in Ondernemerschap

Word je als ondernemer geboren, of kan je leren ondernemen? Sommige mensen hebben een uitgesproken mening: je wordt als ondernemer geboren. Maar klopt dat wel? Wòrd je als ondernemer geboren? Is het een gave die je bij geboorte meekrijgt? Wie met ondernemers praat ervaart al snel dat dat niet het geval is. Ondernemers, ook succesvolle ondernemers, leren ondernemen: stap voor stap, met vallen en opstaan. Ook de meest succesvolle ondernemers beklimmen De Ondernemersladder. Dus waarom zou je De Ondernemerslader ook niet gebruiken in het onderwijs?

 

Rond ondernemen en ondernemerschap hangt een mystieke sfeer. Je hebt het of je hebt het niet, je kan het niet aanleren, het is een zeldzame vaardigheid. En vaak wordt daarbij gewezen naar erg succesvolle ondernemers, althans succesvol op dat moment. Want neem bijvoorbeeld Hans Breukhoven: ooit succesvol met de Free Record Shop, maar nu anoniem.

Want zo gaat ondernemen in de praktijk: je verkent de mogelijkheden en neemt de best mogelijke stap. Daarbij maak je onvermijdelijk fouten, fouten die je een volgende keer niet meer maakt. Met andere woorden: ook als ondernemer doorloop je een leercurve. Die leercurve bevat een aantal treden, die logisch op elkaar volgen: De Ondernemersladder.

De Ondernemersladder

De ondernemersladder bestaat uit 7 stappen die logisch op elkaar volgen.

 1. De wereld van de ondernemer kennen

Je zou het haast vergeten, maar dit is de basis, het vertrekpunt. Wat komt er kijken bij ondernemen, waar houdt een ondernemende medewerker of ondernemer zich mee bezig? Het basismodel van De Wereld van de Ondernemer is hierbij een praktisch hulpmiddel.

 1. Ondernemende vaardigheden kennen

Dit gaat over de vaardigheden van de persoon. In dit verband wordt vaak gewezen naar de 21th century skills. Belangrijk is dat je weet wat je sterke en minder sterke ondernemende vaardigheden zijn. Het model van De Wereld van de Ondernemer helpt hierbij.

 1. Ondernemend gedrag vertonen

De vorige twee sporten van de ladder gaan over kennen en weten; deze sport gaat over doen, over handelen. Hoe acteer je in jouw specifieke beroepscontext? Herken en erken je de klant? Want zonder klant is er geen ondernemend gedrag of ondernemerschap!

 1. Een project opzetten en uitvoeren

De vierde sport van De Ondernemersladder gaat over gericht aan de slag gaan, over focussen en over vooraf bedoelde resultaten halen. In overleg met een in- of externe klant zet je je kennis, vaardigheden en je werkzaamheden in om het ondernemende project af te ronden.

 1. Werken als ondernemende medewerker

Van een moderne medewerker wordt ondernemend gedrag verwacht: klantbewustzijn, kansen zien en kansen benutten. Vakmanschap vormt de basis, aangevuld met ondernemend gedrag. Als ondernemende medewerker werk je onder leiding, dus loop je beperkte risico’s.

 1. Werken als ZZP-er

Als ZZP-er werk je als vakman voor eigen risico. Je hebt meerdere klanten, en die klanten moet je zelf zien te verwerven. Marketing, netwerken, financieel management en organisatie zijn thema’s die op je af komen. Je takenpakket is breder, en je kan vast niet alles even goed.

 1. Ondernemer zijn

De ondernemer vormt de hoogste trede van De Ondernemersladder. Het takenpakket is nog weer breder dan dat van de ZZP-er: huisvesting, vastgoed, productiemiddelen, personeel en leiding geven verbreden het takenpakket. De rol van de ondernemer is totaal veranderd.

De Ondernemersladder in het onderwijs

Met het beschrijven van De Ondernemersladder in 7 treden lijkt het net alsof de leercurve van de ondernemer een rechte lijn is. Niets is minder waar. In al die jaren dat ik ondernemers begeleid herken ik een vast patroon: soms moet je een trede terug om er vervolgens twee vooruit te kunnen zetten. Dat hebben wij overigens ook ervaren.

Ook al is De Ondernemersladder geen rechte lijn, het vormt wel de beste leerweg voor ondernemers. Daarom kan je het perfect gebruiken om je ondernemende onderwijs in te richten.

In de praktijk gebeurt dat nog nauwelijks. Scholen gaan vaak voorbij aan de basis, de ondernemende vaardigheden. Vaak zetten MBO-scholen erg snel in op studentbedrijven, die vervolgens niet succesvol blijken te zijn. Of scholen zetten te veel in op de kenniscomponent of op specifieke thema’s, wat in het HBO erg veel gebeurt.

Ondernemende projecten worden vaak vergeten

Erg weinig scholen werken met een ondernemend project. Dat is een gemiste kans. Want juist in een goed opgezet project leren de leerlingen wat er komt kijken bij het opzetten van een ondernemende activiteit. En dat is nodig voor een ondernemer. Want elke opdracht van een klant is immers een project!

Om een ondernemend project succesvol te maken bieden wij u deze cursus.

Recente berichten
2 Reacties
 • Wim.rutgers@han.nl
  Beantwoorden

  Ondernemen begint, wat mij betreft, met risico’s nemen en is misschien wel de onderlegger van ons bestaan. Ondernemerschap gaat verder, hier worden naast risico ook de kosten voor eigen rekening genomen. Anders gezegd je bent onafhankelijk, neemt eigenstandig beslissingen, weet vooral wat je nodig hebt om de uitgevonden business tot succes te maken. Dit laatste is niet eenieder gegeven, het eerste is bij sommigen ingeslapen. Daar kunnen wij wat aan doen! 🙂

 • H.W. Betlem
  Beantwoorden

  Ondernemerschap heeft als eerste en belangrijkste doel ‘het maken van winst’.
  Winst is geen ‘vies’ woord, het is in princiepe de beloning die de ondernemer voor zijn inspanningen verdient. Winst is simpel gezegd het verschil tussen opbrengst en kosten. Ook een ondernemend personeelslid hoort zich bewust te zijn van dit gegeven. Zijn inspanningen horen te leiden tot een meerwaarde.
  Naar mijn bescheiden mening is deze bewustwording in het leertraject wel aan te leren. De vraag “wat levert dit op?” Zou een centrale vraag moeten zijn.
  Het hoeft niet altijd in geld uitgedrukt te worden. Als bepaalde handelingen, processen minder tijd kunnen kosten, levert dat winst in de vorm van tijd op.
  Deze tijd kan voor andere dingen gebruikt worden. Misschien kan er een ‘schaduwprijs’ aan gekoppeld worden.
  Kortom, het is een bewust worden!

Laat een reactie achter

acht − vijf =

0