in Algemeen

Tot eind mei aanstaande is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor extra aantrekkelijke invulling van de keuzedelen. De subsidie is mogelijk vanuit het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) van ZonMw. Ontmoeten, talent ontwikkelen en maatschappelijke impact zijn de doelen van dit programma. Vijf keuzedelen bieden mogelijke toepassingen. Wil je meer weten neem dan contact op.

Het kabinet voert een maatschappelijke diensttijd (MDT) in. MDT is een ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker.

Binnen deze ambitie zijn drie kernbegrippen van belang, namelijk maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Maatschappelijke impact wordt bereikt door iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving en door zelf een stap verder te komen. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie.

Keuzedelen

Het is mogelijk om MDT te combineren met de ondernemende keuzedelen:

Door de keuzedelen die je als opleiding al aanbiedt te verrijken met MDT krijgt het keuzedeel extra betekenis voor de student: waardevolle contacten buiten de opleiding, nieuwe en verrassende ervaringen en misschien wel aansprekende resultaten!

Sprankelende ervaringen

De stichting WelZoWijs heeft het initiatief genomen voor een subsidieaanvraag om de ondernemende keuzedelen te combineren met MDT. De subsidie wordt ingezet voor het verzorgen van extra onderwijs voor de studenten.

Het thema ’water’ staat centraal bij WelZoWijs. Alle projecten in het kader van deze aanvraag moeten een directe relatie hebben met water. Dat kan vanuit cultureel, technisch, toeristisch, sportief, politiek, geschiedkundig of een ander oogpunt zijn, maar de relatie met water is altijd het uitgangspunt. Studenten gaan samenwerken met bedrijven en organisaties werkzaam op het gebied waar de studenten voor kiezen.

Onderwijskundig geborgd

Het onderwijskundige gedeelte van deze aanvraag is volledig geborgd en voldoet aan alle eisen van het keuzedeel. Studenten werken op basis van een methode die hen inhoud, structuur en overzicht geeft. Docenten worden ondersteund met een docentenhandleiding. Met de bijbehorende examens kan het keuzedeel geëxamineerd worden.

Ingangsdatum

Deze subsidiemogelijkheid heeft een looptijd van twee schooljaren: 2021 – 2022 en 2022 – 2023. Het is mogelijk om één schooljaar deel te nemen, maar ook om aan beide schooljaren deel te nemen.

Meer weten?

Wilt u meer weten?
Stuur dan een bericht naar info@dwvdo.nl.

Het aantal studenten dat deel kan nemen is beperkt.
Neem daarom snel contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Recente berichten

Laat een reactie achter

11 − 4 =

0