in Algemeen, Inspiratie

Het schrijven van een brief, blog, projectplan of ondernemingsplan blijkt vaak lastiger dan gedacht. Heb ik alle argumenten wel opgeschreven, leest het wel aantrekkelijk, komt de boodschap wel over? Ervaren auteurs hebben deze twijfels al, laat staan studenten! Om studenten te helpen beschrijf ik hieronder hoe je op een eenvoudige en praktische manier een blog kunt schrijven. Ook handig voor docenten trouwens.

Over leesvaardigheid wordt vaak geschreven. Sinds het begin van deze eeuw neemt de leesvaardigheid gestaag af. Kinderen en jongeren lezen minder en wát ze lezen blijft niet goed ‘hangen’. Slecht lezen belemmert het begrip van wat er gebeurt. Wie slecht leest dreigt maatschappelijk buitenspel te staan. Op dit moment  is maar liefst 25% van de 15-jarigen laaggeletterd.

Schrijven is de keerzijde van lezen

Het schrijven van teksten is de keerzijde van het lezen van teksten. Wie niet goed kan lezen kan ook niet goed schrijven. Wie niet goed kan schrijven kan niet goed relaties  onderhouden, kan niet goed communiceren, vindt de omgang met ambtelijke organisaties lastig en kan moeilijk klanten binden. Om goed te kunnen schrijven moet je je argumenten op een rijtje hebben en deze treffend kunnen verwoorden. Wie dat niet (goed) kan dreigt buiten de boot te vallen.

“Onze studenten lezen niet meer” is een uitspraak die ik steeds vaker hoor. Dat geldt voor mbo-, maar ook voor hbo-studenten. De kwaliteit van project- en ondernemingsplannen wordt vaak als steeds minder gekwalificeerd. Het probleem van slechter lezen en schrijven wordt zichtbaar. Hieronder beschrijf ik hoe je op een eenvoudige en praktische manier een blog kunt schrijven.

De opbouw van een blog

Een blog heeft bij voorkeur een vaste opbouw. Vanzelfsprekend heeft het een titel. Bovenaan je blog staat een korte en bondige samenvatting van je blog, ongeveer drie tot zeven regels. Je blog bestaat verder uit drie of vier paragrafen, elk voorzien van een titel. Elke paragraaf heeft twee of drie alinea’s.

Je rondt je blog af met een samenvatting, samen met een call-to-action. Je wilt immers weten wat je lezer vindt van je blog! Deze call-to-action kan een stelling zijn, een prikkelende uitspraak of een vraag om reactie.

De ideale lengte van een blog is 500 tot 700 woorden. Daar is een goede reden voor. De gemiddelde lezer heeft vijf minuten nodig om zoveel woorden te lezen. En vijf minuten is ook het maximum waarin iemand met aandacht een stuk van een scherm kan lezen.

Format voor een blog

Ook voor project- en ondernemingsplannen!

Het voorbeeld dat ik hierboven heb uitgewerkt gaat over een blog. Maar alle argumenten gelden ook voor bijvoorbeeld een project– of ondernemingsplan. Door studenten regelmatig te laten oefenen in het schrijven van een blog maken ze zich de methodiek eigen. Die methodiek kunnen ze bij wijze van spreken automatisch vertalen naar grotere teksten.

Recommended Posts

Laat een reactie achter

1 × 5 =

0