in Examinering

Het examineren van keuzedelen is best spannend. Het is het eerste jaar dat er gewerkt wordt met keuzedelen. Het is dus ook het eerste jaar dat de bijbehorende examens afgenomen worden. Hoe is het verlopen? Hoe scoren de studenten? De eerste ervaringen met het examineren van keuzedelen druppelen binnen. Naar aanleiding van de eerste ervaringen een paar praktische tips.

Hoe brengen onze studenten het er van af? Voor veel opleidingen is dit een spannende vraag. Want het is het eerste jaar dat met de keuzedelen gewerkt wordt, dus ook met de examinering daarvan.

 

Een student van de NTTA, de Nautical Technical Training Academy in Groningen, was waarschijnlijk de eerste opleiding die een examen Ondernemend Gedrag deed. En met succes, want hij heeft het cijfer 8 behaald! De praktijkopdrachten in het kader van het keuzedeel kon hij gelijk bij zijn werkgever in praktijk brengen.

Zijn ervaringen met het keuzedeel aangevuld met suggesties kan je hier lezen.

Hou het examen simpel!

Examens worden in toenemende mate dikke pakketten, tot soms wel 40 pagina’s! Deze omvang wordt veroorzaakt doordat verantwoording een steeds groter onderdeel gaat uitmaken van het examen. Gestreefd wordt naar volledige verantwoording; aspecten vanuit alle gezichtspunten zoals docent, student, assessor etc. worden erbij betrokken.

Deze juridisering werkt in het nadeel van de student. Het doornemen van het examen kost meer tijd, het examen wordt minder duidelijk en soms is het examen zelfs niet meer zelfstandig te lezen.

Het voelt misschien als een open deur, maar toch: een goed examen is helder opgesteld en de eisen zijn duidelijk en begrijpelijk geformuleerd. Het moet overzichtelijk zijn zodat de student begrijpt wat hij moet doen. En wat de student niet gebruikt moet je weglaten!

Inkopen of zelf ontwikkelen?

Opleidingen vragen zich nu af wat te doen: het examen voor het keuzedeel zelf ontwikkelen of inkopen?  Zelf ontwikkelen heeft het voordeel van maatwerk, maar is erg tijdrovend. Zeker voor kleinere studentengroepen is het relatief een grote inspanning. Het ontbreekt scholen ook vaak aan kennis om een goed examen te ontwikkelen.

Het inkopen van examens ligt daarom voor de hand.  Tot nog toe is onduidelijk hoe de validering van de examens van keuzedelen eruit gaat zien. Daardoor is het nog niet mogelijk examens te bestempelen als “gevalideerd”.

Omdat de keuzedelen zowel dit als volgend schooljaar nog niet bij de slaag-zak beslissing worden meegenomen is het ontbreken van validatie nog geen probleem. Het is wel belangrijk de keuzedelen qua onderwijs én examinering aan te bieden op het niveau dat over twee schooljaar noodzakelijk is.

Beschikbare examens

Voor de keuzedelen rond ondernemend gedrag en ondernemerschap zijn inmiddels examens beschikbaar.

Ondernemend gedrag
Ondernemend gedrag kent twee versies: voor niveau 1-2 en voor niveau 3-4. De opzet voor beide niveaus is identiek.

Het vaste onderdeel is een examen praktijkopdrachten, in de vorm van een proeve. Een schriftelijk examen over de theorie en de begrippen is optioneel en kan ook ontwikkelingsgericht ingezet worden.

Van de examens zijn previews beschikbaar. Over de opzet van het examen ondernemend gedrag is een uitgebreide Powerpoint-presentatie beschikbaar.
Previews en Powerpoint kan je hier aanvragen.

Oriëntatie op ondernemerschap
Het vaste onderdeel is een examen praktijkopdrachten, in de vorm van een proeve.

Van het examen is een preview beschikbaar. Over de opzet van het examen oriëntatie op ondernemerschap is een uitgebreide Powerpoint-presentatie beschikbaar.
Preview en Powerpoint kan je hier aanvragen.

Ondernemerschap mbo
Het examen ondernemerschap bestaat uit een ondernemingsplan, aangevuld met een promotieplan, inkoopplan, verkooppitch en een theorietoets financiële administratie. Een SWOT-analyse is optioneel.

Het examen is omvangrijker dan de andere examens, omdat dit keuzedeel 480 SBU omvat, in plaats van 240 SBU.

Van de examens zijn previews beschikbaar. Over de opzet van het examen ondernemerschap mbo is een uitgebreide PowerPoint-presentatie beschikbaar.
Previews en Powerpoint kan je hier aanvragen.

Inspelen op innovaties
Het vaste onderdeel is een examen praktijkopdrachten, in de vorm van een proeve. Een schriftelijk examen over de theorie en de begrippen is optioneel en kan ook ontwikkelingsgericht ingezet worden.

Van de examens zijn previews beschikbaar. Over de opzet van het examen inspelen op innovaties is een uitgebreide Powerpoint-presentatie beschikbaar.
Previews en Powerpoint kan je hier aanvragen.

Wat zijn uw ervaringen?

Wat zijn uw ervaringen met het examineren van keuzedelen? Welke examens gebruikt u? Hoe ervaren de studenten het? Hoe zijn de resultaten? Deel uw ervaringen!

Recente berichten

Laat een reactie achter

drie × drie =

0