in Lesmethoden, Ondernemerschap

Ondernemen is doen. Daarom zijn studentbedrijven populair: zet studenten aan het werk en dan leren ze vanzelf te ondernemen. In de praktijk valt dat “vanzelf” vaak tegen: de samenwerking sleept voort en de resultaten vallen tegen. Motivatie van studenten en docenten sijpelen weg. Maar het kan ook anders!

 

Studentbedrijven zijn een tijdlang erg populair geweest. Omdat de resultaten regelmatig tegenvallen komen veel opleidingen daar op terug. De reden is eigenlijk heel eenvoudig: ondernemen gaat niet vanzelf, en moet je leren. Dat geldt overigens niet alleen voor studenten maar beslist ook voor ondernemers!

Logische volgorde

Leren ondernemen gaat langs twee lijnen. De eerste lijn is de lijn van structuur en van plan. Het opzetten van een (student)bedrijf gaat volgens een natuurlijke en duidelijke logica met bijbehorende volgorde. Bepaalde onderwerpen moeten eerst uitgewerkt worden voor dat de volgende stap gezet kan worden.

Studentbedrijven die niet goed van de grond komen blijken meestal geen plan en/of  geen structuur te hebben. Studenten gaan dan “zwemmen”, met alle nadelen van dien.

Om docenten te ondersteunen bij het opzetten en inrichten van een studentbedrijf vind je aansluitend een stappenplan. Meer informatie vind je in de methode De Kern van Ondernemen.

Kennis en vaardigheden

De tweede lijn van leren ondernemen is die van kennis en vaardigheden. Bij het opzetten van een studentbedrijf komt veel kennis en vaardigheden kijken. Gek genoeg, zeker voor een onderwijsomgeving, wordt dit aspect enorm onderschat!

Ondernemerschap is een vak dat veel aspecten integreert: persoonlijke vaardigheden, productontwikkeling, marketing, financiën en organisatie. Het vinden van de juiste balans maat een (student)bedrijf succesvol.

Onderwijs in ondernemerschap of oriëntatie op ondernemerschap bevat daarom een flinke dosis kennis en vaardigheden die eigen gemaakt moeten worden. De examens van de keuzedelen en studierichtingen eisen dit ook!

Onderwijs in de vorm van een studentbedrijf vereist daarom ook de juiste theoretische bagage. Meer informatie vind je in de methode De Kern van Ondernemen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het opzetten van een bedrijf en over wat daar allemaal bij komt kijken? Daarvoor zijn drie methoden beschikbaar:

Elke methode omvat theorie in combinatie met praktische oefeningen, examens en een docentenhandleiding.

Welke methode je inzet is afhankelijk van het keuzedeel en de opleiding. Als je daar vragen over hebt neem dan gerust contact met ons op.

Stappenplan

Hieronder vind je een stappenplan voor het opzetten van een studentbedrijf. De verschillende onderwerpen zijn benoemd in korte beschrijvingen.

Voorbereiding:
relevante theorie + oefeningen, ervaring opdoen, kennismaking studentbedrijf, uitnodigen studenten, hoe zet ik een bedrijf op, rechtsvorm,

Stap 1 Opdracht aan studenten bevat:
doelstelling SMART, tijdpad, rol partner van buiten, hoe wordt afgesloten en beoordeeld?

Stap 2 Teamvorming:
vormen van teams, rollen, samenwerken, taakverdeling, solliciteren naar functies.

Stap 3 Start:
productontwikkeling, brainstorm, doel studentbedrijf samen formuleren, Plan van Aanpak maken, bedrijfsnaam kiezen, rechtsvorm kiezen.

Stap 4 Product/dienst:
plan van eisen aan product opstellen, marktonderzoek, prototype ontwikkelen.

Stap 5 Vooronderzoek:
investeringsplan, haalbaarheidsonderzoek, ondernemingsplan.

Stap 6 Uitvoering:
hoe vaak overleg/vergaderen, plannen van aanpak, logboek, promoten, presenteren, elevator pitch, bedrijvenmarkt, in –en verkoop.

Stap 7 Tussenstand:
ankerpunten (voortgang leerproces leerlingen), evalueren en aanpassen, PDCA, beoordelen tussenstappen, op te leveren tussenproducten, motivatie leerlingen, checklist.

Stap 8 Eindresultaat:
presentatie, reflectie, evaluatie.

Stap 9 Beoordeling:
reflectie, terugkoppeling financiën, functioneren teamleden.

Stap 10 Evaluatie:
evaluatiebijeenkomst.

Recente berichten

Laat een reactie achter

vijf + twintig =

0