in Examinering

“Eigenlijk weten we best goed wat ondernemerschap is en welke ondernemende vaardigheden studenten moeten ontwikkelen. Maar we worstelen met de vraag hoe examineer je dat, wat toets je en waarom?” Dit is de korte samenvatting van de expertmeeting over examineren van ondernemerschap en ondernemend gedrag. Via de Golden Circle wordt het antwoord duidelijk. Examineren hoeft niet moeilijk te zijn.

Het examineren van ondernemerschap en ondernemend gedrag stond vorige week centraal in een expertmeeting, georganiseerd door het O2-lab. Veel docenten worstelen met de manier waarop ze deze onderwerpen kunnen examineren. Wat examineer je, hoe doe je dat dan en hoe beoordeel je dan de resultaten. Waarom examineer je juist deze aspecten?

Deze worsteling vertaalt zich vooral op een instrumentele manier. Hoe organiseer je een examen, welke exameninstrument gebruik je, hoe bereken je het eindcijfer? De fundamentele vraag staat zelden centraal: waaróm examineer je eigenlijk. En als je dat weet, hoe doe je dat dan? Aan de hand van de Golden Circle ontstond een handzame conclusie.

Golden Circle

Eerst een korte uitleg wat de Golden Circle, bedacht door Simon Sinek, is. De Golden Circle bestaat uit drie cirkels. De buitenste cirkel is het ‘wat’. Dat zijn dingen die je kunt beschrijven, zoals kleur, gewicht of afmetingen. De middelste cirkel beschrijft het ‘hoe’, de manier waarop. De binnenste cirkel beschrijft ‘waarom’, de basis van je motivatie.

Veel mensen werken vanuit het ‘wat’, deze werkzaamheden voer ik uit in zoveel uur, en daar krijg ik voor betaald. Maar steeds meer mensen werken, of ondernemen, vanuit hun “why”, hun intrinsieke motivatie. Als je werkt vanuit de ‘why’ worden de ‘hoe’ en ‘wat’ veel eenvoudiger te bepalen en uit te voeren. Wat is nu de intrinsieke motivatie van examineren?

Vertaald naar ondernemerschap

De intrinsieke motivatie van een examen ondernemerschap of ondernemend gedrag ligt niet op het controleren. Het gaat om inzichtelijk te krijgen wat de student heeft geleerd.

De discussie leidde tot de volgende onderwerpen die geëxamineerd moeten worden:

  • Student moet een kennisbasis en daarmee een solide vertrekpunt hebben.
  • Student moet in staat zijn goede afwegingen te maken.
  • Student moet enige praktische ervaring met ondernemen opbouwen.

Interactie student en docent

De interactie tussen docent en student staat bij het onderwijs centraal. Docenten beschikken over tal van instrumenten om deze interactie inzichtelijk te krijgen: met apps, tussentijdse monitoring, portfolio toetsen en zo meer. Maar het zijn slechts instrumenten.

“In dialoog kom je vaak veel beter tot waar het om gaat, niet het cijfer, maar de feedback voor verdere ontwikkeling, zowel als persoon als de business”, was de conclusie van een van de deelnemers.

De presentatie van de expertmeeting kan je opvragen via info@dwvdo.nl.

Recommended Posts

Laat een reactie achter

2 + zeven =

0