10 + 18 =

0