in Algemeen, Lesmethoden

De stage is een belangrijk en ook vaak langdurig onderdeel van de opleiding. Een stage biedt de student de mogelijkheid om zijn kennis in de praktijk en buiten de school toe te passen. Zo maakt hij kennis met zijn toekomstige beroep. Maar vaak worden de mogelijkheden die de stage biedt onvoldoende benut. Dat is jammer voor de student maar zeker ook voor het stagebedrijf.

Bij veel opleidingen is de stage een belangrijk deel van de opleiding. Verdeeld over de drie, en soms vier, jaren dat de opleiding duurt lopen studenten stage bij verschillende bedrijven. Dat is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Tijdens de stage kunnen de studenten hun kennis in een echte werksituatie in de praktijk brengen.

Toch worden de stages niet altijd even positief ervaren. Studenten doen naar hun mening eenvoudig werk, vaak moeten ze telkens hetzelfde doen. Of ze draaien volop mee in de routines van het bedrijf, met weinig of geen begeleiding. Daardoor krijgen de studenten het gevoel dat ze niet goed benut worden, en/ of dat ze niets meer leren.

Stage is routine opbouwen

Op zich is er niets mis met een dergelijke stage, in tegendeel. Bijna al het werk wordt op den duur voor een groter of kleiner deel routine, het is goed om dat ook te ervaren.

Een stage is juist bedoeld om te ervaren wat het werk in de beroepspraktijk is. Je moet werken met de werkwijzen en binnen de procedures van het bedrijf. Het is gericht op herhaling, op reproductie. Je draait mee, als een schakel in het bedrijfsproces.

De onvrede van studenten heeft te maken met een gevoel van onderbenutting. Ze kunnen vaak meer dan datgene waar ze tijdens de stage op worden aangesproken. Ook op dat vlak willen ze zich ontplooien.

Een project biedt meer waarde

Wat dat betreft biedt een project meer waarde, voor de student maar ook voor de werkgever of opdrachtgever! Een project heeft tot doel om ergens een oplossing voor te vinden. Dat kan van alles zijn: een slimmere manier om iets te maken, het beperken van afval, een leukere winkelinrichting, een goedkopere oplossing of een klantvriendelijkere manier van werken.

Bij een project draagt de student zelf de verantwoordelijkheid, bij een stage is dat niet zo.

De essentie van een project is dat er iets verandert, en dat de student daaraan bijdraagt. Er zit een kop en een staart aan. Binnen een bepaalde tijd en binnen een zeker budget moet een oplossing gevonden worden. En soms wordt er geen oplossing gevonden, dat hoort ook bij werken met een project.

Werken met projecten

Studenten hebben vaak nieuwe en onverwachte ideeën. Door hen aan een project in de praktijk te laten werken kunnen verrassende resultaten ontstaan, mogelijkheden waar een bedrijf nog niet aan gedacht heeft. Met recht kan je dan spreken van een win-win!

Veel opleidingen hebben moeite met het vinden van stagebedrijven. Vanuit het standpunt van de werkgever is dat begrijpelijk: de student moet begeleid worden en zodra hij het in de vingers heeft vertrekt hij weer. De opbrengst voor de werkgever is gering. Veel bedrijven bieden stages aan vanuit sociaal gevoel of, steeds belangrijker, als een vorm van werving.

Door op basis van projecten samen te werken wordt de samenwerking met bedrijven veel eenvoudiger.

Voorbereiding

Om succesvol met projecten te kunnen werken is wel een goede voorbereiding van en begeleiding tijdens het project nodig. Welke stappen worden tijdens het project gezet, welke rollen zijn er, hoe stem je dingen af etc?

De keuzedelen Ondernemend Gedrag 1-2 en 3-4, Inspelen op Innovaties en Duurzaamheid bieden hiervoor een uitstekende basis.

Een project biedt op deze manier meerwaarde voor student én bedrijf.

Recente berichten

Laat een reactie achter

vier × twee =

0