in Algemeen

Motiveren van studenten is voor elke docent een belangrijk thema. Studenten zijn vaak ondernemend en hebben ideeën. Ze worden enthousiast als ze een bijdrage kunnen leveren aan een echt probleem, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of als ondernemer. De vertaling van de schoolbanken naar de praktijk is soms lastig. Denken en leren vanuit de praktijk helpt om ideeën succesvol te realiseren.

Studenten zijn vaak ondernemend en hebben ideeën. Ze worden enthousiast als ze een bijdrage kunnen leveren. Dat kan bijvoorbeeld aan het oplossen van een probleem op het gebied van duurzaamheid. Maar het kan ook met een leuk idee voor een eigen bedrijf.

praktijkfonds

Docenten herkennen dit en proberen dit te vertalen in hun onderwijs. Want elke docent is zich ervan bewust dat het realiseren van een eigen idee voor studenten het meest motiverend werkt. Helaas werkt de dagelijkse praktijk van de opzet en invulling van het onderwijs niet altijd mee.

Stop “schools” denken

Het is niet alleen de opzet van het onderwijs die de mogelijkheden voor de studenten beperkt. Een belangrijk aspect is dat opleidingen en docenten te vaak redeneren vanuit de school, vanuit opgelegde voorschriften en te weinig vanuit de praktijk.

De computer staat steeds vaker centraal. Studenten maken daarmee schoolse opdrachten, theoretische opdrachten die ver af staan van de realiteit. Ook schrijven ze veel reflectieverslagen en niet te vergeten bouwen ze aan hun portfolio. Op zich is elk van deze activiteiten belangrijk, maar door de stapeling en de grote herhaling vinden veel studenten dit niet boeiend.

In een poging om motivatie aan te boren worden opdrachten steeds vaker “challenges” genoemd. Veel challenges zijn schoolse opdrachten die in de praktijk tegenvallen. Het is een vorm van marketingpraat, van opgeklopte belofte, waar studenten makkelijk doorheen prikken. Daarom komen veel opleidingen alweer terug van het begrip challenge.

Het gebruik van computers en challenges motiveren dus niet.

Denk vanuit de praktijk

Denken vanuit de praktijk stimuleert en motiveert de studenten veel meer. Logisch, want hij heeft dit beroep toch niet voor niets gekozen! Een echt probleem vanuit de praktijk, samenwerken met een echte opdrachtgever en praktisch aan het werk gaan motiveren veel meer.

Voor het werken vanuit de praktijk gelden wel een paar randvoorwaarden:

  • Het moet een probleem zijn dat er toe doet. Iemand moet er last van hebben.
  • Er moet een echte opdrachtgever zijn, vanuit de praktijk. Bij voorkeur is het diegene, die het probleem heeft.
  • Het doel van het project moet een concreet resultaat zijn. Het moet merkbaar bijdragen aan de oplossing van het probleem.

Ambities realiseren

Voor het opzetten en uitvoeren van projecten is vaak geld nodig. Wanneer het een project betreft dat in opdracht wordt uitgevoerd worden mag je verwachten dat de opdrachtgever deze kosten voor zijn rekening neemt.

Maar voor innovatieve projecten is het vinden van geld om een project te financieren vaak lastig. Stel dat een groepje studenten wil experimenteren met het opwekken van elektriciteit in een rivier met stromend water. Daarvoor moet materiaal worden aangeschaft. De middelen van school zijn vaak beperkt. Een nieuw fonds, Het Praktijkfonds, kan bijdragen.

Het Praktijkfonds is een ideëel fonds met als doelstelling om talenten tot ontwikkeling te laten komen, ook buiten de schoolbanken. Het Praktijkfonds levert een financiële bijdrage aan projecten van studenten. Op die manier kunnen studenten hun kennis en vaardigheden ook buiten de schoolbanken vergroten. Studenten kunnen maximaal 49% van de projectkosten vergoed krijgen uit het Praktijkfonds.

Het Praktijkfonds helpt bij het realiseren van ambitieus onderwijs

Als je meer wilt weten over Het Praktijkfonds of wilt meedenken dan kan je hier informatie aanvragen.

Recente berichten

Laat een reactie achter

4 − drie =

0