in Lesmethoden

Ondernemen kan je leren met een project.  De creativiteit en het initiatief van de student zijn voorname instrumenten. Het begint met nieuwsgierigheid, de ambitie om iets te realiseren. Werken in een project is werken in een groep. Sociale vaardigheden zijn daarom belangrijk. De studenten dragen de verantwoordelijkheid voor alle fasen van een project. Daarom is een project een ideale manier om 21th Century skills eigen te maken. Maar projectmatig werken is voor veel studenten én docenten complex. Hoe begeleid je studenten bij projectmatig ondernemen succesvol?

 

Verandering is de basis van elk project. Met het resultaat van je project kan je iets meer, beter of anders dan daarvoor. Ook al zijn er veel verschillende definities, over de belangrijkste kenmerken van een project zijn de geleerden het wel eens: een begin en een einde, een duidelijk doel, eenmalig en een meetbaar resultaat.

Dit maakt een project ondernemend!

Een ondernemend project heeft naast de hierboven beschreven algemene kenmerken van een project drie bijzondere extra kenmerken.

  1. Betrek de buitenwereld erbij!

Een ondernemend project draagt bij aan de eigen organisatie, maar gaat verder! Ook de buitenwereld heeft er belang bij. De buitenwereld kan zijn één of meer maatschappelijke partijen die niet tot de eigen organisatie behoren. Een ondernemend project speelt in op het vervullen van een behoefte die bij beide partijen leeft. Bijvoorbeeld een project waarbij studenten van een opleiding tot Bloembinder de plantenverzorging van een bejaardenhuis onder handen te nemen.

  1. Waarde toevoegen: win-win!

Een project is ondernemend als er waarde wordt toegevoegd voor beide partijen, de eigen organisatie én de buitenwereldpartij(en). Beide hebben baat bij de resultaten van het project. In het voorbeeld hierboven hebben de studenten Bloembinden de kans om praktijkervaring op te doen. Het bejaardenhuis heeft winst bij deze situatie omdat het groen vakkundig wordt verzorgd.

  1. Verantwoordelijkheid voor het gehele proces

Bij een ondernemend project neem je, net als een ondernemer, verantwoordelijkheid voor het gehele proces, vanaf de ontwikkeling van een idee, de productie ervan, tot het vermarkten en verkopen ervan, met een bijbehorend verdienmodel en een organisatievorm.

Ondernemerschap is veelzijdig. Een ondernemer moet van alles zelfstandig regelen. Hierbij vervult een ondernemer acht verschillende rollen: ontwikkelaar, producent, marketeer, verkoper, administrateur, financieel planner, organisator en leidinggevende. Dit geldt ook voor alle projectleden.

Hoe begeleid je een ondernemend project?

Het begeleiden van een ondernemend project, bijvoorbeeld in het kader van Jong Ondernemen, is niet altijd makkelijk. Een ondernemend project vraagt om een intensieve voorbereiding. Tijdens de opzet en de uitvoering van het project ben je als docent meer begeleider dan overdrager van kennis. Een project is minder beheersbaar dan een traditionele klassikale les.

De studenten werken in groepjes tot soms wel 8 deelnemers. En al deze mensen verschillen in belangstelling, niveau, vaardigheden en leerstijlen. De studenten dragen de verantwoordelijkheid dus als docent zet je een stap terug.

De beoordeling van proces en resultaat vraagt duidelijke opdrachten, kaders, heldere doelstellingen en beoordelingscriteria vooraf en gestructureerde begeleiding en beoordeling. Ook voor de docenten is projectmatig werken complex. Hoe doe je dit als docent?

De Wereld van de Ondernemer Online

Speciaal voor het opzetten en begeleiden van een ondernemend project hebben wij de online-cursus “Een Ondernemend Project” ontwikkeld. Hierin leren de studenten:

  • een actieve houding aan te nemen door het doen van (verbeter)voorstellen voor (eigen) werk en activiteiten,
  • reflecteren op eigen professionele houding (zich houden aan afspraken, verantwoordelijkheid nemen, zelfsturing, samenwerken),
  • reflecteren op eigen handelen en na te denken over je eigen ontwikkeling.

Doen, ervaren en voelen zijn hierbij de uitgangspunten!

Deze onlinecursus biedt je als docent de handvatten om studenten op een inspirerende manier te begeleiden zodat ze op een succesvolle manier hun ondernemende project afronden.

Ons aanbod aan jou

Op woensdag 14 januari 2015 organiseren we een workshop in het opzetten en begeleiden van ondernemende projecten. Tijdens de workshop gaan we in op de “technische” kanten van een project: waar bestaat het uit, hoe zet je het op, hoe bewaak je de voortgang en hoe beoordeel je een resultaat.

We gaan ook in op de “zachte” kanten van projectmatig werken: hoe begeleid je je leerlingen/ studenten, hoe ga je om met knelpunten. Tijdens het tweede gedeelte van de training gaan we in op de inhoud van de online- cursus voor studenten en we leren je er mee te werken.

Wil je ook ondernemende projecten succesvoller begeleiden? Maak gebruik van ons aanbod en neem deel aan de workshop!

Recente berichten

Laat een reactie achter

twee × een =

0