in Keuzedelen, Ondernemend gedrag, Ondernemerschap

Als je geen plan hebt, waar kies je dan voor? Veel startende ondernemers beginnen zonder plan. De gevolgen zijn duidelijk: maar liefst 50% van de startende ondernemers stopt binnen 2 jaar! Jaarlijks beëindigen 50.000 net-gestarte ondernemers hun bedrijf. Niet alleen nu, dit is al jaren het geval. Gefundeerd kiezen is misschien wel het belangrijkste onderwerp van ondernemend gedrag. Het is waarschijnlijk ook wel het moeilijkste onderwerp.

Kiezen is misschien wel het lastige dat mensen moeten doen. Dat geldt zeker in een tijd met toenemende mogelijkheden én onzekerheid zoals nu het geval is. Voorkeuren en vooroordelen spelen een rol, sympathie en antipathie, gewoonte, ervaringen, inschattingen, leeftijd, concurrentie, geslacht, alsmede kennis en het gebrek daaraan.

Maar het belangrijkste is “het gevoel”. Gevoel is eigenlijk de optelsom van alle factoren die een rol spelen. Maar deze optelsom ontstaat onderhuids, onbewust en ongewogen. De meeste besluiten beginnen met “een gevoel: “ik heb het gevoel dat”, “ik heb het idee dat”.  Daarna overweeg je alle aspecten en zoek je argumenten om je besluit te onderbouwen.

Het belang van een idee wordt overdreven

Een idee of een gevoel wordt vaak heel belangrijk gevonden. Het is belangrijk om een idee of een gevoel te hebben. Een idee maakt oorspronkelijk. Het is de basis van creativiteit. Creatief is goed! Met een idee kan je je onderscheiden. Met een idee kan je geld verdienen. Kortom: het hebben van een idee of een gevoel ervaren we als positief.

Eigenlijk is dat gek. Iedereen kent het concept van de brainstorm. Zet een paar mensen bij elkaar en laat ze praten, denken en argumenteren over een probleem. Binnen een uur heb je 100 ideeën, 10 daarvan lijken serieus en 1 idee is kansrijk. Ideeën zijn niet zeldzaam. Het belang van een idee of gevoel wordt overdreven.

Een gewogen risico

Ondernemen wordt meestal geassocieerd met het nemen van risico’s. Kort samengevat: “ondernemen is risico’s nemen”. Vaak wordt deze uitspraak gebruikt als argument bij het nemen van besluiten. Als het antwoord niet duidelijk is wordt vaak gezegd: “ondernemen is nu eenmaal het nemen van risico’s”.

Ervaren ondernemers en managers weten dat die uitspraak onzin is. Ondernemen en besturen is het nemen van gewogen risico’s. Alle aspecten worden gedetailleerd onderzocht en in kaart gebracht De FMEA- methode is daarvoor een perfecte methode. Pas als alles in kaart is gebracht neem je een gewogen beslissing.

Kiezen zonder plan

Veel ideeën leiden niet tot een succes. De helft van de startende ondernemers beëindigt zijn bedrijf binnen twee jaar. De reden daarvan zijn meestal simpel: het idee is overschat, klanten zitten er niet op te wachten, de risico’s zijn onderschat en er is geen plan van uitvoering.

Een plan maken vinden veel mensen administratie en bureaucratie en daarom doen ze het nauwelijks. Een gemiste kans, want met een plan heb je overzicht en kan je sturen. Met je plan maak je gewogen keuzes.

Onderwijs over ondernemerschap en ondernemend gedrag

Enige jaren geleden werd het binnen het onderwijs mode om studenten studentbedrijven op te laten zetten. De student aan het roer, de docenten traden terug. De studenten hebben ideeën, ondernemen is risico’s nemen, laat duizend bloemen bloeien, laat maar komen!

De resultaten van die aanpak blijken bedroevend. Als er al resultaten behaald zijn dan zijn deze minimaal. Studenten zijn ontevreden, ze willen iets echt léren. Regelmatig heeft de inspectie scholen op dit probleem gewezen.

Het keuzedeel Ondernemerschap is een grote verbetering voor studenten die willen leren ondernemen. Het biedt een duidelijk kader en een duidelijke doelstelling. Als docent kan je studenten leren om zich te ontwikkelen. De beste manier daarbij is om het proces van de startende ondernemer stapsgewijs te volgen.

Studenten leren te kiezen

Ook het keuzedeel Ondernemend gedrag biedt veel mogelijkheden. Met dit keuzedeel leren studenten om woorden en begrippen te geven aan hun idee en aan hun gevoel. Ze leren hun idee expliciet te maken.

Het keuzedeel draagt ook een risico met zich mee. Argumenten die ik vaak hoor zijn: de onderwerpen zijn simpel, en het is toch zo vanzelfsprekend? We doen er al zo veel aan! Het moet vooral simpel en leuk zijn. Die invulling zou ik een gemiste kans vinden. Want het keuzedeel Ondernemend Gedrag is bij uitstek geschikt om studenten gewogen keuzes te leren maken.

Recente berichten

Laat een reactie achter

achttien + zeven =

0