in Algemeen, Ondernemend gedrag, Ondernemerschap, Oriëntatie op ondernemerschap

De blog van vorige week stond in het teken van netwerken. Aan de hand van het drie-bollen model werd duidelijk wat een goed netwerkgesprek is. Van diverse kanten kregen we de vraag: ‘Mooi, maar hoe pak je dat nu systematisch aan?’ Daarom staat deze blog in het teken van het voeren van een netwerkgesprek en het uitbouwen van een netwerk. Handig voor studenten, én voor docenten! 

Voor het voeren van succesvolle netwerkgesprekken is er een logische volgorde en gelden er een paar spelregels:

  1. Stel een doel voor jezelf vast

Als eerste: wat wil je bereiken met het gesprek? Wil je een doorverwijzing, een advies of feedback? Het is noodzakelijk dat je dit weet voordat je gaat netwerken. Anders loop je de kans dat je mensen lastigvalt, of je kruit te vroeg verschiet.

  1. Breng je netwerk in kaart

Met wie kan je een netwerkgesprek voeren? Contacten vind je in je eigen sociale netwerken van familie, vrienden, kennissen, studievrienden, (oud-)collega’s, medeleden van (sport)clubs etc. Maak een lijst van mogelijke contacten die mogelijk een antwoord kunnen geven op je vraag.

  1. Bereid het netwerkgesprek goed voor

Vraag je af waarover je advies wilt vragen aan je contactpersoon. Verdiep je van te voren in zijn positie en rol in het bedrijf of de organisatie waar hij werkzaam is. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je kans om uitgenodigd te worden, toeneemt!

Hoe richt je het gesprek in? Realiseer je dat jij het initiatief hebt. Voordat je het gesprek ingaat is het belangrijk een openingszin te bedenken. Hieraan heb je houvast en dit maakt het makkelijker om het gesprek in het juiste kader, namelijk jouw doel, te plaatsen.

  1. Van warm naar koud

Begin met je zogenaamde ‘warme’ contacten. Ga met minimaal drie van hen in gesprek, en vertel hen wat je doel is. Zij kunnen je echte, eerlijke feedback geven over jouw product en presentatie. En misschien hebben ze goede tips voor een volgend contact.

Daarna ga je in gesprek met mensen die wat verder van je af staan, zoals mensen uit de buurt of van je sportclub, oud-collega’s of studievrienden. Ook aan hen leg je je plan voor. Maar met een ander doel, namelijk omdat zij je verder kunnen helpen met het vinden van relevante informatie, én omdat ze je kunnen aanbevelen bij of doorverwijzen naar mensen binnen hun netwerk.

Vervolgens ga je met ‘koude’ contacten in gesprek. Dit zijn mensen die je niet zelf kent, maar die jouw contactpersonen hebben aanbevolen. Maak een lijst van de meest kansrijke contactpersonen die je tot je beschikking hebt. Zoek, bijvoorbeeld via LinkedIn, ook naar andere mensen die je wellicht kunnen helpen.

Maak een top tien in de volgorde waarin je ze wilt spreken. In het begin maak je vast fouten. Zet degene van wie je het meest verwacht niet bovenaan de lijst, maar juist meer naar onderen. Dan maak je die fouten niet bij de meest belangrijke contacten.

  1. Vraag om informatie en advies, voer geen verkoopgesprek!

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: als je netwerkt vraag je om informatie en advies, het is geen verkoopgesprek! Het eerste trekt mensen aan, het tweede schrikt mensen af.

Je sluit een netwerkgesprek af met een conclusie. Die conclusie kan zijn dat je een afspraak maakt voor een vervolg. Regelmatig is de conclusie dat het een leuk gesprek was, maar dat er geen basis voor een vervolg is. Dat is jammer, maar dat hoort nu eenmaal bij het netwerken!

  1. Onderhoud je netwerk

Bedank je gesprekspartner na een aantal dagen met een e-mail voor het gesprek. Iets persoonlijks is het beste. Geef aan wat je vooral geholpen heeft in het gesprek. Zorg dat je een blijvende indruk maakt.

Maak een kort verslagje van een netwerkgesprek; als je dat niet doet zal je merken dat je, na enige tijd en gesprekken met andere mensen, veel vergeten bent.

Een gouden regel is: eerst investeren, dan oogsten. Geef aandacht aan de mensen die je kent en hebt leren kennen, en wees ze van dienst als dat zo uitkomt, gevraagd en vooral ook ongevraagd. Blijf wel dicht bij jezelf. Doe vooral dingen die jou aanspreken, waarmee je iets van jezelf kunt laten zien. Zo wordt voor anderen steeds duidelijker wie jij bent en wat jij ‘in huis’ hebt.

  1. Ga door, ook als het tegen lijkt te zitten

Het zal ook wel eens niet lukken. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Je kunt niet 100% scoren. Heb je alles gedaan om je doel te bereiken? Zijn er nog andere manieren? Zo niet, dan ga je verder met de volgende persoon op je lijstje.

Als je eenmaal lol hebt in en het nut ziet van netwerken kun je er net zo goed mee doorgaan, ook als je je (voorlopige) doel hebt bereikt. Het hoeft dan niet meer zo gericht als eerst, af een toe een gesprek, telefoontje, e-mail of kaartje is voldoende. Sta op een relaxte manier open voor nieuwe contacten!

Meer weten?

Wil je weten hoe je een netwerkgesprek opbouwt en hoe je je netwerk uitbreidt? Dit kan je lezen in Proeven van Ondernemerschap vanaf bladzijde 29, in De kern van Ondernemen vanaf bladzijde 81 en in Wie niet kiest wordt niet gekozen op bladzijde 88. Hier staan ook praktische opdrachten die de studenten kunnen gebruiken.

Recente berichten

Laat een reactie achter

vijf + negentien =

0