in Lesmethoden

Steeds meer mensen passen het Business Model Canvas toe. Die toenemende populariteit wordt veroorzaakt door de aantrekkelijke eenvoud en het werken met afbeeldingen. Juist bij ondernemend gedrag en ondernemerschap wordt het steeds vaker toegepast. Maar eenvoudig van opzet is niet het zelfde als makkelijk in de uitvoering.

Business-Model-Canvas-1024x477

Voor wie er nog geen kennis mee heeft gemaakt: het Business Model Canvas is een afbeelding, een canvas. Het biedt een visuele opzet die geschikt is om op een interactieve, overzichtelijke en creatieve manier tot een zakelijk idee, een nieuw project of een nieuw plan te komen.

Een beschrijving van het Business Model Canvas vind je hier.

Het canvas is overzichtelijk doordat het alle aspecten van het idee, het project of het plan in samenhang afbeeldt. Die eenvoud nodigt steeds meer docenten uit om het toe te passen.

Hierna volgen een aantal mogelijke toepassingen van het canvas bij ondernemend onderwijs, met mogelijke valkuilen.

Toegevoegde waarde

Centraal in het Business Model Canvas staat de toegevoegde waarde. Dit begrip is lastig om in de vingers te krijgen, zelfs voor zeer ervaren ondernemers. Het beschrijft het nut van de activiteit door de ogen van de klant, de eindgebruiker.

Het zo nauwkeurig mogelijk beschrijven van dat nut is een lastig proces. Het vereist zowel abstractie in het denken als gedetailleerde kennis van de koopargumenten van de klant.

Daarom is het Business Model Canvas alleen geschikt voor studenten vanaf niveau 4. De toepassing is vooral als praatmodel, onder goede begeleiding van de docent. De Kern van Ondernemen bevat informatie over het toepassen ervan bij het keuzedeel Ondernemerschap MBO.

Creatief

Veel studenten ervaren het schrijven van een ondernemingsplan als een erg saaie, individuele en vooral theoretische exercitie. Het ontbreekt hen vaak aan inzicht, overzicht en samenhang.

Het canvas is een creatieve manier omdat de personen die er mee werken worden gestimuleerd en geprikkeld om alle aspecten van het idee te bespreken en uit te werken. Het nut voor de klant staat daarbij steeds voorop.

Je kan het canvas perfect gebruiken vanaf een eerste idee tot aan een volledig uitgewerkt plan. Dat plan kan wel een ondernemingsplan zijn!

Samenwerken

Vaak is het lastig om studentbedrijven en ondernemende projecten op te starten en tot een goed einde te brengen. De grafische vorm van het canvas nodigt uit om samen met anderen aan een idee of project te werken, bijvoorbeeld bij een ondernemend project. Het model biedt structuur, samenhang en overzicht.

Het Business Model Canvas faciliteert om met elkaar te brainstormen en tot ideeën te komen voor ondernemende projecten of ondernemerschap. Het model zorgt ervoor dat de samenhang tussen de verschillende thema’s goed zichtbaar is en er veel interactie ontstaat tussen de studenten.

Het canvas helpt om onderwerpen en taken helder te krijgen. En daarnaast is het natuurlijk nodig om een project goed op te zetten!

Examinering

Sommige mensen denken erover om het canvas in te zetten voor de examinering van projecten, studentbedrijven of bijvoorbeeld van de keuzedelen.

Daar is het Business Model Canvas niet geschikt voor.Het canvas is niet geschikt voor examinering om een aantal redenen:

 • Het canvas is een proces dat in de loop van de tijd verloopt. Het beschrijft dus de ontwikkeling.
 • Het canvas is het resultaat van een groepsproces. Daarom is het niet geschikt voor individuele beoordeling.
 • Het canvas zelf is een basismodel zonder vooraf bepaalde resultaateisen. Het product ervan kan bijvoorbeeld een ondernemingsplan zijn. Dat product kan je wel examineren.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Business Model Canvas en de toepassing daarvan?

Hier vind je meer informatie:

Recente berichten
2 Reacties
 • Y. Reker
  Beantwoorden

  Heb een tijdje geleden examens aangevraagd/besteld voor Ondernemend gedrag niveau 3/4 Dit zou in november beschikbaar komen. Is dit al op komst?

  • Gerard Aaftink
   Beantwoorden

   De examens Ondernemend Gedrag voor zowel niveau 1-2 als 3-4 zijn nu te bestellen!

   Hartelijke groet,

   Gerard Aaftink
   06 10618646

Laat een reactie achter

9 − 1 =

0